Ako pomôcť žiakom prekonávať zlé pocity počas online vyučovania?

Online vyučovanie má na žiakov vplyv nielen v rovine vzdelávania, ale aj v rovine emocionálnej. V tomto náročnom období predstavuje online hodina pre niektorých žiakov nielen priestor na učenie, ale aj na komunikáciu alebo psychické povzbudenie.
Online vyučovanie má na žiakov vplyv nielen v rovine vzdelávania, ale aj v rovine emocionálnej. V tomto náročnom období predstavuje online hodina pre niektorých žiakov nielen priestor na učenie, ale aj na komunikáciu alebo psychické povzbudenie. / Foto: Bigstock

Vplyv školy na žiaka má viacero rozmerov. To, aká vládne atmosféra v triede, má priamy  vplyv na procesy učenia sa žiakov a vyučovanie, ovplyvňuje sociálne vzťahy, emócie, výsledky a celkovú úspešnosť žiaka. A toto platí aj v prípade dištančného vzdelávania.

 

Školy vytvárajú edukačný priestor nielen materiálnymi podmienkami, ale najmä vzťahmi a atmosférou, ktorá v nej prevláda. Online vyučovanie má na žiakov vplyv nielen v rovine vzdelávania, ale aj v rovine emocionálnej. V tomto náročnom období predstavuje online hodina pre niektorých žiakov nielen priestor na učenie, ale aj na komunikáciu, upevňovanie sociálnych väzieb alebo  psychické povzbudenie. Platí to hlavne vtedy, ak je dieťa doma smutné, osamotené alebo trpí iným spôsobom. Cieľom online hodín by malo byť aj budovanie pevných vzťahov, ktoré môžu pomôcť žiakom toto náročné obdobie prekonať.

 

Pandémia Covid-19 môže mať nepriaznivý vplyv na duševné zdravie niektorých žiakov a študentov. Niektorí sú cele dni sami doma, lebo rodičia sú v práci, niektorí cítia úzkosť, lebo sa boja, čo sa bude diať v ďalších dňoch. Hlavne z tohto dôvodu je dobré vnímať online hodinu aj ako priestor podpory sociálnej a emočnej pohody. Aj pri online vyučovaní, by žiaci mali cítiť, že škola je miestom, kde žiaci pociťujú:

 • pohodu,
 • bezpečie,
 • cítia podporu zo strany učiteľa a kolektívu,
 • nehanbia sa za svoje emócie,
 • sú prijímaní bez podmienok,
 • majú priestor prejaviť skutočné záujmy,
 • doceňujú sa ich životné hodnoty,
 • ich tvorivosť je vnímaná ako niečo jedinečné,
 • neboja sa argumentovať,
 • podporuje sa  ich sebapoznanie a sebahodnotenie.

 

Pozrime sa na niekoľko námetov, ako žiakom pomôcť.

 

Čo robiť, keď žiaci cítia osamelosť?

Sociálna izolácia a osamelosť môžu u detí vyvolávať nepríjemné pocity. Ako im môže pomôcť učiteľ na online hodinách?

 • Dávajte občas domáce úlohy, ktoré si cez videohovor môžu robiť vo dvojiciach alebo v menších skupinkách.
 • Vymýšľajte aj také aktivity, pri ktorých sa zasmejú a zabavia.
 • Vytvárajte žiacke dvojice, ktoré sa počas týždňa o seba zaujímajú. Môžu spolu komunikovať, posielať si e-maily, robiť spolu nejaký projekt, vymýšľať zábavnú aktivitu pre spolužiakov. Tým, že budú spolu niečo tvoriť, budú mať dôvod spolu viac komunikovať a svoju myseľ zamerajú na niečo pozitívne.
 • Vymýšľajte domáce úlohy, vďaka ktorým sa môžu spojiť a pomáhať si deti s rovnakými záujmami. Napríklad môžu spoločne písať slohovú prácu alebo báseň o obľúbenom športe, o prírode, o spevákovi a podobne.
 • Určitá skupina žiakov môže napríklad vymyslieť online časopis, denník alebo nejakú videonahrávku.

 

Vďaka týmto aktivitám môžu deti počas dňa cítiť vzájomné prepojenie, dôvod na online komunikáciu a vďaka tomu, že sa spoločne na niečom podieľajú, nebudú mať až taký veľký pocit osamotenosti.

 

Čo robiť, keď žiaci cítia neistotu?

Deti silno pociťujú aj neistotu. Nevedia presne, dokedy budú doma, kedy budú môcť navštevovať krúžky, tréningy a podobne. Pocity neistoty môžu negatívne vplývať na ich sústredenosť, schopnosť myslieť a učiť sa. Učiteľ tento stav u žiaka zistí väčšinou tak, že žiak začne hovoriť, že učenie nemá zmysel, nemá energiu, nezapája sa do činnosti na hodine, je smutný a podobne. Odborníci odporúčajú, aby učiteľ motivoval žiaka hlavne tým, že mu dáva úlohy šité na mieru. Mnoho žiakov sa vždy teší z toho, že môžu rozprávať o sebe. Ak dostanú takto osobne ladenú domácu úlohu, vypracujú ju s väčším nadšením. Sú viac motivovaní ju splniť. Napríklad ak majú písať rozprávací slohový postup, tak im dovoľte písať o sebe a o tom, čo zažili. Taktiež môžu sami seba opisovať v rámci učiva opsiný slohový postup. Alebo môžu opisovať svoju izbu, obľúbeného hrdinu z počítačovej hry alebo herca zo svojho obľúbeného seriálu. Dovoľte im vymýšľať vlastné návody, ako by riešili určité situácie, ako by vymysleli vlastné filmy, vlastné počítačové hry a podobne. Dovoľte im robiť rozhovory s členmi rodiny, s kamarátmi, so súrodencami, so starými rodičmi a podobne. Môžu vymyslieť vlastný tanec, vlastné videá k preberanej téme, návrhy vlastných odevov, básne, piesne, príbehy a podobne. Motivujte ich, aby si písali denník alebo nejaké zápisky o svojom živote v tomto období. Deti to väčšinou zaujme. A aj takto si precvičujú slovnú zásobu, pravopis, štylistiku a podobne. Výborným nápadom je aj zapisovanie šťastných myšlienok, ktoré cítili počas dňa alebo zavedenie zoznamu vďačnosti. Slovo ďakujem je jedno z najkrajších a najsilenejších slov. Jeho častým opakovaním nahlas, ale aj v duchu, sa môže náš život zásadne zmeniť. Vďačnosť je pocit, pri ktorom sa otvárame, naša pravá mozgová hemisféra sa aktivizuje. Prebieha proces, pri ktorom sa vylučujú do tela hormóny šťastia. Človek je vďačný vtedy, keď sa prestane zaoberať vecami, ktoré mu v živote chýbajú a zameria sa na veci, ktoré má. Zrazu vzniká úplne nový pohľad na život. Vďačnosť má ešte jednu úžasnú vlastnosť, a tou je premena našej pozornosti a energie. Keď sa s vďakou sústredíme na to, čo máme, začneme prelaďovať naše myšlienky. Myseľ vďačného človeka býva pokojná a harmonická. Taký človek dokáže prijímať i dávať. Nerobí to automaticky. S každým novým prijatím sa aktivizuje pocit vďačnosti, a to dodáva radosť a vnútornú spokojnosť. Lekári upozorňujú aj na to, že takíto ľudia sú i zdravší. Zoznam vecí, za ktoré sú žiaci vďační, môžu písať do denníka, na nástenku, na stenu, do mobilu alebo do počítača. Najlepšie však je, keď ho majú stále pred očami. Povedzte im, aby sa sústredili na všetky oblasti svojho života – rodinu, zdravie, lásku, školu, vzťahy, voľný čas, záľuby, šport, kultúru, jedlo, prírodu. Porďte tiež žiakom, aby počúvali relaxačnú hudbu. Občas, keď máte čas, môžete im ju pustiť aj vy priamo na hodine a môžu napríklad zapisovať slová, ktoré im počas týchto minút napadnú. Môžete im tiež odporučiť meditáciu alebo dychové cvičenia. Občas im pošlite vtipné video alebo nejaký kreslený vtip.

 

Čo robiť, keď žiaci cítia paniku?

Mnoho žiakov môže prežívať aj pocity paniky. Možno sa vyrovnávajú s úzkosťou. Aj tieto pocity môžu mať vplyv aj na ich schopnosť učiť sa. Niektorí žiaci neustále potrebujú ubezpečenie, potrebujú väčšiu podporu pri dokončovaní práce, môžu byť zmätení, nesústredení, nemajú chuť učiť sa a podobne. Ako im učitelia môžu pomôcť?

 • Často im dávajte konkrétnu a individuálnu pochvalu.
 • Posielajte im e-maily alebo súkromné  správy na povzbudenie.
 • Pri zadávaní úloh poskytujte niekoľko možností a úlohy rozdeľujte na menšie kroky.
 • Umožnite im možnosť kontaktu a spätnej väzby aj mimo online hodín.
 • Povedzte im, že chyba je normálna vec a že sa môžu pýtať, keď niečomu nerozumejú.
Čítajte viac o téme: Koronavírus, Dištančné vzdelávanie
Zdieľať na facebooku