Výzvy, ktoré vám pomáhajú v tom, ako sa stať lepším človekom

Život prináša so sebou aj ťažké momenty, ktoré sa môžete rozhodnúť prekonať alebo sa môžete proti ním búriť a nenávidieť vzniknutú  situáciu. Prvá možnosť vám dáva príležitosť poučiť sa z týchto výziev a stať sa lepším človekom.
Život prináša so sebou aj ťažké momenty, ktoré sa môžete rozhodnúť prekonať alebo sa môžete proti ním búriť a nenávidieť vzniknutú situáciu. Prvá možnosť vám dáva príležitosť poučiť sa z týchto výziev a stať sa lepším človekom. / Foto: Bigstock

Dokonalosť neexistuje, ale to neznamená, že by sme mali prestať snažiť byť lepšími ľuďmi, zdokonalovat’ sa a pracovať na formovaní vlastnej osobnosti. Niekedy nám v tom pomáhajú ťažšie situácie, ktoré v živote musíme prekonať. Ktoré to sú?

 

Život prináša so sebou aj ťažké momenty, ktoré sa môžete rozhodnúť prekonať alebo sa môžete proti ním búriť a nenávidieť vzniknutú  situáciu. Prvá možnosť vám dáva príležitosť poučiť sa z týchto výziev a stať sa lepším človekom. Mnohí psychológovia upozorňujú na to, že prekážky sú vlastne určité výzvy a dajú sa využiť vo váš prospech. Každá prekážka predstavuje príležitosť na osobný rast a zdokonaľovanie sa. Cieľom je nakoniec využiť to, čo sa pri raste naučíte, aby ste sa stali najlepšou verziou samého seba. Pozrime sa na  6 častých  výziev v živote, ktoré musíme prekonať na svojej ceste k tomu, aby sme sa stali lepšími ľuďmi.

1. Strata

Stratiť môžete prácu, príležitosť, štúdium, vzťah... Možno sa cítite smutne, nespokojne, cítite úzkosť. Po určitej dobe vám však táto situácia ponúka  príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo je v živote skutočne dôležité, naozaj podstatné  a čo vás vlastne neustále posúva vpred. Strata niečoho, čo ste mali alebo ste skutočne chceli, môže byť vo viacerých prípadoch budíkom. Strata vás núti položiť si otázku: „Čím to, čo som stratil/a, bolo pre mňa cenné?“ „Čo som ochotný/á urobiť, aby som dosiahol/la to, čo chcem?“ Ak sa rozhodnete preskúmať svoju stratu z hľadiska týchto otázok, budete musieť preskúmať skutočnú hodnotu toho, čo ste stratili, a tiež to, prečo si to vážite. Jasné pochopenie toho, čo si ceníte a prečo si to ceníte, je kľúčom k tomu, ako sa stať lepším človekom, pretože dodáva vašim slovám skutočnú vážnosť a činom integritu.

 

2. Zlyhanie

Každý človek občas zažije zlyhanie. Niektorí však o tom nehovoria, a tak vytvárajú okolo seba dojem, že sa im stále vo všetkom darí. Zlyhanie však nepredstavuje nič zlé. Je to prirodzený kontrolný bod na ceste životom, ktorý umožňuje vyhodnotiť nedávne rozhodnutia a ponúka zamyslenie nad tým, čo sa dá ešte viac zlepšiť. Kontrola krokov, ktoré vás priviedli k zlyhaniu, predstavuje cenné cvičenie. Pochopenie, ako vaše rozhodnutia viedli k správaniu či konaniu, ktoré viedlo k zlyhaniu, vám môže v budúcnosti zabrániť v tom, aby ste znova robili tie isté chyby. Takáto kontrola môže tiež odhaliť dôležité podrobnosti, ktoré ste si možno nevšimli. Skúsenosť s neúspechom spôsobuje, že si v sebe formujete súcit a empatiu. Vaše skúsenosti vám pomáhajú pochopiť každého, kto má podobné problémy. Súcit a empatia sú základnými nástrojmi na vašej ceste k tomu, aby ste sa stali lepším človekom, pretože umožňujú ostatným, aby sa cítili s vami bezpečne.

 

3. Prekážky

Každý je občas nútený sa zastaviť, spomaliť alebo ho niečo zdrží. Dôležité je pochopiť, prečo k tomu došlo. Čo spôsobilo, že vás na ceste k cieľu niečo zastavilo alebo spomalilo? Alebo prečo ste urobili niečo, čo ste potom ľutovali? Možno ste reagovali negatívnym spôsobom alebo v nesúlade s vašou túžbou stať sa lepším človekom. Ale aj to je v poriadku! Pravdepodobne ste mali ešte niečo viac pochopiť, aby ste sa v budúcnosti vyhli ešte väčšiemu problému. Takto si formujete odolnosť. Prekážky slúžia hlavne na to, aby ste sa stali psychicky stabilnými, vyrovnanými  a zásadovými ľuďmi. Pomáhajú vám budovať vlastnú integritu a emočné uvedomenie. Vďaka tomuto potom dokážete vytvoriť bezpečné prostredie aj pre iných.

 

4. Zmena názoru

Rozlišovať medzi tým, čo je správne a čo nesprávne, je tiež celoživotná výzva. Možno budete súhlasiť s jednou ideológiou dnes, ale zajtra už mnohé veci môžete vnímať ináč. Máte právo zmeniť názor, ale zároveň musíte niesť zodpovednosť za svoje názory. Človek sa musí neustále rozhodovať aj medzi tým, čo je správne a nesprávne, čo je dobro a zlo. Väčšina ľudí koná v súlade so svojimi hodnotami a vierou. Ak si dáte povolenie rásť ako človek, znamená to, že si vytvárate priestor a čas na skúmanie i týchto hodnôt. Vaším zámerom pravdepodobne bude to, aby ste zistili, či vaše hodnoty sú v súlade s vaším konečným cieľom. Takto si trénujte schopnosť sebakorekcie.

 

5. Zvládnutie mysle

Niekedy práve myseľ bráni ľuďom v tom, aby sa mohli stať lepšími ľuďmi. Práve v čase, keď sa človeku nedarí, myseľ ho môže zaplaviť množstvom negatívnych komentárov, strachom či pochybnosťami. Deje sa to len vtedy, keď to mysli dovolíte. Práca s vlastnými myšlienkami predstavuje  jednu z najväčších životných výziev. Toto je väčšinou práca na celý život. Našťastie existuje veľké  množstvo spôsobov, ako začať pracovať s mysľou a negatívnymi myšlienkami. Medzi najbežnejšie spôsoby patrí meditácia, sebareflexia, modlitba, pobyt v tichu, denníky a pobyt v prírode.

 

6. Prekonanie minulosti

Každý bol kedysi dieťa. Existujú veci, ktoré ste v detstve zažili a ktoré ste nemohli ovplyvniť. Mnohé, často aj negatívne zážitky, vo vás zostali. Tieto zážitky sa stali súčasťou vášho životného  príbehu. Je úžasné, keď sa človek rozhodne  prekonať svoj príbeh a negatívne skúsenosti z detstva. Toto sa považuje tiež za veľkú životnú výzvu. Či už ste vyrastali v chudobe, nemali ste vo svojom dome veľa lásky alebo ste sa cítili nepochopení, ovplyvňuje to váš život v dospelosti. K negatívnym veciam z detstva sa môžete postaviť dvojakým spôsobom. Môžete si povedať: „Vyrastal som chudobný a budem vždy chudobný.“  Alebo si môžete povedať: „Vyrastal som chudobný, ale teraz tvrdo pracujem. Robím všetko, čo je v mojich silách, aby som zabezpečil, že mám všetky veci, ktoré potrebujem a aby som bol v pohodlí. “ Aj keď je to čoraz ťažšie, pozitívne na tom všetkom je to, že sa snažíte myslieť pozitívne. Kroky, ktoré sú  potrebné na posunutie sa vo vlastnom životnom príbehu, môžu byť občas aj náročné. Vyžaduje to sebadisciplínu, presný plán  a uvedomenie si seba samého. Musíte mať silu zbaviť sa zvykov a presvedčení, ktoré vám už neslúžia. Neustále myslenie na negatívne veci, ktoré ste prežili, tlmí vašu schopnosť zapojiť sa do pozitívnej sebareflexie, ktorá je základným stavebným kameňom osobného rastu. Keď odložíte svoj príbeh bokom, ponoríte sa do súčasnosti, vyťažíte z nej maximum, a naplánujete si krásnu budúcnosť, povzbudíte tým nielen seba, ale aj ostatných. Vďaka tomuto uvedomeniu začínate písať úplne nový príbeh, ktorý budete mať pod kontrolou. Na ceste k tomu, aby ste sa stali lepším človekom, je podstatné sa zmerať na to, čo môžete ovládať a zbavenie sa  toho, čo nemôžete mať pod kontrolou.

 


Zdroje:
B. Burchard: Životný náboj
P. Říčan: Psychologie osobnosti
J.D. Roger: Vychutnaj život
Challenges in life
Čítajte viac o téme: Motivácia, Nastavenie mysle
Zdieľať na facebooku