Kornélia Ďuríková

Ignorácia duševného zdravia a wellbeingu v školách prinesie mnohé problémy. Ako tomu zabrániť?

Čo by mohlo nastať a ako by to zasiahlo deti, dospelú populáciu a školy, ak budeme naďalej ignorovať túto dôležitú oblasť?

Slovensko zlyháva na plnej čiare. Nemôžeme sa viac tváriť, že duševné zdravie a wellbeing do škôl nepatria

Mnohé krajiny sa téme duševného zdravia a wellbeingu svedomito venovali dávno pred pandémiou. Tie, ktoré dnes začínajú od nuly, budú mať neporovnateľne náročnejšiu situáciu. 

Ako zreflektovať školský rok a správne si oddýchnuť?

Prázdniny pre učiteľov slúžia nielen na analýzu uplynulého školského roka, ale aj na dôležité načerpanie energie a stratených síl. 

Bude záver roka a vysvedčenia ďalším zdrojom konfliktov medzi učiteľmi a rodičmi?

Koniec roka prináša opäť napätie medzi učiteľmi a rodičmi. Ako ho ukončiť v mieri?

Futbal, ktorý naučil deti mnoho. Ponúkol explóziu silných stránok charakteru v priamom prenose

Ako upriamiť pozornosť na charakter, dobro a ľudskosť prostredníctvom konkrétnej situácie v škole či doma?

Kde hľadať nádej, keď sa všade okolo nás vytráca?

Nádej. Tak silné, no tak ťažko uchopiteľné slovo. Kde po nej siahnuť, keď sa nám zdá, že sa vytráca?

Ako zvládnuť neustále sa meniace dátumy otvorenia škôl či uvoľnenia opatrení?

Posledné týždne sú charakteristické množstvom zmien v termínoch nástupu detí do škôl či uvoľňovaní opatrení. Mnoho ľudí je už z toho unavených a frustrovaných. Ako sa dajú tieto neustále zmeny zvládnuť tak, aby nás to nezlomilo? 

Šesť bodov, ktoré by sme si mali pamätať o koronakríze a o škole

Blíži sa čas, kedy sa budeme postupne vracať do škôl. To, aký dopad malo celé koronavírusové obdobie na vzdelanie, ako aj psychiku detí, mládeže, no aj rodičov, učiteľov, či celej spoločnosti budeme zisťovať postupne.