Chcete zistiť, či sa viete vcítiť do iných ľudí? Pomôcť vám môže 30 znakov empatie

Emaptických ľudí spoznáte podľa viacerých znakov.
Emaptických ľudí spoznáte podľa viacerých znakov. / Foto: Pexels

Empatia je schopnosť vcítiť sa do vnútorného citového a zážitkového sveta iných ľudí. Je to schopnosť pochopiť druhého ako seba samého, vcítiť sa do jeho kože, vidieť jeho očami, počúvať bez predsudkov, vedieť sa vcítiť do postavenia druhého, vedieť odhadnúť jeho potreby, nerobiť súdy,  ale ostať samým sebou.


Byť empatickým znamená, že máte vrodenú schopnosť intuitívne sa vcítiť do druhých a vnímať ostatných ľudí. Váš život je podvedome ovplyvnený túžbami, želaniami, myšlienkami a náladami iných ľudí. Byť empatickým je oveľa viac, než byť len veľmi citlivým. Empatia je schopnosť porozumieť citom druhého  človeka. Pramení zo sebauvedomenia. Čím otvorenejší ste  k vlastným emóciám, tým dokážete lepšie rozoznávať a rozumieť citom iných ľudí. Zásadným predpokladom empatie je teda citlivosť voči vlastným citom. Vedieť ich identifikovať, pomenovať, vyjadriť. Inak totiž nemáme šancu vcítiť sa do niekoho iného. Nemenej dôležitým predpokladom je schopnosť a vôľa počúvať. Ak chcete pochopiť toho druhého musíte si ho najprv vypočuť pozorne, bez predsudkov a hodnotení. Niekedy pomôže už len to, že sa človek môže vyrozprávať niekomu, kto ho počúva bez poúčania a prerušovania.

 

Schopnosť vcítiť sa do druhého človeka si však vyžaduje predovšetkým akceptovanie a nepotláčanie vlastných citov. Pretože ten, kto má strach z vlastných citov, nedokáže zachytiť a pochopiť ani emocionálne signály iných ľudí. Empatickí ľudia sú vždy otvorení, spracovávajú pocity a energie iných, čo znamená, že ich skutočne prežívajú a v mnohých prípadoch ich preberajú na seba. Vo všeobecnosti sú títo ľudia nenásilní, neagresívni a mierumilovní. Akýkoľvek priestor naplnený disharmóniou v nich vytvára nepríjemné pocity. Ak sa ocitnú uprostred konfrontácie, často sa usilujú o urovnanie situácie tak rýchlo, ako je to možné. Ak vyslovia ostré slová v sebaobrane, budú to vnímať ako nedostatok sebaovládania.

 

Empatia sa rozvíja v rámci sociálnych vzťahov

Nutnou podmienkou rozvoja schopnosti empatie sú sociálne vzťahy, v rámci ktorých jednotlivec posudzuje a vyhodnocuje signály druhého človeka smerom voči sebe. Premýšľa, ako ho má ten druhý rád, nakoľko si ho cení, čo ten druhý z jeho správania akceptuje a čo pokladá za nesprávne a podobne. Samozrejme, zaujíma sa aj o druhého človeka. Chce vedieť,  ako sa cíti, čo prežíva, prečo sa tak správa a podobne. Vďaka týmto signálom môžu sociálne vzťahy pretrvávať a vyvíjať sa. Spomínané signály majú predovšetkým neverbálnu podobu. Všimnite si, že keď sa snažíte vcítiť do problémov niekoho blízkeho, tak zrkadlíte jeho výraz tváre, polohu tela, gestá. Skrátka snažíte sa naladiť na jeho vlnovú dĺžku.

 

Empatia je dôležitá z viacerých dôvodov, lebo nie všetko sa dá vyjadriť slovami. Sú situácie, kedy nevieme nájsť správne slová na popísanie toho, čo cítime a prežívame. Niekedy náš vnútorný stav, jeho zložitosť a iracionalita presahujú možnosti racionálnej verbálnej komunikácie.

Človek niekedy presne nevie zistiť, či je dostatočne empatický. Pri premýšľaní nad touto otázkou vám môže pomôcť 30 nasledujúcich znakov, podľa ktorých môžete zistiť, ako ste s empatiou na tom vy. Čím sa teda vyznačujú empatickí ľudia?

 

1. Túžia poznať pravdu

Empatickí ľudia chcú vedieť pravdu bez toho, aby im ju musel niekto povedať. Je to poznanie, že všetko ide nad rámec intuície a pocitov. Čím sú viac vnímaví, tým viac považujú empatiu za svoj dar.

 

2. Empatickí ľudia sa neradi zdržujú na verejných miestach

Miesta, ako sú nákupné centrá, supermarkety, či športové štadióny, kde sa nachádza množstvo ľudí, nemajú v obľube, pretože sú búrlivo zmietaní emóciami, ktoré prichádzajú od ostatných.

 

3. Prežívajú pocity ostatných ako svoje vlastné

Empatickí ľudia dokážu prežívať pocity ostatných i z veľkej diaľky. Často si svoje emócie zamieňajú s pocitmi iných ľudí.

 

4. Sledovanie násilia, krutosti alebo tragédií v televízii je pre nich neúnosné

U empatických ľudí to môže vyvolať nepríjemné pocity, preto zväčša televíziu nesledujú.

 

5. Vedia vycítiť, keď je niekto neúprimný

Ak vám váš kamarát alebo blízky klame, odhalíte to. Ak si niekto myslí niečo iné, čo hovorí, spoznáte to.

 

6. Prežívajú fyzické problémy iných

Empatickí ľudia prežívajú ochorenia svojich najbližších, ako sú prechladnutie, očné infekcie či telesné bolesti.

 

7. Mávajú problémy s trávením a bolesti v dolnej časti chrbtice

V strede brucha empatickí ľudia cítia emócie ostatných, čo ich môže oslabiť a nakoniec viesť až k vzniku žalúdočných vredov.

 

8. Vyhľadávajú outsiderov

Schopnosť vcítiť sa do druhých a prežívať s nimi ľútosť je pre týchto ľudí veľmi dôležitá. Majú pocit, že im musia pomáhať.Veľmi ich napĺňa starostlivosť o iných ľudí.

 

9. Iní ich zavaľujú svojimi problémami

Kvôli tomu, že sa im iní ľudia neustále zdôverujú so svojimi problémami, cítia sa často nesvoji, lebo im nevedia vždy pomôcť.

 

10. Často sú unavení

Empatickí ľudia sa často cítia vyčerpaní, a to buď kvôli energetickým upírom, alebo kvôli tomu, že neustále premýšľajú nad problémami iných ľudí.

 

11. Často sú na niečom závislí

Závislosť na  alkohole, drogách, sexe alebo niečo inom predstavuje pre nich sebaobranu pred emóciami iných ľudí.

 

12. Snažia sa získať liečiteľské schopnosti

Jedným zo snov vysoko empatických ľudí je mať liečiteľké schopnosti, aby aj vďaka nim dokázali pomáhať iným.

 

13. Sú kreatívni

Vysoko empatickí ľudia sa veľmi často zaujímajú o tanec, spev, herectvo, kreslenie alebo písanie. Majú rozvinutú silnú predstavivosť a tvorivého ducha.

 

14. Milujú prírodu a zvieratá

Každý deň majú silnú túžbu byť v kontakte s prírodou a veľmi často sú obklopení domácimi miláčikmi.

 

15. Túžia po samote

Empatickí ľudia majú pocit, že sa zbláznia, ak si nenájdu čas na oddych a pokoj.

 

16. Niekedy sa nudia

Mávajú obodbia, keď potrebujú prežívať niečo zaujímavé, a to je jedno, či je to už v práci, v škole alebo doma. Ak tomu tak nie je, pociťujú prázdnotu.

 

17. Chcú robiť len veci, ktoré im prinášajú radosť

Ťažko si hľadajú prácu, pretože túžia robiť hlavne to, čo im robí radosť. Niekedy ak tomu tak nie je, radšej nerobia nič.

 

18. Túžia po pravde

Čokoľvek, čo považujú za klamstvo, považujú za zlé. Túžia neustále odhaľovať pravdu.

 

19. Neustále hľadajú odpovede na svoje otázky

Ak majú nezodpovedané otázky, môže to viesť k frustrácii. Preto sa snažia nájsť vysvetlenie. Nevýhodou je, že sú zahltení informáciami.

 

20. Majú radi dobrodružstvo, slobodu a cestovanie

Empatickí ľudia veľmi túžia po dobrodružstve, spoznávaní nových vecí a nových ľudí.

 

21. Nemajú radi neporiadok

Svoje veci musia mať upratané a v izbe musí mať všetko svoje miesto. V neporiadku sa cítia uväznení a necítia pokoj tak veľmi potrebný pre ich dušu.

 

22. Radi snívajú

Empatickí ľudia sa môžu dívať do prázdna i celé hodiny, vo svojom vnútornom svete sa tak cítia spokojne a šťastne.

 

23. Majú radi slobodu

Rutina, kontrola alebo pravidlá ich brzdia v rozvoji. Čokoľvek, čo ich odrádza od ich slobody, ich zároveň oslabuje.

 

24. Často sa prejedajú

Sú náchylní na nadváhu, často aj bez prejedania sa. Nadváha predstavuje formu ochrany pred  negatívnymi energiami.

 

25. Vedia aktívne počúvať

Empatickí ľudia sú  výborní poslucháči. O sebe často nehovoria. Zdôverujú sa iba tým,  ktorým naozaj dôverujú.

 

26. Nemajú radi narcistov

Aj keď sú láskaví a často veľmi tolerantní k ostatným, nemajú radi egoistických ľudí, ktorí odmietajú uvažovať o pocitoch druhých.

 

27. Nemajú radi stres a napätie

Začiatočné dni pracovného týždňa znášajú ťažko. Najradšej si vychutnávajú voľné piatky.

 

28.Uprednostňujú nové veci

Rozhodne si nekupujú starožitnosti alebo veci, ktoré už niekto vlastnil. Dávajú prednosť úplne novým veciam.

 

29. Nemajú radi mäso

Mnohí empatickí ľudia neradi konzumujú mäso. Niektorí tvrdia, že  v mäse  cítia vibrácie zvieraťa.

 

30. Môže sa u nich objaviť náladovosť, plachosť, rezervovanosť

Empatickí ľudia bývajú často aj náladoví. Hlavne vtedy, keď sú unavení z iných ľudí, sú ticho a pôsobia veľmi nespoločensky. Nemajú radi pretvárku. Nikdy sa netvária šťastne, ak sú smutní. To ich ešte viac zaťažuje.

 


Zdroje: themindunleashed.com, L.Lenz, O.Krížová:Metodický materiál k predmetu etická výchova, Buda Béla: Čo vieme o empatii?
Zdieľať na facebooku