Ako vymyslieť domácu úlohu pri online vyučovaní? Využite týchto 5 tipov

Keď online vzdelávanie prebieha už dlhšiu dobu, je dobré, keď im učiteľ vymyslí aj takú domácu úlohu, ktorá je tvorivá, zábavná alebo aspoň trošičku iná ako obvykle.
Keď online vzdelávanie prebieha už dlhšiu dobu, je dobré, keď im učiteľ vymyslí aj takú domácu úlohu, ktorá je tvorivá, zábavná alebo aspoň trošičku iná ako obvykle. / Foto: Bigstock

Počas online vzdelávania je dobré vymýšľať aj také domáce úlohy, pri ktorých si deti učivo nielen zopakujú a precvičia, ale pri ktorých sa dokážu aj zabaviť, oddýchnuť si alebo sa môžu pohrať so svojou fantáziou.

 

Každý učiteľ počas online vyučovania robí tak, ako môže, podľa toho, aké má možnosti on, ale hlavne jeho žiaci. Mnohí učitelia sú radi, že počas online vzdelávania dokážu vysvetliť a zopakovať učivo, ale sú aj takí, ktorí sa stihnú s deťmi aj niečo zahrať alebo sa iným spôsobom zabaviť. Okrem samotného online vyučovania mávajú žiaci väčšinou aj nejaké domáce úlohy. Často sú to bežné domáce úlohy, na ktoré sú zvyknutí. Keď však online vzdelávanie prebieha už dlhšiu dobu, je dobré, keď im učiteľ vymyslí aj takú domácu úlohu, ktorá je tvorivá, zábavná alebo aspoň trošičku iná ako obvykle. A hlavne by mala byť zrozumiteľná, jednoduchá a jednoznačná, aby ňou nebola zaťažená celá rodina.

 

1. Vymyslite úlohy, ktoré nesúvisia s obrazovkou

Keď deti niekoľko hodín musia pri online vyučovaní sedieť pri obrazovkách, tak v prípade, že im chcete dať domácu úlohu, skúste im ponúknuť takú, ktorú budú robiť mimo obrazovky. Využívajte pracovné zošity, učebnice, encyklopédie, beletriu, časopisy... A zistené údaje, cvičenia, vypočítané príklady či výsledky vlastných fyzikálnych pokusov nemusia vždy zapisovať len do Wordu. Môžu na to využívať aj klasické zošity tak ako v škole. Ak napríklad čítajú knihu a majú si urobiť osnovu či obsah z prečítaného textu, môžu si to napísať do zošita a pri online hodine svoje poznámky len prečítajú. Nie je všetko potrebné zapisovať na Edupage, do e-mailu alebo fotiť a posielať učiteľovi fotky.

 

2. Menej je viac

Keď si plánujete online hodinu, mali by ste myslieť i na to, že na nej nebudete mať čas na to, aby ste vysvetlili také veľké množstvo nových javov ako na hodine v triede. Na online hodine je menej naozaj viac. Zamerajte sa na menšie množstvo javov. Vyhnete sa tak stresu vy a aj vaši žiaci. Tým, že sa sústredíte na menší počet nových javov, zároveň aj domáca úloha môže byť jednoduchšia, a tak sa stresu vyhne celá rodina. Samozrejme, existujú triedy s nadpriemerne nadanými žiakmi, tých sa to veľmi netýka. V tomto článku mám na mysli bežné triedy, v ktorých sa nachádzajú šikovní, ale i slabší žiaci. Pre tých šikovných môžete vymyslieť niečo navyše, ale vychádzajte hlavne z toho, v akej situácii sa nachádza väčšina žiakov v triede. Alebo vymyslite úlohy tak, že si žiaci môžu vybrať z viacerých možností. Tento spôsob tiež zbavuje strachu a stresu z domácich úloh. Žiak urobí to, čo vie, čo zvládne, prípadne s čím mu vedia pomôcť rodičia alebo súrodenci.

 

3. Vymýšľajte domáce úlohy šité na mieru žiakovi

Mnoho žiakov sa vždy teší z toho, že môžu rozprávať o sebe. Ak dostanú takto osobne ladenú domácu úlohu, vypracujú ju s väčším nadšením. Sú viac motivovaní ju splniť. Napríklad ak majú písať rozprávací slohový postup, tak im dovoľte písať o sebe a o tom, čo zažili. Taktiež môžu sami seba opisovať v rámci učiva opsiný slohový postup. Alebo môžu opisovať svoju izbu, obľúbeného hrdinu z počítačovej hry alebo herca zo svojho obľúbeného seriálu. Dovoľte im vymýšľať vlastné návody, ako by riešili určité situácie, ako by vymysleli vlastné filmy, vlastné počítačové hry a podobne. Dovoľte im robiť rozhovory s členmi rodiny, s kamarátmi, so súrodencami, so starými rodičmi a podobne. Môžu vymyslieť vlastný tanec, vlastné videá k preberanej téme, návrhy vlastných odevov, básne, piesne, príbehy a podobne. Motivujte ich, aby si písali denník alebo nejaké zápisky o svojom živote v tomto období. Deti to väčšinou zaujme. A aj takto si precvičujú slovnú zásobu, pravopis, štylistiku a podobne.

 

4. Občas do úloh zapojte aj rodinu

Toto je veľmi citlivá oblasť a je pravda, že niektoré rodiny tieto úlohy neznášajú. Tieto úlohy radšej nechajte na báze dobrovoľnosti a doprajte žiakom na ne viac času. Ako ralizovať takéto úlohy? Napríklad v rodine, kde žijú aj starí rodičia, môžu vnúčatá so starými rodičmi urobiť rozhovor napríklad o ich mladosti, o živote v škole a podobne. Alebo vnučka môže so starou mamou upiecť koláč. V rámci dynamického opisu môže napísať recept alebo natočiť videonávod. So starým otcom môže vnuk urobiť búdku pre vtáčiky. Môžu využiť staré fotky vo fotoalbumoch a porozprávať sa o nich. Podľa týchto fotiek sa dajú vymýšľať príbehy, básne a podobne. Vždy je potrebné vychádzať z momentálnej situácie v rodine. Viem, že tieto úlohy potešia hlavne tých rodinných príslušníkov, ktorí sa možno doma aj trochu nudia a takto môžu so svojimi deťmi alebo vnukmi prežiť pekné chvíle. Sú však rodiny, kde rodičia pracujú, sú zaneprázdnení a nič nestíhajú. V týchto rodinách je lepšie takéto úlohy radšej nedávať.

 

5. Dovoľte deťom vymýšľať úlohy a aktivity pre spolužiakov

Žiaci sa veľmi radi hrajú na učiteľov. Dovoľte im občas vymyslieť pre spolužiakov nejaké aktivity, ktoré môžu počas online hodiny navrhnúť. Občas sa môžu pokúsiť sami doma nejakú problematiku naštudovať a potom ju vysvetliť spolužiakom. Musí to však byť primeraná a nenáročná téma. Kto chce, môže v súvislosti s novým učivom pripraviť video alebo aj nejaký jednoduchý test na opakovanie učiva. Takéto činnosti tiež deti veľmi bavia, lebo vidia ich reálny význam.

Zdieľať na facebooku