Futbal, ktorý naučil deti mnoho. Ponúkol explóziu silných stránok charakteru v priamom prenose

Christian Eriksen skolaboval priamo na ihrisku.
Christian Eriksen skolaboval priamo na ihrisku. / Foto: TASR/AP

14.6.2021 - Čo sa to udialo na sobotňajšom futbalovom zápase Majstrovstiev Európy 2020 Dánsko - Fínsko? Čo sme v priamom prenose vlastne sledovali? Čo si vieme z toho zobrať a ako podávať tento príbeh deťom, aby ich to obohatilo? Ako upriamiť pozornosť na charakter, dobro a ľudskosť prostredníctvom konkrétnej situácie v škole či doma?

 

Tesne pred ukončením prvého polčasu zápasu Dánsko - Fínsko na prebiehajúcich ME vo futbale došlo k situácii, ktorá otriasla mnohými. Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval priamo na ihrisku. Okamžite išiel futbal bokom a začala sa záchrana o jeho život. Práve v tejto chvíli sme mohli začať pozorovať explóziu silných stránok charakteru. Ukázali ju individuality aj kolektívy.

 

Charakter a jeho „superschopnosti“

Predtým než si priblížime, ktoré silné stránky charakteru sme mali možnosť pozorovať pri záchrane života, skúsme si jednoducho pripomenúť, čo to vlastne charakter je a čo sú to silné stránky charakteru. Pod pojmom charakter rozumieme skupinu morálnych a etických vlastností na základe ktorých rozmýšľame, rozhodujeme sa a konáme. Charakter je to, kým sme vo svojom vnútri. Získavame ho kombináciou genetických predispozícií, ako aj učením a výchovou. Práve učenie a výchova zohráva zásadnú úlohu pri formovaní charakteru človeka. Už Aristoteles povedal: „Dobrými sa stávame konaním dobra, dobrých skutkov, cvikom a zvykom.“ Tento múdry citát hovorí o tom, že práve učenie a výchova zohráva zásadnú úlohu pri formovaní charakteru človeka.

 

Každý človek má v sebe vlastnosti, ktoré ukazujú jeho pozitíva. Sú to „superchopnosti“, ktoré sa prejavujú v krízových situáciách, ako aj obdobiach záťaže a pomáhajú človeku prekonávať prekážky. Sú to tiež vlastnosti, ktoré otvárajú jeho potenciál a posúvajú ho vpred. Silné stránky charakteru sú tiež niečím, ktoré robia človeka lepším a približujú ho k iným. Niektoré silné stránky sú nám prirodzenejšie, na iných treba popracovať viac. Podstatné ale je, že všetky vieme posilňovať a neustále na nich pracovať. Ide o dynamickú zložku osobnosti človeka. Silné stránky človeka je dobro ukryté v jeho vnútri.

 

Koncert silných stránok

Ako priblížiť situáciu, o ktorej hovoria dospelí, či deti tak, aby nám dala niečo viac? Ako ňu nazerať optikou charakteru, silných stránok a na čo upriamiť pozornosť? Ktoré silné stránky sme mali možnosť pozorovať? Bolo ich niekoľko, no skúsme sa na niektoré pozrieť bližšie a opísať si ich.

 

1. Rozvaha a sebaovládanie

Jedny z prvých silných stránok, ktoré sa takmer okamžite prejavili boli rozvaha a sebaovládanie. Kapitán dánskeho tímu Simon Kjaer, rozhodca, hráči, ako aj ďalší členovia realizačných tímov ukázali  obrovskú dávku rozvahy a sebaovládania. Okamžite začali poskytovať prvú pomoc, zachovali sa rozvážne, nepanikárili, sústredili sa na záchranu, ovládali svoje emócie, ktoré mali v tej chvíli najrozličnejšie podoby a koncentrovali sa na jeden cieľ. Pomoc.

 

Niekto si môže povedať,  veď je to prirodzené a každý by to tak urobil. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako jasné a prirodzené.  Avšak aby niečo bolo prirodzené a automatické, tak musí tomu predchádzať vedomosť. Znalosť, že toto je to správne.  A k tomu  musíme byť vedení, vychovávaní a podporovaní. Práve upriamovaním pozornosti na silné stránky charakteru, či dobré vlastnosti, posilňujeme ich, dávame im silu a význam.  Potom v krízových situáciách, či v bežnom živote ich vieme „prirodzene“ používať a podľa nich konať, či sa správať.

 

Rozvaha a sebaovládanie boli počas spomínanej náročnej situácie určite jedni z tých  vlastností, ktoré ju pomohli zvládnuť.

 

2. Múdrosť

Ďalšiu silnú stránku, ktorú sme mohli počas vypätej situácie vidieť bola múdrosť. Práve múdrosť zachránila Eriksenovi život. Nech už ju využil ktokoľvek, kto tam v tej chvíli bol. Či už to bol dánsky kapitán Kjaer, ktorý vedel, čo má v tej chvíli urobiť, ako zabezpečiť Eriksonovi stabilizovanú polohu, ako začať s resuscitáciou alebo ako zabezpečiť to, aby mu  nezapadol jazyk. Alebo lekári, zdravotníci, ktorí konali profesionálne. Práve pri takýchto chvíľach si môžeme uvedomiť, prečo sa v škole učíme o prvej pomoci, o srdci, či mnoho iných vedomostí. Práve takéto chvíle nám môžu slúžiť k tomu, aby sme si uvedomili, aké prospešné je vedieť.

 

3. Odvaha a statočnosť

Časť popisu tejto silnej stránky hovorí o neuhýbaní pred ohrozením, výzvou, problémami alebo bolesťou. Mnohí zo včerajších aktérov ukázali odvahu a statočnosť. Nebáli sa zasiahnuť, pomôcť, zachovať sa správne a ukázať ľudskosť. Ukázali aj inú podobu športu či súperenia.

 

4. Tímovosť

Pod tímovosťou môžeme rozumieť schopnosť dobre pracovať ako člen skupiny, či tímu. Ide aj o loajalitu voči skupine a podieľanie sa na spoločných aktivitách, či rozličné zdieľanie v rámci skupiny. Tímovosť ukázali hráči Dánska, keď vytvorili múr a chránili Eriksena pred médiami a verejnosťou. Tímovosť ukázali hráči Fínska, keď spolupracovali a vnímavo sa stiahli do úzadia. Tímovosť ukázali aj fanúšikovia Fínska, keď odovzdali svoju vlajku záchranárom, aby vytvorli stenu okolo Eriksena. Tímovosť ukázali rozhodcovia, keď komunikovali s oboma tímami a spolupracovali. Tímový duch bol všadeprítomný.

 

5. Líderstvo

Aj táto silná stránka bola počas riešenia napätej situácie prítomná. Dánsky kapitán Kjaer riadil svoj tím ako skutočný dobrý líder. Priamo vstúpil do riešenia situácie a citlivo manažoval celý tím. Na začiatku druhého polčasu vyviedol svoj tím na ihrisko a začal hrať zápas. Vodcovstvo ukázali aj rozhodcovia, ktorí okamžite konali a  riadili celý priebeh situácie.

 

6. Pokora

Pokora je trochu zabudnutá silná stránka, venuje sa jej málo pozornosti, aj keď všetci vieme aká je dôležitá. Je to silná stránka, ktorá je zároveň veľmi ťažko uchopiteľná a náročná na diskusiu či prácu s ňou. Klasifikácia silných stránok VIA ju opisuje ako ,„nepovažovanie sa za výnimočného, nesnaženie sa o to byť stredobodom záujmu a snaha nechať za seba hovoriť činy a skutky.“ Pokora hovorí o úcte, rešpekte a vďačnosti. Počas zápasu sme mali možnosť vidieť niekoľko príkladov pokory. Pokora k životu, pokora k vedomostiam, pokora a úcta k súperovi. Pokoru ukázali fínski hráči, keď sa stiahli do úzadia a boli mimoriadne citliví k celej atmosfére. Pokoru ukázali aj dánski hráči, kedy ticho stáli a pomáhali tam, kde bolo treba. Pokoru, úctu a rešpekt ukázali mnohí ľudia.

 

7. Empatia, sociálna vnímavosť, sociálna inteligencia

Opis tejto silnej stránky je nasledovný: „ ide o vnímavosť voči pocitom a motívom druhých ľudí, ale aj svojich vlastných. Je to znalosť toho, ako sa vhodne zachovať v rôznych sociálnych situáciách. Ide aj o poznanie toho, čo ostatných motivuje.“ Empatie bolo na ihrisku, ale aj mimo neho naozaj veľa. Ide o veľmi dôležitú silnú stránku, ktorá ľudí zbližuje a robí svet lepším.

 

8. Láska

Lásku sme nepozorovali len u manželky Chrisa Eriksena, ktorá pribehla vydesená na ihrisko a bála sa o svojho partnera. Láska ako silná stránka a emócia nemá len romantický rozmer. Láska má mnoho podôb. Exituje rodičovská láska, altruistická láska, láska v podobe priateľstva a podobne. Láska je matkou všetkých emócií a dnes už vieme, ako zásadne ovplyvňuje aj naše fyzické zdravie. Práve lásku v podobe priateľstva sme mohli vidieť u Simona Faera alebo u iných hráčov. Láska ako silná stránka je veľmi úzko prepojená s inými silnými stránkami, ako vďačnosť, empatia, tolerancia, odpustenie, ochota pomáhať či priateľstvo.

 

Zápas Dánsko-Fínsko nebol len taký obyčajný zápas. Okrem strachu a zdesenia, ponúkol aj obrovskú dávku tzv. pozitívnej rezonancie medzi ľuďmi naprieč krajinami, vekom či pohlavím. Boli to chvíle vzájomnej súhry a prepojenia.

 

 

Charakter človeka sa častokrát preukáže v záťažových situáciách. Jeho obsah tvoria vlastnosti, ktoré sčasti máme ale z veľkej miery ich vieme aj ovplyvňovať. Ide taktiež o zručnosti, ktoré získavame cvikom a zvykom. Situácie ako táto, nám ponúkajú príležitosť upriamiť pozornosť na dobré vlastnosti ľudí a nechať sa nimi inšpirovať. Sú možnosťou ako zrozumiteľnou a presnou formou priblížiť náročné témy deťom, v školách alebo aj doma. Môžeme im takto priblížiť tému charakteru, silných stránok človeka a dobra. Sú šancou vychovávať z detí charakterovo silných a dobrých ľudí. Takých, ktorí sú prínosom pre seba, svojich okolie ako aj pre spoločnosť.  

 

Pokiaľ Vás tento článok inšpiroval, objavujte, spoznávajte a odhaľujte silné stránky charakteru človeka v diskusii spolu s deťmi. Držíme vám palce. 

Zdieľať na facebooku