Chcete spoznať svoje silné stránky?

Silné stránky charakteru človeka sú našimi tajnými superschopnosťami, ktoré nám pomáhajú rozvíjať naše zručnosti a odomykať náš potenciál.
Silné stránky charakteru človeka sú našimi tajnými superschopnosťami, ktoré nám pomáhajú rozvíjať naše zručnosti a odomykať náš potenciál. / Foto: Unsplash

Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

Silné stránky charakteru človeka sú našimi tajnými superschopnosťami, ktoré nám pomáhajú rozvíjať naše zručnosti a odomykať náš potenciál. Keď ich človek pozná, vie v čom je dobrý, o čo sa môže oprieť v ťažkých chvíľach či pri prekážkach, pretože práve tieto silné stránky mu ich pomôžu prekonať.

 

Vieme, čo robí náš život lepším?

Príbeh silných stránok sa začal písať asi pred 30 rokmi. Vtedy si skupina filozofov, historikov, sociológov, pedagógov a psychológov položila niekoľko otázok. „Ako je možné, že pri viac a viac komfortnejšom  živote, sú ľudia stále viac nešťastní? Prečo, ak máme oveľa viac ako naši starí rodičia, prastarí rodičia, sme viac a viac nespokojní? Ako je možné, že takým obrovským tempom rastú všetky psychické choroby?“

 

Vo svojich úvahách pokračovali ďalej a pýtali sa: „Dnes už vieme liečiť mnohé choroby, ktoré sme pred  rokmi nedokázali liečiť. Vieme výborne identifikovať, čo je zlé a nefunkčné, ako je ale možné, že niektorí ľudia zvládajú záťaž lepšie ako druhí? A pritom môžu mať tie isté podmienky? Je to len otázka genetiky, alebo je v tom niečo viac?“ Otázok bolo mnoho, no dospeli k záveru, že existuje veľmi málo odpovedí.

 

Zoznam, ktorý vie odhaľovať náš potenciál

Preto si skupina spomínaných odborníkov pod vedením profesora Martina Seligmana a Chrisa Petersona stanovila jeden cieľ - identifikovať také univerzálne ľudské vlastnosti, ktoré nám pomáhajú napĺňať myšlienku fyzicky a duševne zdravého života. Pustili sa do štúdia obrovského množstva odborných a historických kníh, pričom študovali aj príbehy ľudí, ktorí v histórii ľudstva pomohli svet posunúť ďalej.

Vykonali rozsiahlu štúdiu základných diel všetkých svetových náboženstiev a filozofických tradícií. Zoznam literatúry zahŕňal diela od Aristotela, Platóna, Akvinského, cez starý zákon, Talmud, Konfúcia, Lao-c ́eho, samurajský kódex Bushidó, Korán, Upanishády až po Benjamina Franklina.

Vŕtali sa v histórii, filozofii, náboženstvách, rozličných kultúrach či ľudských príbehoch. Okolo roku 2000 predstavili zoznam 24 silných stránok charakteru človeka. Ako uviedli, vytvorili univerzálny zoznam vlastností naprieč svetom, kultúrami a náboženstvami. Je to zoznam, vďaka ktorému dokážeme odhaľovať náš potenciál, ukazovať naše dobro a ďalej ho rozvíjať.

 

Aké silné stránky poznáme?

Autori zdôraznili, že každý jeden človek má tieto silné stránky v sebe, no má ich rozlične rozložené. Každý človek má svoj unikátny set vlastností, ktorý ho robí tým, kým je.  Ak ich človek pozná, vie v čom je dobrý, o čo sa môže oprieť v ťažkých chvíľach, či pri prekážkach. Pretože práve tieto silné stránky sú pre neho prirodzené.

 

A aké silné stránky poznáme?  24 pozitívnych silných stránok osobnosti je  rozdelených do 6 základných kategórií, nazvaných cnosti.

 

6 cností a 24 silných stránok osobnosti

1. MÚDROSŤ A POZNANIE

a)  zvedavosť, záujem o svet

b) láska k učeniu a vzdelaniu

c) otvorenosť, kritické myslenie

d) tvorivosť, originalita, vynaliezavosť

e) sociálna a emočná inteligencia

f) vhľad a múdrosť

 

2. ODVAHA

a) statočnosť

b) vytrvalosť, pracovitosť

c)integrita, autentičnosť, úprimnosť

 

3. LÁSKA A ĽUDSKOSŤ

a) láskavosť a štedrosť

b) láska, schopnosť milovať a byť milovaný

 

4. SPRAVODLIVOSŤ

a) občianska, sociálna zodpovednosť, tímová práca

b) spravodlivosť a nestrannosť

c) vodcovstvo, schopnosť viesť druhých

 

5. ZMIERLIVOSŤ

a) sebakontrola

b) opatrnosť

c) pokora, skromnosť

 

6. TRANSCENDENCIA

a) zmysel pre krásu

b) vďačnosť

c) nádej, optimizmus

d) spiritualita

e) odpustenie

f) zmysel pre humor

g) vitalita, elán, nadšenie

 

Existuje ale viacero rozdelení silných stránok. Psychologička Angela Duckworth rozdeľuje silné stránky do troch kategórií - silné stránky rozumu, srdca a vôle. Anglický The Jubilee Center for Character and Virtues ich rozdeľuje na občianske, morálne, intelektuálne a výkonnostné cnosti. Zoznam silných stránok  tiež nemajú fixný, ale je otvorený.

 

Silné stránky sú živé vlastnosti a vieme ich rozvíjať

Výskum v oblasti silných stránok je dnes veľký a venuje sa mu mnoho odborníkov. Pri silných stránkach platí jedno rovnaké a základné pravidlo, vieme ich rozvíjať a podporovať. Aj keď máme svoj unikátny set vlastností, všetky vieme ovplyvňovať. V dnešnom hyperdynamickom svete je dôležité vedieť, o čo sa môžeme oprieť alebo ktoré silné stránky nám vedia  pomôcť v nejakom období, či pri plnení našich cieľov.

 

Odborníci napríklad identifikovali tie silné stránky, ktoré nám vedia pomôcť zvládnuť učenie a štúdium. Ide konkrétne o sebaovládanie, no patrí sem aj vytrvalosť, láska k učeniu alebo optimizmus. Dokonca sú výskumy, ktoré hovoria o tom, ktoré silné stránky sú opornými pri rozličných profesiách. Čo si myslíte? Aké silné stránky by mal mať dobrý lekár, učiteľ, právnik, podnikateľ, psychológ alebo iná profesia?

 

Chcete poznať svoje silné stránky?

Ak chcete poznať svoje silné stránky charakteru a dozvedieť sa niečo viac o sebe môžete si urobiť bezplatný test na stránke VIA inštitútu charakteru.

 

Test má okolo 100 otázok, takže si na neho vyčleňte trochu času. Slovenský preklad zatiaľ nie je, no dá sa čiastočne urobiť v češtine. Česká verzia je však verziou pre mládež. Aj keď máte viac ako 17 rokov, kľudne si ho ale urobte. Verzia pre dospelých sa zásadne nelíši od tej mládežníckej. Môžu tam byť malé odchýlky ale základný prehľad o sebe aj tak dostanete.

 

Téma silných stránok charakteru človeka je veľmi zaujímavá a vysoko aktuálna. Žijeme v čase, ktorý je veľmi prenegativizovaný a chaotický. Silné stránky charakteru nám poskytujú oporu, istotu a ukazujú nám, kde je naša sila a svetlo. Abraham Maslow raz povedal „Ak sa rozhodneš byť niečím menej, než si schopný byť, ak rezignuješ na to, aby si spoznal v čom si dobrý a kde je tvoj potenciál, potom budeš asi nespokojný po celý z svoj život.“

Zdieľať na facebooku