6 krokov, ktoré vám pomôžu nájsť vlastné ja

Akonáhle človek sám seba lepšie pozná, stáva sa sebavedomejším, rozumie tomu, čo robí a prečo to robí a začína mať väčší vplyv aj na svoje okolie.
Akonáhle človek sám seba lepšie pozná, stáva sa sebavedomejším, rozumie tomu, čo robí a prečo to robí a začína mať väčší vplyv aj na svoje okolie. / Foto: Zac Durant/Unsplash

Odhaliť svoje pravé predstavuje jednu z najdôležitejších vecí v živote človeka. Keď viete, kto ste, viete, čo máte urobiť, namiesto toho, aby ste neustále hľadali, čo by vás mohlo obdariť radosťou. Zároveň sa vyhýbate aj frustrácie z toho, že vložíte obrovské množstvo energie, času či peňazí do vecí, ktoré pre vás v konečnom dôsledku nemajú zmysel. V článku sa dozviete, ako čo najlepšie postupovať pri spoznávaní seba samého.

 

Kto som, čo som a čo tu vlastne robím? Všetci si občas dávame túto otázku a je prirodzené, že mnohých nás sprevádza po celý život. Pre spokojný život sa potrebujeme poznať a prijímať sa takí, akí sme. Identita je to, kým sme, kým sa cítime byť v určitom období svojho života. K osobnej identite teda patrí vnímanie a pochopenie samého seba v podmienkach a konkrétnych okolnostiach života. Súčasne to ale znamená, že sa meníme. Zmena je normálna a prirodzená vec, pričom sa obvykle predpokladá, že isté časti osobnosti a niektoré vlastnosti, schopnosti, charakteristiky zostávajú relatívne nemenné. Nedostatok identity spôsobuje oslabenie osobnej úcty, komplex menejcennosti, pochybovanie o sebe, neschopnosť vytvárať si ideály a približovať sa im. Akonáhle človek sám seba lepšie pozná, stáva sa sebavedomejším, rozumie tomu, čo robí a prečo to robí a začína mať väčší vplyv aj na svoje okolie. Každý z nás má svoje životné poslanie. Nájsť ho, znamená naplniť svoj život, svoje ciele, nájsť vnútorné naplnenie, radosť a vytvoriť hodnoty. Nemusia to byť veľké veci. Poslaním nemusí byť len úspech a zarábanie peňazí, ale i pokojný, zmysluplný a naplnený život. Ako teda môžete vedieť, kto ste a čo by ste v živote mali robiť? Tu je šesť krokov, ktoré vám môžu pomôcť spoznať svoje pravé ja.

 

1. Premýšľajte nad tým, kým skutočne ste a nie nad tým, kým by ste chceli byť 

Veľa ľudí napdobňuje mnohé vzory. Na tom nie je nič zlé, ak tie vzory žijú v súlade s vašimi hodnotami. Vtedy vás toto napodobňovanie môže priviesť k radosti a naplneniu. Niektorí ľudia ale túžia zúfalo po niečom, čo nie je v súlade s ich nastavením a hodnotami. A tak potom, keď sa pod vplyvom iných ľudí či reklamy dostanú do vysnívaného cieľa, cítia sa prázdni. A práve toto predstavuje  pre mnohých moment, keď sa zastavia a viac premýšľajú nad tým, prečo je to tak. Táto situácia ich často donúti premýšľať nad tým, čo vlastne v živote chcú a kým vlastne sú. Tieto chvíle je potrebné si vážiť, pretože práve ony vás posúvajú bližšie k vášmu skutočnému ja. Nútia vás zastaviť sa, spomaliť, viac premýšľať nad sebou. Ak máte na premýšľanie dostatok času a vhodné podmienky, k pravde sa určite priblížite. Ak sa vám to nedarí zistiť, môžete o pomoc požiadať aj psychológov. V súčasnosti existuje viac možností, ako sa dopátrať k pravde o sebe. Niekomu pomáhajú napríklad aj rôzne testy osobnosti.

 

2. Naučte sa vychutnávať si ticho a samotu

Dnes nechcú ľudia spoznávať sami seba hlavne preto, lebo je to pomalý proces. Svet nás obklopuje rýchlosťou, ktorá nám bráni spomaliť. Kvôli veľkej rýchlosti sme roztrieštení, nemáme čas skúmať vlastnú cestu, a preto kopírujeme ostatných alebo to, čo je nám zo všetkých strán podsúvanéLen keď je človek sám, dokáže sa vyčistiť od balastu dnešnej doby. Nemôžete objaviť seba samého, pokiaľ si nenájdete čas na ticho. Mnoho ľudí ticho neznáša, pretože ich desí. Vždy musia počúvať hudbu, rádio, televízor a podobne. V každej izbe majú pustený nejaký elektrospotrebič, aby nepočuli ticho. Je to preto, lebo ticho ich núti premýšľať nad životom a nad sebou. Keď však objavíte ticho a pozriete sa reálne na svoj svet a život v ňom, postupne dokážete objektívne vidieť viaceré aspekty svojho života. Tie dobré aj tie zlé. Keď dokážete byť v samote chvíľu ticho, postupne objavíte  svoje pravé ja.

 

3. Nájdite to, v čom ste dobrí a v čom sa vám darí

Toto môže byť najťažší krok pri zisťovaní, kým skutočne ste, ale je to nevyhnutné. Iste, chce to množstvo pokusov a omylov, aby ste to zistili. Napríklad odvahu treba aj na to, aby ste dokázali prestať s tým, čo síce robíte dlhé roky, ale neposúva vás to ďalej a nezlepšuje to vaše pocity. Aj toto sa ľudia musia naučiť. Je to dôležité aj z toho dôvodu, že ak to dokážete, ako darček získate množstvo času na to, čo chcete naozaj robiť. A čas je veľmi vzácna vec. Keď prestanete robiť nesprávne veci, vytvoríte si priestor na niečo lepšie. Keď vás niektoré vaše činnosti len vyčerpávajú,  namiesto toho, aby u vás vzbudzovali väčšiu vášeň a zvýšili snahu robiť to stále viac a viac, vnímajte to ako dobré znamenie. Je čas zamerať sa na iné veci. A aj vďaka tejto zmene, ľahšie zistíte, kto ste.

 

4. Nájdite si dostatok času na to, v čom ste dobrí a čo vám robí skutočnú radosť

Nasledovať vášeň akéhokoľvek druhu je dobrá vec, pretože vás to upozorňuje na tú oblasť života, vďaka ktorej cítite vnútorné naplnenie. Nájdite si teda čo najviac času pre vašu vášeň. Keď sa jej budete dostatočne dlho venovať, skôr  porozumiete sami sebe. Vášeň produkuje nepretržité úsilie a prináša výsledky, ktoré prinášajú hlbšie objavenie vášho skutočného ja.

 

5. Požiadajte o spätnú väzbu

Niekedy je dobré počuť, čo vám povedia iní ľudia. Položte im dve jednoduché otázky: 

„Aké silné stránky podľa vás musím ďalej rozvíjať?“ 

„Na ktorých slabých stránkach musím ešte popracovať?“

 

Ich názor, samozrejme, nebude dokonalý, ale táto spätná väzba vám pravdepodobne naznačí niekoľko oblastí, na ktorými by ste sa mali aspoň zamyslieť. Tento krok je obzvlášť dôležitý pre tých, ktorí uviazli v sebe a nevedia, čo robiť v živote ďalej. Niekedy môžu vaši najbližší vidieť niečo, na čo by ste možno sami ani neprišli.

 

6. Zamyslite sa nad svojimi vzťahmi

Veľký aspekt objavovania seba samého nájdete aj vo svojich vzťahoch. Keď si uvedomíte, že nikdy skutočne nespoznáte nikoho iného, ​​kým sami seba neobjavíte, dôležitosť poznania seba samého sa stane pre vás ešte dôležitejšou. Táto pravda obzvlášť platí pre tých, ktorí vedú kolektívy ľudí, pretože ak nepoznajú ľudí vo svojom tíme, postupne sa veľmi oslabí ich pozícia vodcu. Toto pravidlo však platí aj pre akýkoľvek vzťah v živote. Tak, ako vy potrebujete poznať sami seba, ostatní ľudia tiež potrebujú vedieť, kto ste. Ľudia vás potrebujú takých, akí v skutočnosti ste a môžete byť. 

 

Keď sa človek stane sám sebou a žije svoj vlastný život, je konečne šťastný

 „Keď sa človek stane sám sebou a žije svoj vlastný život, je konečne šťastný. Vtedy každý deň pociťuje ako sviatok, lebo sviatok je vlastne stretnutie samého so sebou. V takomto stave sa človek ničoho nebojí. Nebojí sa toho, že starne, že ho vyhodia z práce alebo umrie. Ak v takomto stave nežije, neustále potrebuje úteky od seba samého. Potrebuje sa neustále presviedčať, že je najlepší a k tomu používa všetky možné dostupné prostriedky,“ hovorí Anna Hogenová, filozofka a profesorka, ktorá prednáša na Pedagogickej fakulte UK v Prahe. Ten, kto našiel sám seba, svoju istotu, nepotrebuje neustále utekať za nejakým dobrodružstvom, nemusí byť v každej situácii najlepší, nepotrebuje neustále nové vzťahy, nové výzvy, nemusí klamať sám seba a podobne. Ak človek nepozná svoje vlastné JA, môže byť aj veľmi bohatý a aj napriek tomu je nešťastný. Existuje totiž veľa ľudi, ktorí dosiahli už  takmer všetko a aj napriek tomu pociťujú prázdnotu. Toto odpojenie od seba samého  tiež spôsobuje úzkosť, depresie a vyhorenie. V dnešnej dobe existuje obrovské množstvo inštitúcií, ktoré nútia človeka k tomu, aby mal čo najmenej času spoznávať sám seba, pretože ho potrebujú ovládať ony. Potrebujú ho naučiť žiť hlavne pre veci, ktoré sa nachádzajú okolo a nie v ňom. A keď tie veci vlastníme, máme pocit, že sme. Ale toto je to najväčšie klamstvo. Spôsobuje ľuďom len roztrieštenosť a neustálu nespokojnosť, lebo túžba MAŤ sa pod vplyvom reklám nedá nikdy zastaviť. Ak však prestávate myslieť v kategórii MAŤ a postupne sa dopracujete k mysleniu v dimenziách BYŤ, prestávate sa báť, zbavujete sa sebaklamov, pretože spoznávate podstatu bytia. Takýto človek sa dostáva k úplne novej forme myslenia a prežívania života. Najdôležitejšie zo všetkého je nájsť si svoju vlastnú cestu. Len vďaka nej môžete spoznať svoje vlastné možnosti. Len vďaka vlastnej ceste môžete pocítiť skutočnú radosť. V tejto chvíli cítite opravdivosť, konečne sa prestávate hrať na niekoho iného. Nemali by ste kopírovať niekoho iného. V hľadaní skutočného zmyslu života spočíva skutočná podstata hľadania seba samého. Keď si uvedomíte, kto ste, strávite menej času robením vecí, ktoré nemajú žiadny zmysel. Sústredenie sa na vaše silné stránky vám poskytne potrebnú energiu na to, aby ste svetu dokázali odovzdávať dobré veci. Keď sa poznáte, nájdete viac pokoja a úspech dosiahnete rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

 


Zdroje:
Pořád si na něco hrajeme, hledaní sebe sama je práce na celý život
6 steps to discover your true self 
Brendon Burchard: Životný náboj

Čítajte viac o téme: Sebavedomie, Šťastie
Zdieľať na facebooku