Emocionálna inteligencia

10 spôsobov, ktoré pomáhajú žiakom identifikovať ich emócie

Dnes je už veľmi dobre známe, že deti si nevystačia iba s osvojeným množstvom informácií o svete, ale potrebujú sa dozvedieť viac aj o tom, kým sú, ako ich vníma okolie, aké majú potreby, želania a tiež to, aké emócie prežívajú.

Prečo čítať v škole básne?

Poézia má pre ľudí väčší význam, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Má terapeutickú moc, pomáha spracovať emócie alebo tiež pomáha pri spoznávaní seba samých.

Tajomstvo šťastia Dánov odhalené: hygge, hodiny empatie a spolupráca

Dáni sú už dlhé obdobie považovaní za najšťastnejších ľudí na svete. V čom spočíva tajomstvo ich šťastia?

Hry na rozvoj emocionálnej inteligencie v materskej škole

Dnes je už veľmi dobre známe, že ľudia si nevystačia iba s dobre osvojeným množstvom informácií o svete, ale potrebujú sa dozvedieť viac aj o tom, kto a akí sú, ako ich vníma okolie, aké majú potreby a želania, aké ciele si majú stavať pred seba, aké majú možnosti a predpoklady na ich dosahovanie. Spoznávaním vlastného sveta je preto dobré začať už v materskej škole.

Hry na rozvoj empatie u detí

Empatia je schopnosť vcítiť sa do prežívania inej osoby a tiež pochopiť situáciu druhých, predstaviť si seba na mieste druhého človeka. Je to schopnosť človeka vžiť sa do emocionálneho stavu iného človeka, dokázať vidieť jeho očami, počuť jeho ušami a cítiť jeho srdcom. Čím je človek otvorenejší k vlastným emóciám, tým lepšie dokáže rozoznávať a chápať pocity ostatných. Rozvoj empatie je potrebné precvičovať aj v škole.

Deti sa v školách vďaka bábätkám učia byť empatickejšie

Jedinečný kanadský program Korene empatie stavia do role učiteľov bábätká, aby sa deti naučili byť k sebe empatickejšie. Viac empatie u detí vedie k prosociálnemu správaniu a eliminuje množstvo prípadov šikany.

Mali by sme na školách učiť, ako porozumieť emóciám?

Učenie o emóciách je rovnako dôležité ako čítanie, písanie, či veda. Akademici a učitelia sa však nevedia zhodnúť na tom, o akých emóciách by sa žiaci na školách mali učiť.

15 aktivít na podporu sociálnych a emocionálnych zručností žiakov

V škole sa väčšinou sústreďujeme na odovzdávanie vedomostí, ale čoraz viac je dôležitejšie zameriavať sa aj na rozvoj emocionality, sociability a vzájomných vzťahov. Prinášame vám preto 15 aktivít, ktoré by ste mohli zahrnúť do vášho vyučovania.