Články: Pre študentov
O projekte

Kreativita

Prečo čítať v škole básne?

Prečo čítať v škole básne?


Poézia má pre ľudí väčší význam, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Má terapeutickú moc, pomáha spracovať emócie alebo tiež pomáha pri spoznávaní seba samých. Čítaj ďalej
Domáce úlohy, ktoré pomáhajú deťom nielen opakovať, ale  ich motivujú aj  k tvorivosti

Domáce úlohy, ktoré pomáhajú deťom nielen opakovať, ale ich motivujú aj k tvorivosti


Tieto tvorivé typy úloh žiakov väčšinou veľmi bavia. Možno sa vám niekedy podarí niektoré z nasledujúcich aktivít vyskúšať. Čítaj ďalej
Hry a aktivity podporujúce tvorivosť na hodinách slohu

Hry a aktivity podporujúce tvorivosť na hodinách slohu


Hry a zábavné aktivity odstraňujú stres a zároveň uvoľňujú kreatívne zručnosti, a preto je potrebné ich čo najčastejšie používať aj na hodinách slohu. V dnešnom článku vám ponúkame niekoľko hier a aktivít, vďaka ktorým môžete jednoduchým spôsobom motivovať žiakov k tomu, aby si písanie obľúbili. Čítaj ďalej
Učenie spojené s tvorbou otázok

Učenie spojené s tvorbou otázok


Čítanie spojené s tvorbou otázok je metódou, ktorá vo veľkej miere motivuje študentov k vzájomnej spolupráci. Spolupráca a pocit spolupatričnosti pri učení sú základom silnej motivácie učiť sa. Čítaj ďalej
Aktivity podporujúce tvorivé písanie - 3. časť

Aktivity podporujúce tvorivé písanie - 3. časť


Tvorivé písanie ako metóda tvorivého vyučovania nabáda žiakov využívať vlastnú tvorivosť, pomáha zapojiť do aktivity celú ich osobnosť, skúsenosti, emócie, inteligenciu, pozornosť, predstavivosť i obrazotvornosť. Čítaj ďalej
Ako pracuje so žiakmi tvorivý učiteľ?

Ako pracuje so žiakmi tvorivý učiteľ?


Podľa súčasného psychologického a pedagogického chápania je tvorivosť nástrojom sebarealizácie osobnosti a výsostného naplnenia zmyslu života. V súvislosti s týmto spôsobom vnímania tvorivosti je potom rozvoj tvorivosti právom považovaný za jednu z najaktuálnejších a najdôležitejších otázok aj v procese vyučovania. Čítaj ďalej
Využívanie kreatívnych postupov na vyučovaní

Využívanie kreatívnych postupov na vyučovaní


Ak nechceme, aby žiaci boli len pasívnymi prijímateľmi informácií, je potrebné ich neustále motivovať prostredníctvom rôznych kreatívnych metód a postupov. Čítaj ďalej
Hry podporujúce tvorivosť na vyučovaní

Hry podporujúce tvorivosť na vyučovaní


Kreatívne hry môžete použiť vždy, keď cítite, že žiakov treba povzbudiť a sprostredkovať im podnety, ktoré im umožnia vybočiť z bežných myšlienkových postupov. Kreatívne hry totiž pôsobia ako výzva a dodávajú odvahu k zmene. Podporujú premýšľanie a motivujú myseľ k väčšej flexibilite. Čítaj ďalej