Duševné zdravie môže byť rozhodujúce v tom, ako zvládneme nadchádzajúce obdobie

  Foto: Pexels

Autorka Kornélia Ďuríková je školská psychologička a predsedníčka Inštitútu duševného zdravia a pozitívnej edukácie KONVALINKA

 

Pomaly, ale isto vstupujeme do ďalšieho intenzívneho obdobia. Obdobie, ktoré bude opäť ovplyvnené priebehom pandémie. Pravidlá k fungovaniu škôl boli predstavené, no aj napriek tomu je nemožné presne povedať, ako bude nový školský rok vyzerať. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme si okrem dobrej organizačnej prípravy uvedomili aj význam duševného zdravia a celkového wellbeingu v živote človeka, školy či spoločnosti. Pozornosť tejto téme by sme mali venovať tak v rovine individuálnej, ako aj kolektívnej, čiže v rovine človeka, školy, triedy, pracovného kolektívu, firmy, podniku a podobne.

 

Téma duševného zdravia sa ukázala ako mimoriadne dôležitá práve počas koronakrízy. To, ako jednotlivé krajiny doteraz zvládali koronakrízu, ako aj to, čo to znamená pre ich budúcnosť, je z veľkej miery ovplyvnené aj stavom duševného zdravia spoločnosti a mierou povedomia či pozornosti venovanej téme a systematickou prácou v tejto oblasti. 

 

Je preto legitímne, ak sa opýtame, ako sme pripravení po psychickej stránke na ďalšiu vlnu pandémie a na ďalší nestabilný školský rok po tejto stránke. Bohužiaľ, odpoveď by nebola pozitívna, keďže stále žijeme v krajine, kde sú témy ako duševné zdravie a wellbeing (životná spokojnosť, pohoda) na okraji skutočného záujmu politikov. Je to škoda. Oblasť duševného zdravia a wellbeingu (životnej spokojnosti, pohody) by mali byť rovnocennými oblasťami s témami, ako sú epidemiologické opatrenia, úroveň vedomostí žiakov, hospodárstvo, hrubý domáci produkt, podnikateľské prostredie či zamestnanosť. 

 

Čo môže urobiť každý jeden človek pre seba k podpore svojho duševného zdravia?

O duševné zdravie by sme sa mali starať individuálne, ako aj na úrovni spoločnosti. Obe roviny sa navzájom podporujú a pomáhajú vytvárať celkový stav. Niečo iné vie urobiť každý jeden človek pre seba a trochu inak vieme nazerať na problematiku v širšej rovine.

 

Skúsme si teraz pripomenúť niektoré zásady, ktoré podporujú pozitívne duševné zdravie človeka a ktoré by sme si mali stále pripomínať. 

 

1. Dbajme o dobré medziľudské vzťahy.

Rozvíjajte dobré medziľudské vzťahy, pretože tie sú základom vášho duševného zdravia, ako aj ľudí okolo Vás. Dobré medziľudské vzťahy sú tiež hlavným prediktorom dlhého života. Buďte oporou sebe, ako aj ľuďom naokolo. 

 

2. Vnímajme pozitívne emócie a podnety okolo seba. Vytvárajme pozitívne maličkosti.

Pozitívne emócie rozširujú naše vnímanie a podporujú naše fyzické aj psychické zdravie. Pozitívne emócie nám pomáhajú učiť sa, rozvíjať sa a nevzdávať sa. Vďaka nim máme silu prekonávať prekážky a ísť ďalej. Sú našou hlavnou nabíjačkou. Preto sa nezabúdajme zo života tešiť a vnímať dennodenné pozitívne maličkosti dňa. Medzi pozitívne emócie patria láska, radosť, očarenie a úžas, nádej, hrdosť, vďačnosť, zvedavosť, smiech, inšpirácia a vnútorný pokoj. Vnímajme ich, pestujme pre seba a rozdávajme naokolo. 

 

3. Nezanedbávajme spánok.

Spánok je základný nástroj a liek zdravého života. Tak fyzického ako aj duševného. Počas spánku naberá človek silu, reštartuje svoje telo, mozog, rastie a rozvíja sa. Nedostatok spánku nám ubližuje a ničí nás. Z vnútra, ako aj z vonku. Každý človek by mal spať minimálne 8 hodín. Dieťa aj viac. Preto spánok nepodceňujme. Bez neho ohrozujeme svoje zdravie. 

 

4. Nestrácajme nádej.

Nádej je nesmierne dôležitá v záťažových obdobiach. Pomáha ísť ďalej a prekonávať náročné chvíle. Nádeji by sme sa nemali nikdy vzdávať, pretože nám pomáha byť zdravšími a dodáva nám silu. Priznajme si ale, že pestovať nádej je niekedy riadne náročné. Čo robiť aby sme nestratili nádej? 

 

Medzi konkrétne stratégie, ktoré podporujú nádej patria:

  • Hľadanie zmyslu a pozitívne prerámovanie myšlienok – schopnosť vidieť aj v tom náročnom niečo zmysluplné a prínosné.
  • Aktívny prístup a sústredenie sa na pozitívne maličkosti dňa – robiť čokoľvek, čo nám robí radosť, dáva zmysel, dodáva energiu. Základ je nebyť pasívnym a nekonštruktívnym.
  • Pozitívne emócie – hľadajte a prežívajte pozitívne emócie. Medzi ne patrí radosť, hrdosť, vnútorný pokoj, smiech a humor, láska, vďačnosť, prežívanie krásy, inšpirácia a pohltenie záľubou, aktivitou či prácou, ktorá nám robí radosť.
  • Pozitívne plánovanie – na čo sa tešíte? Dnes, zajtra, tento týždeň alebo najbližšie obdobie? Môžu to byť maličkosti, no dávajú nám cieľ, smer a prinášajú radosť.
  • Sociálna podpora a ľudia – požiadať o pomoc alebo byť v kontakte s ľuďmi, ktorí sú nám blízki, sme s nimi radi, dodajú nám silu a radosť.
  • Spiritualita a viera – pre niekoho to znamená modlitbu, pre niekoho prírodu a kontakt s niečím väčším ako som ja sám, pre niekoho meditácia a vnútorné skľudnenie.

 

Čo nádeji škodí? Rezignácia, vzdanie sa a sebaobviňovanie. Neustále hľadanie chýb a prílišná sebakritika. 
 

5. Vnímajte seba a ľudí okolo seba. Zaujímajme sa o seba a ľudí okolo seba.

Rýchla doba a neistota doby spôsobuje odstrihnutie sa od seba samého. Mnohí ľudia akoby prestali vnímať svoje pocity, správanie či skutočné potreby. Mnohí ľudia však prestali vnímať pocity, či skutočné potreby aj ľudí okolo seba. Preto vnímajte seba a ľudí okolo seba. Zaujímajme sa o nich. Zaujímajme sa o seba. Iba vtedy budeme v kontakte s realitou. Iba vtedy dokážeme zlepšovať duševné a fyzické zdravie seba a svojho okolia.

 

6. Vytvorme si priestor pre pobyt v prírode a  pohyb.

Pohyb znamená robiť niečo pre svoje telo a dušu. Nemusíte vážne športovať. Stačí sa prejsť, byť na čerstvom vzduchu, rozhýbať svoje kosti. Aj mierna fyzická aktivita pomáha telu a nabije vás pozitívnou energiou. Príroda je prirodzený zdroj energie a sily. Spojte pohyb s pobytom v prírode a budete mať dvojitý efekt.

 

7. Spoznávajme a rozvíjame svoje silné stránky. Vnímajme v ľuďoch ich silné stránky

Každý človek má svoje silné stránky. Každý z nás ma v sebe niečo dobré. Spoznávajte ich a rozvíjajte. Zistite, ktoré sú vaše najcharakteristickejšie pozitívne stránky. Môže to byť vďačnosť, odvaha, láska k učeniu, humor, sociálna inteligencia, zvedavosť, spravodlivosť, láska, ľudskosť a cit, nádej, odpustenie, pokora alebo iné. Vnímajte tiež v iných ľuďoch ich silné stránky. Povedzte im ich a podporte ich. Zlepšujete si tak vzájomný vzťah a vytvárate prostredie, v ktorom sa bude dariť Vám aj iným. Urobte si test silných stránok zadarmo na www.viacharacter.org. Test je v českej verzii pre mládež do 17 rokov. Ak máte viac rokov, nevadí. Neváhajte a kľudne si ho urobte aj vy. Spoznajte a rozvíjajte svoje silné stránky. 

 

8. Venujme čas svojim záľubám

Záľuby a koníčky podporujú prežívanie pozitívnych emócií. Hľadajme balans medzi povinnosťami a záľubami. Spoznávajme sa aj vďaka našim záujmom a záľubám. Robia z nás lepších a spokojnejších ľudí.

 

9. Spoznávajme nové a učme sa nové veci. Pestujme si otvorenú myseľ. 

Poznáme fixnú a otvorenú myseľ človeka. Fixná myseľ nás vedie k presvedčeniu, že človek má isté schopnosti a nedokáže s nimi veľmi hýbať. Ľudia s fixnou mysľou trávia celý život neustálym potvrdzovaním svojich schopností. Veria, že úspech príde sám, a že ak už raz aj niečo dosiahnu, nemusia na sebe ďalej pracovať. Vyhýbajú sa výzvam a pri prekážkach sa rýchlo vzdávajú. Takíto ľudia si môžu myslieť, že napríklad na matematiku nemajú predpoklady a preto im nikdy nepôjde. A tak sa vzdajú skôr, ako poriadne zaberú. Existuje však aj otvorená myseľ. Tá reflektuje to, že máme nejaké dedičné schopnosti, no dôležitejšia je práca na svojich schopnostiach, talentoch a reflexia toho, ako sa nám darí rozvíjať ich. Myseľ otvorená na rast vníma svet z pohľadu príležitosti a skúsenosti. Na prekážky sa pozerá ako na výzvy a talent vníma ako základný kameň rastu a rozvoja človeka. Človek s otvorenou mysľou počúva s otvorenými ušami a srdcom. Rád sa učí nové veci, spoznáva seba, svet a vie byť sám sebe inšpiráciou. Žiť s otvorenou mysľou si vyžaduje veľkú mieru pokory, vďačnosti, vytrvalosti a odhodlania. Otvorenej mysli sa vieme naučiť.

 

10. Aspoň chvíľu bez technológií

Technológie sú užitočné a sú bežnou súčasťou nášho života. V mnohom nám uľahčujú život a pomáhajú. Zároveň ho ale aj urýchľujú, preťažujú našu pozornosť a činnosť mozgu. Je veľmi dôležité, aby sme dovolili našej hlave a telu, aby si oddýchlo. Preto si vytvorte každý deň alebo aspoň raz do týždňa cielený časový priestor bez technológii. Vypnite ich a relaxujte. 

 

11.Nájdime si čas na relax.

Nie len bez technológií, ale celkovo. Vytvorte si priestor na ukľudnenie, spomalenie a relax. Relaxujte tak, ako to máte radi - pri dobrej knihe, hudbe, pri teplom čaji, osviežujúcom nápoji, sviečke, v parku, pri vode, na prechádzke, v záhradke alebo ináč. Je to len a len na vás. 

 

V ďalšom, pripravovanom článku si povieme pár zásad na podporu duševného zdravia v širšom rozmere. Predstavíme si niektoré princípy, o ktoré sa vieme oprieť pri práci s témou na skupinovej úrovni. Napríklad v triede, škole, inštitúcii.

Zdieľať na facebooku