Pokora - zabudnutá cnosť? Toto sú dôvody, prečo ju priblížiť deťom v triede

Pokora nie je slabosť, práve naopak. Podporuje zdravé sebavedomie.
Pokora nie je slabosť, práve naopak. Podporuje zdravé sebavedomie. / Foto: Bigstock

Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

Pokora patrí k 24 silným stránkam človeka.  Priamo súvisí s úspechom človeka, vytrvalosťou a vďačnosťou. Napriek tomu na ňu akosi zabúdame.

 

Výskumy, ktoré sa venujú charakteru nám ukazujú, že práve pokora, spolu so sebaovládaním, sú na posledných  miestach poradia silných stránok vo svete. Keď sa pozrieme okolo seba, asi sa tomu ani veľmi niet čo čudovať.

 

Pokora je nástroj úspechu a dobrých medziľudských vzťahov

Pokora je cnosť, ktorú dnes ľudia vnímaju ako buď starodávnu vlastnosť alebo vlastnosť s výrazne religióznym rozmerom. Pravda je však úplne iná. Je mimoriadne moderná, významná a má široký rozmer. Priamo súvisí s úspechom človeka, tvrdou prácou, medziľudskými vzťahmi. Predstavme vedca, lekára alebo iného úspešného človeka, ktorý by nebol pokorný. Určite by sa mu v konečnom dôsledku nič nepodarilo alebo by po úspechu prišiel rýchly pád. Albert Einstein povedal: „Známkou skutočného poznania je vždy prirodzená pokora.“. Nedá sa s ním nesúhlasiť. Pokora priamo súvisí so schopnosťou učiť sa, zdokonaľovať sa, inšpirovať sa inými a v konečnom dôsledku s tvrdou prácou. Pokorný človek vie prijať kritiku a vie sa z nej poučiť. Hovoria za neho činy a nie prázdne slová.

 

Obrovským nedorozumením a nepochopením pokory je to, že ľudia si myslia, že byť pokorným znamená nemať odvahu, nemať sebavedomie a len sa podrobovať. Je to obrovský omyl. Slávny psychiater Viktor E. Frankl povedal: „Pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily ako odvaha.“ Zdravé sebavedomie, váženie si seba, ambície, cieľavedomosť, pokora naopak podporuje. Dáva jej širší  rozmer. Hovorí o úcte, rešpekte k ľuďom, prírode, spoločnosti a vnútorne sile. O schopnosti aktívne počúvať a budovať zdravé medziľudské vzťahy.

 

Pokora priamo súvisí aj s vďačnosťou. Uvedomením si toho, že som obkopený ľuďmi, ktorí mi pomáhajú, stoja pri mne a aj toho, že niekedy je proste menej viac.  „Pokora je schopnosť vnímať s úctou aj najmenšie veci života“, povedal Albert Schweitzer – nositeľ Nobelovej ceny za mier. Pokora, tak isto ako vďačnosť nás drží pri zemi a núti uvažovať aj o iných, ako len o sebe. Pomáha empatii, ľudskosti, veľkorysosti a láske. Hovorí sa, že úprimná láska je plná pokory. Výskumy ukazujú, že ľudia s touto cnosťou sú úspešnejší, šťastnejší, lepšie zvládajú stres a majú lepšiu kvalitu života.

 

Pokora a Dušičky

Definície pokory sú rôzne, no jej podstata je tá istá. Uvedomenie si širšieho rozmeru sveta, bytia a úcta k inému. Opakom je pýcha, arogancia, povýšenectvo a neúcta.

 

Čas sviatkov pokoja nás prirodzene núti k zamysleniu sa nad našou malosťou, kvalitou medziľudských vzťahov a vedie nás k tomu, aby sme náš život trošku spomalili a zamysleli sa.

 

Deti milujú Hallowenske oslavy a zábavu, no skúsme ich pozastaviť a porozprávať sa s nimi  práve na tému vďačnosť či pokora.

 

Tipy na hodinu s témou POKORA

Ako by mohla vyzerať hodina na tému pokora? V prvom rade treba mať vždy na zreteli prispôsobenie témy a formy komunikácie s deťmi ich veku. Do úvahy môžete zobrať aj to, či sú alebo nie sú v konkrétnej triede problémy.  Môžu tam byť problémy v správaní – arogancia detí, zlé vzťahy medzi deťmi v triede, neúcta alebo iné. No môžete to poňať aj preventívne s cieľom podporovať dobré vzťahy a atmosféru v triede, prípadne medzi vami a žiakmi.

 

V úvode hodiny uveďte deti do problematiky (Čo je pokora, prečo s nimi chcete na tú tému hovoriť, povedzte príbeh, zvoľte si svoju formu uvedenia do témy). Následne môžete položiť otázky ako napr. „Čo si myslíte ako vyzerá pokorný človek?“Ako sa správa? Podľa čoho si myslíte, že je pokorný?“ . Môžete položiť aj úvahu: „Človek pokorný – človek slaboch“.  Čo si  o tom myslíte?  Klaďte otázky, prípadne úvahy ako napr., „Čo je opakom pokory? Pokora vs. Pýcha. Pokora a úspech človeka- Sú úspešní ľudia pokorni? Ak áno, prečo? Ako súvisí pokora s kritikou ? 

 

Môžete zakomponovať aj aktivity ako napríklad:

 1. Ospravedlň sa spolužiakovi za niečo, čo si urobil, prípadne povedal a bolo to nevhodné. (písomne alebo ústne).
   
 2. Počúvaj spolužiaka, ako hovorí príbeh o svojom úspechu (niečo, na čo je pyšný) bez komentovania a pochváľ ho na záver. Povedz, čo sa ti na tom páčilo, na jeho správaní a čo si na ňom vážiš.
   
 3. Vytvorte si zoznam pár viet, ktoré deti počujete používať a spolu s nimi ich rozdeľujte do skupiny- pokora a skupiny - pýcha, arogancia, povýšenectvo . Napr.: „ Ja to viem lepšie ako ty!, Si obyčajná nula!, Ja mám pravdu, nie ty! Si magor/debil aj tak nič nevieš., Si obyčajný neschopák... a Prepáč. Ďakujem ti. Počúvam ťa. Čo si o tom myslíš? Vážim si to, čo si povedal/ urobil. Si fakt šikovný a držím ti palce. Pomôžem ti...
   
 4. Napíšte list vďačnosti, ktorý je adresovaný tým, ktorí už nie sú medzi nami (starí rodičia, známi, priatelia...)
   
 5. Vypustite si s deťmi lampióny alebo balóny, ktoré budú „niesť“ odkazy. Môžu to byť sľuby priateľstva, spolupráce, pomoci alebo spomienky. Je na vás, ako to pojmete. Buďte kreatívni a citliví. Ponúknite deťom reflexiu a zamyslenie.
   
 6. Môžete otvoriť témy ako pomoc starším, chorým, rôznym ľuďom, dobrovoľníctvo a pod.
   
 7. Pokora a úspech. Diskutujte s deťmi o živote slávnych osobností a význame pokory v nej. Vyberte si celebrity, s ktorými sa deti vedia stotožniť...Ponúkam napr. Usain Bolt, Lionel Messi, Leonardo di Caprio, Jeniffer Lowrence, Keanu Reves, Justin Timberlake.. Opýtajte sa ich, prečo sú asi považované za pokorné?
  • Ponúknite deťom nech ony napíšu meno hviezdy, ktorú obdivujú a myslia si, že je pokorná a prečo. Prípadne ako jemu/jej pomohla pokora k úspechu

 

Na záver ešte jedna myšlienka: „Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoroval, ale aby si sa otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene.“ (Antoine de Saint Exupery)

Čítajte viac o téme: Vďačnosť
Zdieľať na facebooku