Prečo čítať v škole básne?

Momentálne je veľmi dôležité začať kultivovať hlavne duchovnú stránku človeka a mali by sme na to využívať každý dostupný prostriedok. Okrem iného to môže byť aj poézia.
Momentálne je veľmi dôležité začať kultivovať hlavne duchovnú stránku človeka a mali by sme na to využívať každý dostupný prostriedok. Okrem iného to môže byť aj poézia. / Foto: Bigstock

Poézia má pre ľudí väčší význam, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Má terapeutickú moc, pomáha spracovať emócie alebo tiež pomáha pri spoznávaní seba samých.

 

Keď sa povie poézia, študenti sa väčšinou preľaknú. Na rozdiel od prózy nemá toľko nadšencov. Ale aj napriek tomu existujú ľudia, ktorí básne občas čítajú a niektorí z nich aj nejaké napísali. Poézia slúži už stovky rokov ako nástroj, ktorý nám pomáha pochopiť svet okolo nás a tiež naše miesto v ňom. Umožňuje nám tiež naštartovať naše tvorivé schopnosti a pomáha lepšie porozumieť tomu, kto vlastne sme. Básnik Christian J. Collier v súvislosti s významom poézie pre človeka hovorí„Poézia má silu spojiť ľudí s rôznymi životnými osudmi dohromady. Čítaním poézie zisťujete, že nie ste sami so svojím problémom. Má tiež možnosť pomôcť vám uvedomiť si, že bolesť, depresia a osamelosť nepatria len vám. Sprevádzajú v živote takmer všetkých ľudí.“ Poetoterapeut Petr Hudlička upozorňuje: „Čítanie a písanie poézie môže liečiť. Už len spoločné stretnutie ľudí a spoločné čítanie básní je faktor, ktorý v terapii pomáha. Poézia je niečo, čo nás privádza k vlastným emóciám."  Aj keď poézia v dnešnom svete nemá také dominantné postavenie ako film, hudba, počítačové hry, sociálne siete či iné obľúbené veci, svoje miesto v našich životoch určite má. Pomáha nám zamyslieť, sa, na chvíľku sa zastaviť a vkĺznuť hlbšie do seba. Dnes viac ako inokedy je potrebné myslieť na citovú oblasť mladej generácie. Niektorým sa dostáva veľmi málo možností preniknúť aj do tohto jemného sveta, pred mnohými zostáva skrytý. Spoločnosť a médiá sa na duchovnú oblasť veľmi nezameriavajú, a preto by na ňu mala myslieť škola. Momentálne je veľmi dôležité začať kultivovať hlavne duchovnú stránku človeka a mali by sme na to využívať každý dostupný prostriedok. Okrem iného to môže byť aj poézia. Pre učiteľa sú básnické texty výhodné preto, lebo sú krátke. V niekoľkých veršoch sú obsiahnuté hlboké myšlienky, a to je na poézii zaujímavé aj v školskom prostredí. Prečo teda čítať žiakom a študentom poéziu v triede?

 

1. Básne sú krátke

Čas je pre učiteľa veľmi cenný, niekedy ráta každú sekundu, aby všetko stihol na hodine odučiť. Času nikdy nie je dosť. Keby niekto učiteľom povedal, aby každý deň v škole začínali čítaním básne, určite by povedali, že nemajú na to čas. Nájdu sa však aj krátke básne s hlbokými myšlienkami. A práve tie môžu učitelia na vyučovaní využívať. Aj tie najkratšie básne môžu viesť k silným objavom, precitnutiam alebo k povzbudeniu. Báseň pomáha rozvíjať emocionálnu stránku človeka a v dnešnej dobe  práve toto potrebujeme rozvíjať viac ako soľ. Je dobré sa zamýšľať nad životom okolo nás a práve túto možnosť ponúka aj poézia. Mnohé odpovede nám ponúkajú práve verše v nejakej básni. Podobné pocity, ako prežívame my dnes, prežívali aj ľudia v minulosti. Aj toto zistenie má pre študentov veľký význam. A najlepšie na tom je, že krátka báseň sa dá prečítať, rozobrať a diskutovať o nej môžeme iba pár minút. Poskytuje vynikajúcu rozcvičku pred čítaním náročenejšieho textu pri čítaní s porozumením. Dovoľte študentom povedať voľne svoj názor. Ani jeden nie je len zlý alebo dobrý. Poézia väčšinou ponúka viac možností na interpretáciu. Niekedy povedzte studentom, aby sa zamysleli len nad tým, akú náladu vystihuje báseň a nech ju porovnajú so svojou vlastnou náladou. Starší študenti si radi vypočujú aj básne o láske. Niekedy im pomôžu urobiť poriadok aj vo vlastných citoch.

 

2. Básne sú intenzívne

Pri čítaní románu môže trvať dlhé dni a týždne, kým sa prostredníctvom postáv a zápletky vytvorí citové prepojenie medzi čitateľom a autorom. Poézia to dokáže za pár sekúnd. Správna kombinácia slov, umeleckých prostriedkov či premyslených slovných zvratov usporiadaných do silného rytmu či rýmov, dokáže rýchlo zaujať aj neochotných čitateľov. A poézia vie aj rozosmiať, navodiť v triede dobrú náladu, dodať nádej.

 

3. Básne motivujú k ďalšiemu čítaniu

Kratučká báseň môže otvoriť dvere k ďalšiemu čítaniu tým spôsobom, že navodí zaujímavú tému. Báseň môže študenta aj tak motivovať, že vďaka nej si prečíta napríklad historický román. Napríklad nejaká štúrovská báseň môže niekoho motivovať k tomu, že sa začne hlbšie zaujímať o históriu. Zaujímavá báseň o prírode môže u ďalšieho prebudiť lásku ku geografii a podobne.

 

4. Básne inšpirujú k vlastnej tvorbe

Básne sú vynikajúcou inšpiráciou pre vlastné písanie. Vždy sa nájdu v triede aj takí žiaci a študenti, ktorí sa snažia niečo podobné ako autor básne vytvoriť aj oni sami. Z tohto dôvodu je dobré, keď učiteľ vytvára pre žiakov príležitosti nielen na vlastné písanie, ale aj na prezentáciu svojich básní. Niekedy dlhšiu dobu napodobňujú autorov, ale to nevadí. Časom, ak dostatočne dlho píšu, si dokážu vytvoriť aj vlastný štýl. Ak má učiteľ v triede talent, je vhodné tieto básne posielať aj do rôznych literárnych súťaží. Písanie má pre žiakov a študentov veľký význam, pretože:

  • pomáha pri získavaní istoty a sebadôvery,
  • eliminuje obavy z písania,
  • odhaľuje nevšedné veci v bežnom živote,
  • pestuje obrazotvornosť,
  • kultivuje čitateľa,
  • učí myslieť,
  • učí vnímať vlastné myšlienky a svoje zmysly,
  • je prostriedkom seboznávania, sebavyjadrenia a sebarozvoja.

 

Existuje veľké množstvo metódtvorivých aktivít, ktoré môžu zvýšiť chuť žiakov objavovať poéziu.

 

5. Ak nechcete čítať básne, využívajte výroky a citáty z kníh

Výhoda citátov spočíva hlavne v tom, že majú vysokú výchovnú hodnotu a sú krátke. Sú nabité ľudskou múdrosťou a často jednou vetou povedia to, čo by niekto iný vkladal do viacerých viet i celých kníh. Tým, že nad citátmi žiaci premýšľajú, existuje určitá šanca, že niektoré ponaučenia z nich si zoberú aj do reálneho života. Učitelia slovenčiny môžu citáty využívať napríklad aj na určovanie slovných druhov, vetných členov a môže to byť pre nich aj pomôcka pri určovaní druhov viet. V škole sa dajú využiť hlavne citáty o čítaní, učení a o priateľstve, veď práve tieto tri oblasti sú najbežnejšou súčasťou života žiakov v škole.

Zdieľať na facebooku