Muži majú často problém hovoriť o svojich pocitoch. Hnev môže byť volaním o pomoc

Foto: Bigstock
V súvislosti s hnevom je potrebné si uvedomiť i to, že niektorí muži, keď prejavujú hnev, tak prostredníctvom tejto emócie prosia o pomoc. / Foto: Bigstock

Hnev je silná afektívna reakcia na urážku alebo frustráciu. Prejavy hnevu zhoršujú  vzťahy medzi ľuďmi. Nakoniec môžu viesť k izolácii a osamelosti. Aj keď prejavy hnevu majú často svoj dôvod, sú väčšinou prehnané a neprimerané situácii, ktorá ju vyvolala. U niektorých ľudí je však hnev aj prejavom volania o pomoc. 

 

Zakrývanie a neprejavovanie emócií môže viesť k vážnym problémom. Všetci rozumejú tomu, že hnev, násilie či krutosť nepredstavujú prijateľné formy správania a v žiadnom prípade by sa v spoločnosti nemali tolerovať. V súvislosti s hnevom je potrebné si uvedomiť i to, že niektorí muži,  keď prejavujú hnev, tak prostredníctvom tejto emócie prosia o pomoc. Naša spoločnosť, bohužiaľ, učí chlapcov nevyjadrovať emócie. Môže to potom skončiť aj tak, že z nich často vyrastú muži, ktorí sa väčšinou boja vyjadriť, čo si skutočne myslia. Robia tak zo strachu, že budú vyzerať ako slabí. Muži sa väčšinou riadia egom, ktoré im nahovára, že sa nemôžu sťažovať a hovoriť o svojich emóciách. Naopak, sú presvedčení, že len vysoké pracovné tempo a napĺňanie očakávaní svojich nadriadených, tvorí zmysel  ich života. Nemôžeme  sa potom čudovať, že pociťujú vnútorný tlak, ktorý sa u nich prejavuje hlavne  vo vypätých okamihoch. Tento tlak ich zvnútra postupom času začne zožierať, výsledkom čoho môže byť nástup depresií alebo zvýšeného stresu. Kombinácia týchto faktorov sa v konečnom dôsledku podpisuje aj na ich fyzickom zdraví. Tento svoj vnútorný problém niekedy riešia napríklad závislosťami alebo agresivitou. A možno aj preto sú práve muži náchylnejší na srdcovo – cievne ochorenia. Častejšie dostávajú infarkt.  Môže to byť spôsobené aj tým, že nie sú naučení rozprávať o svojich pocitoch a niektorým chýba emocionálna slovná zásoba. Potlačené alebo nevyjadrené emócie môžu viesť tiež k vážnym problémom so stupňujúcim sa hnevom. Takže, ak sa u muža prejavuje veľký hnev, možno sa práve pokúša rozprávať o svojich emóciách. Ženy by preto mali spozornieť a pomôcť mu v tom. Pozrime sa na päť situácií, v ktorých muži používajú hnev na vyjadrenie svojich  hlbších pocitov a potrieb.

 

1. Keď nedostávajú to, čo chcú

Je to naozaj zvláštne, ale je to tak, že mnoho mužov sa správa obviňujúco a nahnevane, ak vyžadujú náklonnosť. Podráždené otázky a narážky naznačujú, že im niečo chýba. Často to môže byť len obyčajné objatie. Keď ženy o tomto vedia, môžu to vyriešiť jednoducho. Nečakajú len na objatie od muža, ale občas sú iniciátorkami ony samy. Keď k tomu pripoja aktívne počúvanie a úprimnú komunikáciu, muž sa cíti prijímaný, uznávaný a cíti sa šťastnejšie a je pokojnejší. Hnev ustupuje.

 

2.  Keď sú unavení a nedokážu sa vyrovnať so životnými komplikáciami

Všetci sa občas cítime unavene. Problém je v tom, že muži sa väčšinou tvária, že je všetko v poriadku a nikomu nič nepovedia. Ak takto dlho potláčajú to, čo ich frustruje, prehlbuje sa u nich pocit vyčerpania a keď je muž až v takomto štádiu, kedykoľvek vyletí a hnevá sa kvôli všetkému, čo mu prekáža. Dokáže zúriť aj kvôli tej najmenšej maličkosti, ktorú by si za iných podmienok ani nevšimol.

 

3.  Keď si spomenú na detskú traumu

Niektoré veci, ktoré sa nám stali v detstve, si pamätáme aj v dospelosti a často sa k nim vraciame. Môžeme sa nahnevať, ak zažijeme situáciu, ktorá je týmto spomienkam podobná. Mnoho manželiek si často vôbec ani neuvedomuje, že ich  partner sa možno bojí opustenia. Samozrejme, takmer ani jeden muž toto nepovie nahlas, a preto je dobré, keď ženy to určitým spôsobom vycítia. Ak máte pocit, že partnera nahnevalo alebo rozrušilo niečo, čo prežil v detstve, nenásilne sa ho opýtajte, či mu môžete nejako pomôcť alebo či sa chce o tejto situácii porozprávať. Možno prvýkrát nebude chcieť, ale po určitej dobe môže byť prístupnejší a spoločne situáciu vyriešite.

 

4.  Keď majú depresiu

Depresia netrápi iba ženy, hoci názory, že muži ako silnejšie pohlavie nemajú emočné problémy, pretrvávajú. Sú vnímaní ako silní a neohrození a hlboký smútok, melanchólia či úzkosť k nim jednoducho nepatria. Výskumy však hovoria niečo iné. Málokto si uvedomuje, že keď sa muž neustále sťažuje na únavu a problémy so spánkom, môže trpieť depresiou. Odborníci tvrdia, že mnohí muži zaháňajú chmúrne myšlienky alkoholom alebo drogami, čo im čiastočne pomáha uvoľniť sa. Príznačné pre mužov v depresii je tiež to, že vyhľadávajú adrenalínové športy, hazardné hry alebo striedajú sexuálne partnerky. Na rozdiel od žien, ktoré sú skľúčené, bývajú skôr agresívni, násilnícki alebo podráždení. Existuje niekoľko spôsobov, ako liečiť depresiu, ak však nič nepomáha, najlepšie je vyhľadať odborníkov.


 

5. Keď sa cítia odmietnutí a nepochopení

Ak sa muž cíti nerešpektovaný, prehliadaný a nemilovaný, to je tiež jeden z dôvodov, ktorý ho dokáže priviesť k hnevu. V takejto situácii je dobré aktívne ho počúvať. Vyvráťte mu pocity, ktoré cíti a potvrďte mu, že v takejto situácii by ste sa cítili rovnako. Ukážte mu, že si ho vážite, obdivujete a že rozumiete tomu, že občas sa každý človek môže cítiť odmietaný a nepochopený. Muži často trpia a hnevajú sa aj kvôli tomu, že nie sú milovaní takí, akí v skutočnosti sú, ale za to, čo robia alebo poskytujú. Takže, občas je vhodné mužovi povedať, že ho milujete, oceňujete za to, aký je človek. Chváľte ho za to, že dokáže zvládnuť veľa vecí a prejavte mu uznanie. Realita je často taká, že ženy od mužov veľa vyžadujú, postupne všetko berú ako samozrejmosť, zabúdajú oceniť a ďakovať, takže muž sa v takejto pozícii necíti veľmi dobre a skôr či neskôr začne pociťovať hnev.

Hnev je vyjadrením hlbokej nespokojnosti. Je to mimoriadne silná emócia, ale vždy je lepšie niečo o nej vedieť, pracovať s ňou, ako sa ňou nechať ovládať. Hnev je normálnou zdravou emóciou, no je potrebné ho zvládať primeraným spôsobom. Pre každého človeka je dôležité vedieť dávať najavo konštruktívne a zrozumiteľne svoju nespokojnosť, hnev, vedieť dávať druhým hranice, tzn. povedať druhému, že zašiel ďaleko a povedať nie. Tým človek podporuje svoju sebaúctu, svoju hodnotu, rešpektuje sa a až potom to isté  môže očakávať od druhých. Zároveň je potrebné, aby človek vnímal svoje frustrácie, pocity nenaplnenia, prázdnoty a hľadal, čo je za nimi. Touto cestou minimalizuje svoj hnev a preventívne predchádza ich stupňovanie do  zlosti a agresie. Niekedy si človek ani poriadne neuvedomuje, že žije v hneve a potrebuje pomoc od najbližších. Z tohto dôvodu je vhodné, aby sme čo najlepšie poznali dôvody vzniku hnevu a čo chce človek prostredníctvom hnevu vlastne naznačiť a čo prežíva. Vďaka tomuto poznaniu sme schopní s inými o ich hneve komunikovať a v prípade záujmu im aj pomôcť.

Čítajte viac o téme: Hnev
Zdieľať na facebooku