Motivácia

Výzvy, ktoré vám pomáhajú v tom, ako sa stať lepším človekom

Niekedy nám rásť pomáhajú aj ťažšie situácie, ktoré v živote musíme

Ako podporiť u detí motiváciu?

Len vďaka motivácii dokážeme robiť v živote čokoľvek - malé i veľké veci, každodenné i tie výnimočné. Aká motivácia je pre nás ale najdôležitejšia?

Prístupy, ktoré nás brzdia v sebarozvoji

Sebarozvoj je neustály proces, počas ktorého dochádza k osobnostnému, profesionálnemu a všeobecnému napredovaniu a zlepšovaniu schopností, znalostí, vedomostí a zručností. Cieľom sebarozvoja je pozdvihnutie osobnosti človeka a to bez ohľadu na to, akú prácu alebo akú profesiu vykonáva.

Ako si vytvoriť strom želaní?

Myseľ pracuje v obrazoch a symboloch a nie v slovách. A tak je dobré naše sny a ciele si maľovať alebo aspoň vystrihovať a lepiť farebné obrázky súvisiace s nimi. Obrazy privádzajú ľudí k činom viac ako len predstavy a slová.

Stratili ste chuť pracovať? Vyskúšajte tipy, ktoré vám pomôžu sa opäť naštartovať

Človek nie je stroj a nedokáže s rovnakým nadšením a nasadením pracovať niekoľko rokov. Určite sa už každý z vás stretol s tým, že do práce sa neteší tak veľmi, ako keď s ňou začínal. Alebo večer nejdete spať s pocitom, že sa tešíte ráno do práce. Ako zmeniť tieto pocity a vrátiť sa k prvotnému nadšeniu?

15 kreatívnych spôsobov, ako motivovať dieťa k učeniu

Vhodná motivácia môže vyvolávať a udržiavať záujem dieťaťa o učenie, o daný predmet alebo o určitú učebnú činnosť. Ako môže rodič motivovať svoje dieťa k učeniu? Zoznámte sa v článku s niekoľkými nápadmi.

Ako pomôcť deťom, ktoré sú unavené z dištančného vzdelávania?

Nie je to nič výnimočné, že možno pozorujete, že vaše dieťa sa po mesiacoch dištančného vzdelávania cíti vyhorené. Chcete mu pomôcť? Vyskúšajte nasledujúce stratégie.

5 prejavov dieťaťa, pomocou ktorých môžete odhaliť jeho silné stránky

Každé dieťa má svoje silné stránky. Dôležité je ich najprv odhaliť a potom aj rozvíjať. Ak sa nám to podarí, môžeme dieťa priviesť k úspechu a spokojnosti skôr ako len učením sa niečoho, čo mu veľmi nejde.