Zvyky, ktoré môžu viesť k vašej zlej povesti na pracovisku

Niekedy si  zlú atmosféru  na pracovisku vytvárajú samotní zamestnanci svojim nevhodným správaním.
Niekedy si zlú atmosféru na pracovisku vytvárajú samotní zamestnanci svojim nevhodným správaním. / Foto: Bigstock

Vzťahy na pracovisku predstavujú zložitú a jemnú pavučinu. Každý človek túži vykonávať svoju prácu v priateľskej a vľúdnej atmosfére. Učitelia v práci trávia veľké množstvo času a prácu si často nosia aj domov. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa v práci cítili dobre, boli spokojní, vyrovnaní a úspešní. Ale opak je však často pravdou. Na ktoré prejavy správania si dávať pozor, aby ste si nevybudovali zlú povesť?

 

V dnešnej dobe je takmer nemožné nájsť dokonalé pracovisko. Všade sa nájdu nejaké problémy. Niekedy si však zlú atmosféru vytvárajú samotní zamestnanci svojim nevhodným správaním. Z tohto dôvodu je dobré  vedieť, ktorým formám správania sa radšej vyhnúť, aby ste si na pracovisku  nevybudovali zlú povesť. 

Mnoho učiteľov je presvedčených o tom, že harmonické vzťahy na pracovisku sú jedným z prvých dôvodov, prečo do práce chodia radi. Inými slovami povedané, kvalitné vzťahy s kolegami a s nadriadenými sú na samom vrchole zoznamu dôvodov, na základe ktorých definujeme úroveň spokojnosti s prácou, ktorú robíme. Ak chcete takéto prostredie pomôcť vybudovať, mali by ste sa niektorým druhom správania vyhýbať. Ak to dokážete, nebudete tŕňom v oku u kolegov a nebudú mať tiež dôvod vám znepríjemňovať život v práci. Na čo si teda dávať pozor?

 

Pripravujte sa na porady

Ak prichádzate nepripravení, napríklad na pracovné porady, vytvárate zlý dojem na ostatných kolegov, ktorí si môžu myslieť, že kvôli vám strácajú drahocenný čas. Obzvlášť sa im zdá trápne, keď sa počas porady pýtate na veci, na ktoré by ste už mali poznať odpovede. Na samotnej porade si všímajte aj mimiku kolegov a kolegýň. Ak sa zabávajú alebo krútia očami, pravdepodobne rozprávate dlho, opakujete sa a ste nudní.

 

Neprezrádzajte súkromné veci pred kolegami

Nepredpokladajte, že všetci kolegovia majú záujem o vaše deti, problémy so susedou alebo problémy s peniazmi. V práci radšej nerozprávajte príliš veľa podrobností o svojom súkromnom živote, pretože je to neprofesionálne a niektorí kolegovia možno nechcú počúvať o vašich súkromných záležitostiach. Niektorí ľudia sú veľmi egocentrický a napríklad každú prestávku rozprávajú neustále to isté na celú zborovňu a nikto nemá silu ich zastaviť, ale všetkým je z toho nepríjemne. Títo ľudia tiež nemajú v zborovni dobrú povesť. Dôležité je vedieť aj mlčať. Hovorte o sebe iba s tými, ktorí prejavia skutočný záujem.

 

Neberte zo stolov veci, ktoré nie sú vaše

Určite nezabudnite vrátiť perá, kalkulačku, pravítka, fixy, pastelky, gumy, nožnice či iné pomôcky. Niekedy si možno nechtiac niečo požičiate a zabudnete vrátiť. Ak sa to však stáva často, nie je to nič dobré, čo by vás charakterizovalo.

 

Vyhýbajte sa negatívnemu nastaveniu

Negatívne vnútorné nastavenie sa na pracovisku prejavuje ako neochota spolupráce, pesimizmus alebo cynizmus. Aj keď vás to v škole veľmi nebaví, neznepríjemňujte svojim správaním celkovú atmosféru. Vaši kolegovia a kolegyne majú možno svoju prácu radi, a tak nechcú neustále počúvať vaše negatívne komentáre. Ak už musíte situáciu v školstve neustále kritizovať, nájdite si niekoho, kto je ochotný vás počúvať a neodoberá mu to pozitívnu energiu. Ak chcete, aby vás kolegovia mali radi, počas rozhovoru sa usmievajte, buďte milí, úprimní a prirodzení. Hlas príjemných ľudí je vždy pokojný a príjemný. Cítiť z neho istotu a dôveru. Navyše, keď sa usmievate, šírite dobrú náladu. Prirodzenosť a úprimnosť sú základom obľúbenosti. 

 

Majte pod kontrolou svoju zvedavosť a klebetenie

Spýtajte sa sami seba, či nie ste niekedy v práci príliš zvedavý, alebo či potrebujete byť o všetkom informovaný. Väčšina ľudí nemá rada kolegov, ktorí sú známi tým, že klebetia, takže si dobre premyslite, či nie ste náhodou  medzi nimi. Ak je to tak, skúste sa tohto zvyku zbaviť, teda držať sa svojej práce a neutrálnych tém.

 

Nebuďte príliš hluční v blízkosti ostatných

Hlasné telefonické rozhovory, ale aj rozhovory s kolegami v blízkosti ostatných,  môžu byť zdrojom toho, že vás nebudú mať radi a vybudujete si zlú povesť. Aby ste ich nerušili, mali by ste sa radšej presunúť do samostatnej miestnosti alebo nehovoriť vôbec. Keď je v zborovni približne 20 ľudí, ťažko sa potom v takomto prostredí oddychuje cez prestávku.

 

Dajte si pozor na intrigy

Sú tiež  prejavom zlých vzťahov, ktoré vyúsťujú do vzájomného ubližovania, ohovárania, hádok, neznášanlivosti, potierania elementárnych foriem slušného správania (stretnutie na chodbe bez pozdravu, odmietanie plnenia spoločných úloh, vzájomné napádanie a urážanie a iné). Ak sa niekto takto správa, väčšinou sa ľudia s ním nechcú stretávať a komunikovať.

 

Nedôvera, závisť

Nedôvera a závisť môžu mať viaceré príčiny, ktoré môžu vyplývať z osobnostných vlastností učiteľa a negatívnych skúseností z práce v škole. Závisť na pracovisku predstavuje reálnu hrozbu. Ak sa začne rozmáhať, môže viesť k vzniku poriadnych problémov. Závistlivci vo svojej túžbe dosiahnuť a získať to, čo majú ich úspešní kolegovia, otrávia vzťahy na pracovisku a vytvoria tak nepríjemné prostredie, v ktorom sa ostatným zamestnancom funguje s veľkými ťažkosťami.

 

Nesnažte sa za každú cenu páčiť nadriadeným

Dobré vzťahy s nadriadenými sú základ. Sú však učitelia, ktorí to preháňajú a zamerajú sa radšej na to, aby boli obľúbení než na výsledky svojej práce. Ak šéf si ich vyberie za svojho obľúbenca, môže to vážne narušiť vzťahy v rámci celej zborovne. Ostatní učitelia môžu mať pocit, že ich aktivita a ťažká práca je teda zbytočná, keďže na dosiahnutie úspechu a výhod stačí len dostať sa do priazne šéfa.

 

Nepresadzujte len svoj názor

Určite poznáte také situácie, že diskutujúci ešte ani nedopovie vetu a ten druhý už má na všetko svoj názor. Presadzuje len svoju pravdu a nepripúšťa názor iného za žiadnych okolností. Ak chcete, aby vás  v zborovni mali radi musíte mať otvorenú myseľ. Nikto nechce diskutovať s človekom, ktorý si už na niečo vytvoril názor a nehodlá ho meniť a vždy má len on pravdu. Skúste sa viac započúvať a menej hovorte. Možno zistíte, že existujú aj iné cesty na riešenie problému a že v konečnom dôsledku pri počúvaní iných sa viac naučíte, ako keď len vy stále musíte mať posledné slovo. Otvorená myseľ je nevyhnutná,  pretože znamená snahu posúvať sa ďalej a prijímať nové informácie. Neznamená to však, že musíte veriť všetkému, čo vám kolegovia povedia, nemusíte tiež akceptovať ich správanie, stačí, že im dovolíte byť takými, akí naozaj sú.  Nechajte ich, nech sa prejavia a ak je to potrebné.

 


ZDROJE:
Soňa Vašíčková: Správa z merania klímy pedagogického zboru
Kolektív autorov: Sociálne problémy v škole

Čítajte viac o téme: Kariéra
Zdieľať na facebooku