Tipy pre učiteľov, ako zvládnuť prvé dni v škole

Máme jedinečnú príležitosť podporiť pozitívne emócie detí aj naše vlastné a zároveň deťom ukázať, ako zvládať záťažové situácie.
Máme jedinečnú príležitosť podporiť pozitívne emócie detí aj naše vlastné a zároveň deťom ukázať, ako zvládať záťažové situácie. / Foto: Bigstock

Čaká nás netradičný nástup do škôl, ktorý je sprevádzaný rozličnými emóciami. Radosť z návratu sa mieša s obavami a strachom. Neistota s očakávaním. Nepredvídateľná situácia vytvára najrozličnejšie kombinácie prežívania a vzorce správania. Preto je nesmierne dôležité, aby sme ako učitelia, rodičia boli v kľude a prvé dni zvládli v pokoji. Máme jedinečnú príležitosť podporiť pozitívne emócie detí aj naše vlastné a zároveň môžeme deťom ukázať, ako zvládať záťažové situácie.

 

Prvé dni budú hlavne učitelia postavení do situácie, kedy budú musieť zvládnuť niekoľko vecí naraz. Organizačno-technické zabezpečenie chodu školy, emócie detí, rodičov, opätovné nastavenie výchovno-vzdelávacieho procesu a množstvo nepredvídateľných situácii. Pre niektorých to nebude nič náročné a budú úplne v pohode. No niektorí môžu pociťovať zvýšený stres a napätie. Je preto dôležité, aby učitelia mysleli aj na svoje prežívanie, svoje mentálne zdravie a svoju vnútornú stabilizáciu. Pohoda a pokoj učiteľa totiž priamo ovplyvňuje pohodu a pokoj žiaka.

 

Ako teda zvládnuť prvé dni v škole po prerušenom vyučovaní v súvislosti s koronakrízou? Ako byť vyrovnaný a v pohode? Základ je vnímať svoje pocity, emócie, byť v kľude, sám sebe oporou, ako aj navzájom v zborovni. Taktiež je dôležité uvedomiť si, že ide o tranzitné obdobie, ktoré prejde a tak, ako sme si zvládli iné záťažové situácie, zvládneme aj túto.

 

Vypracovali sme pár rád a odporúčaní pre učiteľov, ktoré môžu pomôcť im samým, ale aj pri práci s deťmi. Pripravili sme ich tiež ako samostatnú prílohu v pdf formáte. Učitelia si ich môžu vytlačiť a dať na nástenku v zborovni. Môžu slúžiť ako opora psychickej odolnosti a stability počas prvých dní v škole.

 

Učitelia a ich mentálne zdravie a pohoda

 1. Je normálne cítiť všetky emócie. Radosť, nadšenie ale aj strach, obavy, neistotu alebo hnev.  V prípade, že pociťujete viac neistotu, obavy či strach  pripustite si to. Je to úplne prirodzené. Vytvorte si priestor, aby ste emócie precítili, prijali ich, krátko zreflektovali a posunuli sa ďalej.
   
 2. Spomeňte si na situácie v živote, ktoré si vyžadovali zvládnutie záťaže. Pripomeňte si, ako ste ich zvládli, kto alebo čo vám pomohlo. Oprite sa o tieto vaše skúsenosti.  Vnímajte aj túto situáciu ako niečo, čo vám ponúka nové skúsenosti. Opäť si vytvárate svoje vnútorné zdroje k prekonávaniu prekážok v budúcnosti a  robí vás to silnejším.
   
 3. Pomáhajte si navzájom v zborovni. Každý môže tieto dni prežívať po svojom. Niekto sa už veľmi teší, niekto sa viac bojí, niekto prežíva stres intenzívnejšie a niekto je úplne v pohode. Rešpektujte sa navzájom, zdieľajte svoje skúsenosti, poraďte si, vypočujte sa a podržte sa.
   
 4. Pripomeňte si mnohé pozitívne okamihy dňa, či svojej práce. To, akou radosťou a energiou vás zahŕňajú deti a čo všetko vám v práci robí radosť.
   
 5. Buďte v kľude. Nevytvárajte si katastrofické scenáre, či myšlienkové vzorce, ktoré vo vás vzbudzujú strach a úzkosť. Prípadne prehlbujú paniku. Návrat do škôl zvládol už takmer celý svet, zvládneme ho aj my.
   
 6. Buďte k sebe dobrý, vážte si seba. Vážte si seba ako človeka, učiteľa. Pre niektorých budú prvé dni pravdepodobne náročnejšie a stresujúcejšie. Nebojujte vnútorne s tým. Nehodnoťte sa, nekritizujte sa za to, že nie je niečo dokonalo zvládnuté. Prvýkrát ste v takejto situácii a určite ste urobili pre nástup maximum.
   
 7. Nebojte sa požiadať o pomoc. V prípade, že máte nejaký problém alebo vás prepadne pocit úzkosti, paniky nebojte sa požiadať o pomoc. Kolegovia vám určite pomôžu. Nával stresu a emócii predýchajte, ukotvite samých seba a v kľude sa vráťte medzi deti. Ako zvládnuť okamžitý stres a napätie vám pomôžu videá Ligy za duševné zdravie alebo Projektu S rozvahou. Ak problémy pretrvávajú, vyhľadajte odborníka.
   
 8. Po návrate zo školy si urobte radosť. Venujte čas sebe a tomu, čo vám robí radosť. Doplňte svoju energiu a zrelaxujte.

 

Deti sa do škôl tešia, je to symbol návratu k normálu  

Deti sa do škôl veľmi tešia. Tešia sa na kamarátov, pani učiteľky, či učiteľov, na prostredie školy. Pre niektoré deti to bude návrat do prostredia bezpečia a istoty. Tešia sa na návrat k pravidelnosti, režimu a stabilite. Škola sa stala symbolom návratu do normálu. Aj keď všetci vieme, že to nebude „normál“ ako ho poznáme, nástup do škôl nesie v sebe odkaz „Vraciame sa do bežného života.“

Deti prichádzajú do škôl plné radosti, prežívajú pozitívne emócie, túžia sa veľa hrať, byť spolu a rozprávať sa s kamarátmi a učiteľmi. V prípade, že si učitelia urobili dotazníky návratu detí do škôl a zozbierali si odpovede od rodičov a detí, majú obrovskú výhodu. Poznajú presné nastavenie a prežívanie detí, ako aj postoje či očakávania rodičov. V tomto prípade, učitelia vedia, aká je ich štartovacia čiara a ako môžu hneď od prvého dňa pristupovať k deťom. Ak tieto vstupné informácie nemáte, skúste si ich získať počas úvodných dní.

 

Ako teda zvládnuť prvé dni v škole s deťmi?

Ponúkame pár rád. Opäť ich nájdete aj v PDF formáte. Materiál si môžete vytlačiť a dať na viditeľné miesto v zborovni.

 

 1. Ukážte deťom, akú máte radosť z toho, že ste opäť spolu. Vytvorte z triedy prostredie, v ktorom sa všetci dobre cítite. Je to ostrov bezpečia, priateľstva a istoty.
   
 2. Vysvetlite deťom nové pravidlá, ktoré budú musieť dodržiavať. Môžete deti vtiahnuť do tvorby nástenky, obrázku, spoločného plagátu a pod., počas ktorej sa budú učiť novým pravidlám. Popri tom sa s deťmi o tom rozprávajte. Hovorte o pravidlách, ako aj dôvodoch nových podmienok. Hovorte o tom  otvorene a v pokoji. Komunikujte to ako niečo nové, prirodzené, na čo si spoločne zvyknete.
   
 3. Myslite na to, že deti sú veľmi adaptabilné. Väčšina detí zvládlo celé obdobie dištančného vzdelávania a koronakrízy dobre. Mnohé deti prekvapili svojich rodičov rýchlou adaptabilitou, zodpovednosťou a veľkým srdcom. Deti sa teda nové pravidlá naučia rýchlo, zvyknú si na ne bez väčších problémov.
   
 4. Ukazujte svoju rozvahu a pokoj. Vždy buďte v kľude. V prípade, že niektoré dieťa na niečo zabudne, nové pravidlo nedodrží, v pokoji mu ho zopakujte. Buďte trpezliví.
   
 5. Ak chcú deti hovoriť o koronavíruse, hovorte o tom. Otvorene, primerane veku a v pokoji. Vždy sa pokúšajte upriamiť pozornosť na to, čo všetko nám táto situácia dala, čo všetko sme sa o sebe, blízkych alebo aj o škole, či triede naučili. Zdôrazňujte pozitívne benefity tejto skúsenosti. Hovorte o tom, čo nové ste sa vďaka tejto situácii naučili napríklad aj vy, ako učiteľ. Čo nové ste objavili, spoznali. Deti môžu hovoriť o tom, ako si uvedomili, čo pre nich znamenajú kamaráti, priateľstvo. Možno sa dozvedeli niečo nové  aj o spolužiakoch. Alebo zistili niečo iné z domova, čo ich obohatilo. Rešpektujte osobné skúsenosti detí a ich rozličnosť.
   
 6. Nenúťte dieťa hovoriť, či už o koronavíruse alebo o jeho skúsenostiach, či pocitoch, ak nechce. Skôr nechajte, aby deti hovorili samy o tom, čo cítia, čo ich zaujíma, čo zažili, prežili, čo si myslia. Niektoré deti budú vedieť svoje emócie, skúsenosti vyjadriť skôr kreslením alebo inak umelecky. Vytvorte im na to priestor.
   
 7. Vystrašené alebo úzkostlivé dieťa upokojte a jemne posuňte k inej aktivite. Takej, ktorá upriami jeho myšlienky na inú činnosť. Voľte skôr ukľudňujúce a pokojné aktivity.
   
 8. Aktívne komunikujte s rodičmi.
   
 9. Psychickú odolnosť budujte aj cez diskusiu o silných stránkach detí. Rozhovory, ktoré budete mať s deťmi môžete preniesť aj na diskusiu o silných stránkach človeka. Na to, ktoré silné stránky počas obdobia čo boli doma využili. Hovorte s deťmi o jednotlivých silných stránkach, čo znamenajú a ako sa v živote prejavujú.
   
 10. Diskusie môžete upriamiť aj na tému vďačnosti. Hovorte s deťmi o tom, čo všetko sme si vďaka koronakríze uvedomili. Čo všetko sme brali ako samozrejmosť, no nie je to až tak samozrejmé.
   
 11. Hovorte s deťmi o pocitoch a emóciách. O tom, že je normálne, ak sa niekto bojí, je vystrašený, nervózny ale aj to, že je niekto úplne v pohode, veselý a šťastný. Všetky emócie patria do nášho života a plnia dôležitú úlohu. Existuje veľa aktivít, informácií, programov, ktoré približujú deťom emócie. Skúste si niektoré pozrieť a vybrať si, ktoré vám v tejto chvíli pomôžu. Môžete využiť aj film V hlave, ako to odporúča český projekt Začít spolu.
   
 12. Podporte prežívanie pozitívnych emócií, radosti a smiechu. Využite humor, vitalitu a radosť detí k ich opätovnému napojeniu sa na školu.

 

Držíme vám palce a veríme, že vám tieto rady uľahčia netradičný návrat do škôl.

Zdieľať na facebooku