5 dôvodov, prečo ukotvenie v prítomnosti zvyšuje kvalitu života a pocity šťastia

Všímavosť alebo ukotvenie prítomnosti je fenomén prináša ľuďom množstvo benefitov.
Všímavosť alebo ukotvenie prítomnosti je fenomén prináša ľuďom množstvo benefitov. / Foto: Pexels

Všímavosť alebo ukotvenie prítomnosti je fenomén prináša ľuďom množstvo benefitov. Sú to rôzne výhody v oblasti fyzického i duševného zdravia. Najväčším je ten, že prináša do života viac šťastia.

 

Ľudia si často myslia, že im k šťastiu chýba niektorá z týchto vecí: zdravie, láska, peniaze, rodina, dobrá práca... Harvardskí psychológovia Matthew Killingsworth a Daniel Gilbert však zistili, že ľuďom ku šťastiu chýba ukotvenie mysle v prítomnosti.Ich prieskumy ukázali, že jedným z hlavných faktorov šťastia je to, či človek prežíva to, čo práve robí, alebo sa pri tom myšlienkami túla niekde celkom inde. Psychológovia túto štúdiu uskutočnili v roku 2010 a zapojilo sa do nej 2 250 respondentov. Pomocou aplikácie v náhodných časoch monitorovali, čo práve daný človek robí a na čo sústreďuje svoju myseľ. Výsledky boli prekvapivé. Ukázalo sa totiž, že ľudia až 47 percent času takmer vôbec nevenujú pozornosť tomu, čo práve robia. Ich myseľ sa túlala a zdá sa, že túlavá myseľ nie je šťastná myseľ. Neprítomnosť v danom momente však nebola následkom pocitu nešťastia, ale príčinou. Dobre to vidíte napríklad na pracovisku. Ak sa obzriete okolo seba, koľko ľudí je plne sústredených na prácu? Nejeden kolega sa možno práve oddáva dennému sneniu, sociálnym sieťam alebo sa pokúša o multitasking. Ako sa však dopracovať k prežívaniu skúsenosti prítomného okamihu? V takýchto chvíľach, pri takomto prežívaní nemáme v sebe žiadne predsudky, sme sami so sebou, vnímame svet v nás a okolo práve teraz, v prítomnom okamihu. Je potrebné sa učiť spomaleniu, k otvoreniu pozornosti, porozhliadnuť sa okolo seba, všímať si to, čo bežne nevidíme. Je potrebné sa sústrediť  na farby, zvuky, vône, a to aj také, ktoré sme doteraz nevnímali. Základ je, aby sme nič nehodnotili a neposudzovali a nič neočakávali. To by nás len odvádzalo k premýšľaniu nad tým, čo bude nasledovať neskôr. Dobré je vnímať aj vlastné emócie a zmysly. Keď si v tomto momente uvedomujeme, čo vnímame prostredníctvom zmyslov, cez ne si uvedomíme aj emócie, telesné pocity a dych. Keď dáme do súvislosti vonkajší svet a náš vnútorný svet a všímame si vyváženosť medzi vnútornou a vonkajšou pozornosťou, vtedy prichádza pocit spokojnosti. Táto ľudská  schopnosť je všeobecne známa, nie je to žiadny nový objav. Možno sa zmenilo pomenovanie, dnes sa tejto schopnosti hovorí všímavosť (mindfulness). Existuje množstvo techník, ktoré pomáhajú ukotviť myseľ v prítomnosti. Prečo sa ich oplatí naučiť? Pozrime sa na niekoľko benefitov, ktoré ukotvenie v prítomnosti so sebou prináša.

 

1. Zlepšuje vzťahy

Vzťahy zohrávajú významnú úlohu pri preciťovaní  životnej spokojnosti. Ľudské bytosti sú vysoko sociálne stvorenia a od vzniku ľudstva spolu spolupracujeme a vytvárame komunity. Dokonca aj introverti profitujú a tešia sa z niekoľkých priateľov a blízkych vzťahov. Preciťovanie prítomnosti v danom okamihu je neoddeliteľnou súčasťou trávenia kvalitného času s tými, na ktorých nám záleží. Môžu to byť rodinní príslušníci, priatelia, blízka osoba alebo dokonca kolega, s ktorým úzko spolupracujeme. Ak chcete podporovať tieto vzťahy, prítomnosť je pre vás výhodou. Vďaka tomu, že ľudia vo vašej blízkosti cítia, že ste myšlienkami skutočne s nimi, nemajú pocit, že sú na obtiaž, nechcení, nevypočutí, majú pocit prijatia, akceptácia, úcty a podobne. Mnohé štúdie ukázali, že všímavosť, teda akt prítomnosti v danom okamihu,  je prospešná aj pre romantické vzťahy. Je to preto, že podporuje prijatie. Keď využívate ukotvenie v prítomnom  okamihu, je menej pravdepodobné, že sa zameriate na chyby a nedostatky, najmä ak sa vyskytli v minulosti. Nezameriavate sa na veci, ktoré boli alebo by mohli byť v budúcnosti, ale zameriavate sa  na jedinečné vlastnosti, ktoré sa práve teraz u partnera (partnerky) vyskytujú. Prežívate danú chvíľu a oceňujete všetko krásne. 

 

2. Zlepšuje zvládanie stresu

Prežívanie v prítomnosti znamená, že nepremýšľate o budúcnosti alebo minulosti. Toto premýšľanie znižuje množstvo stresu, s ktorým sa musíte vysporiadať, pretože sa nezaoberáte vecami, ktoré nemôžete zmeniť alebo kontrolovať. Umožňuje vám to tiež zvládať stres vo vašom každodennom živote pozitívnejšie a prospešnejšie, takže v konečnom dôsledku ste šťastnejší. V opačnom prípade ľudia, ktorí neustále premýšľajú nad budúcnosťou, si často neuvedomujú, že takmer nič z toho, z čoho majú obavy, sa v budúcnosti vôbec nemusí stať. Tento druh premýšľania často vedie ku skutočnému odlivu ich šťastia. Život v prítomnosti vám umožňuje uvoľniť pripútanosť k premýšľaniu nad tým, čo sa asi stane. Keď sa ľudia začnú zaoberať všímavosťou, mnohí začnú meditovať alebo robiť rôzne dychové cvičenia a toto im tiež pomáha uvoľňovať stres.

 

3. Ukotvenie v prítomnosti vás motivuje pozerať sa na svet pozitívnejšie

Veľa ľudí má negatívny pohľad na svet. Je ťažké pozerať sa na svet pozitívne kvôli problémom, ktorým musia čeliť alebo zlým správam, ktoré počujú všade  okolo seba. Ako to zmeniť? Keď nie ste ukotvení v prítomnosti, trávite veľa času analyzovaním sveta okolo vás. Keď konečne zostanete v prítomnom okamihu, oceňujete zrazu viac svoje okolie, momentálnu situáciu, v ktorej sa nachádzate. Vďaka tomu sa môžete cítiť šťastnejší a spokojnejší so svojím životom. Je to aj vďaka detailom, ktoré zvyčajne prehliadate. Všímavosť vám umožňuje všímať si veci, ktoré si zvyčajne nevšimnete. Zapájate všetky svoje zmysly a všímate si rôzne detaily okolo seba. Niekedy vám pomáha nový uhol pohľadu.

 

4. Ukotvenie v prítomnosti vás privádza do kontaktu so sebou samým

Každý sa snaží pochopiť svoje ja. Ak neviete, kto ste, je ťažké byť úplne šťastným človekom. Nemôžete nájsť pravdu o sebe, ktorá vám uniká. Prežívanie prítomnosti v danom okamihu vás privedie späť do kontaktu so svojím skutočným ja a umožní vám žiť svoju pravdu, naplniť vás zmyslom života a šťastím. Keď ste prítomní v danom okamihu, môžete to urobiť prirodzenejšie. Uvedomujete si seba, svoje telo a svoje myšlienky, môžete sledovať rôzne spúšťače svojich pocitov. Môžete tiež zvládnuť tieto myšlienky a regulovať svoje emócie. Keď ste takto viac v kontakte sami so sebou, vnímate sa skutočnejšie. Oceňujete svoje silné a slabé stránky a osobnostné črty. Okrem toho si uvedomujete, že máte väčšiu hodnotu, než sú vaše tituly, sociálne postavenie, úroveň vzdelania. Cítite sa v sebe šťastnejší a necítite sa  menejcenní alebo nadradení. V určitej chvíli existujete len vy a váš pokoj.

 

5. Zlepšuje vaše fyzické zdravie

Fyzické zdravie nie je vždy spojené so šťastím, ale nepochybne je to faktor duševného zdravia. Keď nie ste fyzicky v poriadku, často sa cítite horšie a vaše nálady môžu byť nepredvídateľnejšie. Čím lepšie sa cíti vaše telo, tým lepšie sa cíti aj váš mozog.  Keď sa nachádzate v prítomnom okamihu, môžete sa sústrediť na to, aby ste postupovali krok za krokom smerom k svojim cieľom  aj v oblasti fyzického zdravia namiesto toho, aby ste sa nechali odlákať rôznymi nečakanými impulzami. Vaša sebakontrola sa zvyšuje a ste schopní identifikovať motiváciu, ktoré nie je rozumná a nepomáha vášmu telu. Aj váš  vzťah ku jedlu sa zlepšuje. Keď pri jedle využívate všímavosť, oceníte každú jedinečnú chuť a štruktúru jedál, ktoré konzumujete. Je to ako znovuobjavenie zázraku všetkých vašich obľúbených jedál každý deň. Uvedomujete si, čo vám vaše telo hovorí, keď jete. To znamená, že môžete prestať jesť hneď, ako sa nasýtite, namiesto toho, aby ste sa prejedli.

Čítajte viac o téme: Šťastie, Nastavenie mysle
Zdieľať na facebooku