Motivácia

Ako vytvárať v triede inšpirujúce a pokojné prostredie?

Nech už učíte ktorýkoľvek predmet, najdôležitejšie je, aby ste dokázali žiakov na vyučovaní nadchnúť a vytvorili také prostredie v triede, ktoré je inšpirujúce a zároveň pokojné. Ako to dosiahnuť?

Návyky spokojného učiteľa

Povolanie učiteľa si vyžaduje celého človeka, plné nasadenie a nekonečné množstvo energie. Aby učiteľ s chuťou a nadšene chodil do práce niekoľko rokov a nevzdal to hneď po roku, potrebuje byť hlavne v pohode. Nemôže čakať, že mu dobré psychické nastavenie zabezpečí niekto iný. Musí sa spoľahnúť len na seba. Čo preto robiť?

Ako viesť žiakov k zodpovednosti za svoje učenie?

Žiaci by mali byť už od prvej triedy vedené k spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie. Prirodzenou súčasťou vzdelávacieho procesu by mala byť zodpovednosť za seba samého a svoju prácu. K tomu im môže pomôcť niekoľko zmysluplných činností.

Ako prežiť prvý rok v škole? Rady pre začínajúcich učiteľov

Škola je dynamický organizmus. Mnohé veci sa každý deň menia. Niekedy sa naozaj nedá vôbec predpovedať, čo sa na ďalší deň prihodí a čo bude musieť učiteľ riešiť. Pribúda hlavne množstvo výchovných problémov. Už dávno práca učiteľa nespočíva len v samotnom učení. Preto je dobré poznať zopár rád a tipov, ako zvládnuť prvý rok praxe tak, aby učiteľ hneď nevyhorel a zostal pôsobiť v škole viac rokov.

Motiváciu k učeniu podporuje pocit spolupatričnosti, dôvery a rešpektu

Mnoho výskumov hovorí o tom, že v triedach, v ktorých žiaci cítia spolupatričnosť, rešpekt či dôveru učia sa radšej. Títo žiaci sa v škole cítia lepšie a celkove sú viac zainteresovaní do procesov prebiehajúcich na vyučovaní.

Motivácia detí učiť sa je alarmujúca už niekoľko rokov. Počas pandémie sme všetci pocítili, ako sú deti na tom zle

Motivácia učiť sa je pre každé dieťa veľmi dôležitá, no ukazuje sa, že ju strácajú priskoro. Čo nám navyše prezradila o motivácii koronakríza a ako môžeme motiváciu detí zlepšiť?

Ako podporovať pozornosť žiakov?

Čo všetko musí učiteľ urobiť, vymyslieť a podniknúť, aby mal v závere hodiny dobrý pocit z učenia a aby žiaci nečakali na zvonenie ako na vykúpenie?

Vety, pomocou ktorých dokážete povzbudiť žiakov

Slová a vety majú veľkú silu. Ak učitelia dokážu používať na vyučovaní vhodné vety, dokážu výrazným spôsobom motivovať svojich žiakov.