Kornélia Ďuríková

Duševné zdravie môže byť rozhodujúce v tom, ako zvládneme nadchádzajúce obdobie

Ako sme pripravení po psychickej stránke na ďalšiu vlnu pandémie a na ďalší nestabilný školský rok po tejto stránke?

Ako môžu učitelia poraziť stres pred začiatkom školského roka?

Na začiatok školského roka by sa učitelia mali pripraviť nielen organizačne, ale aj psychicky.

Smrť dcéry ju naučila trom pravidlám psychickej odolnosti

Spokojný a vyrovnaný život nie je samozrejmosťou. Psychologička Lucy Hone to najintenzívnejšie pochopila po smrti svojej dcéry.

Ignorácia duševného zdravia a wellbeingu v školách prinesie mnohé problémy. Ako tomu zabrániť?

Čo by mohlo nastať a ako by to zasiahlo deti, dospelú populáciu a školy, ak budeme naďalej ignorovať túto dôležitú oblasť?

Slovensko zlyháva na plnej čiare. Nemôžeme sa viac tváriť, že duševné zdravie a wellbeing do škôl nepatria

Mnohé krajiny sa téme duševného zdravia a wellbeingu svedomito venovali dávno pred pandémiou. Tie, ktoré dnes začínajú od nuly, budú mať neporovnateľne náročnejšiu situáciu. 

Ako zreflektovať školský rok a správne si oddýchnuť?

Prázdniny pre učiteľov slúžia nielen na analýzu uplynulého školského roka, ale aj na dôležité načerpanie energie a stratených síl. 

Bude záver roka a vysvedčenia ďalším zdrojom konfliktov medzi učiteľmi a rodičmi?

Koniec roka prináša opäť napätie medzi učiteľmi a rodičmi. Ako ho ukončiť v mieri?

Futbal, ktorý naučil deti mnoho. Ponúkol explóziu silných stránok charakteru v priamom prenose

Ako upriamiť pozornosť na charakter, dobro a ľudskosť prostredníctvom konkrétnej situácie v škole či doma?