137 psychológov definovalo vlastnosti psychicky zdravej osobnosti

Existuje niekoľko vlastností, ktoré charakterizujú psychicky zdravú osobnosť.
Existuje niekoľko vlastností, ktoré charakterizujú psychicky zdravú osobnosť. / Foto: Unsplash / Priscilla Du Preez

Experti z oblasti psychológie definovali, aké osobnostné črty by v sebe mala mať každá zdravá osobnosť.

 

Keď sa zamýšľame nad ľudskými vlastnosťami, tak väčšinou myslíme na tie zlé, ktoré buď ubližujú nám samotným, alebo iným ľuďom. Za tie najhoršie vlastnosti považujú psychológovia tzv. temnú triádu, ktorá zahŕňa machiavelizmus, narcizmus a psychopatiu. No psychológovia sa v jednej zo štúdií pozreli na vlastnosti, ktoré definujú zdravú a pozitívne naladenú osobnosť. Nový výskum zrejme našiel odpoveď. 137 psychológov analyzovalo osobnostné črty viac ako 3-tisíc dobrovoľníkov. Tvrdia, že tieto vlastnosti sú výsledkom výchovy, genetickej predispozície a vplyvu prostredia na správanie sa človeka. Sú tiež prediktorom akademických výsledkov človeka počas školy, zdravia, pracovných výkonov a sebavedomia. A ako teda vyzerá človek, ktorý je presným opakom temnej triády? Pozrime sa, ktoré vlastnosti sú charakteristické pre psychicky zdravú osobnosť.

 

1 | Schopnosť vnímať vlastné pocity

Nie každý dokáže citlivo vnímať svoj vlastný vnútorný svet. Sú však ľudia, ktorí to vedia a ktorí sa snažia v tejto oblasti i zdokonaľovať. Niektoré pocity sú bolestivé a ťažko zvládnuteľné a práve tie máme tendenciu potláčať a neuvedomujeme si, že práve tie nám veľa hovoria o našom živote. Ak odmietame niektoré naše pocity, odmietame časť seba. Odborníci tvrdia, že negatívne pocity je lepšie prijať a priznať si ich. Výskum ukazuje, že schopnosť prijímať emócie vedie k stabilnej emocionálnej odolnosti a to vedie k lepšiemu pochopeniu seba samého a  tiež k pochopeniu,  prečo sa  emócie prejavujú určitými spôsobmi. Na začiatok stačí, keď uznáme to, čo cítime. Ak urobíme tento prvý krok, môžeme sa posunúť ďalej a môže začať práca na  tom, ako to zmeniť alebo ako si stanoviť nové ciele.

 

2 | Úprimnosť

Jedno z tajomstiev dobrých medziľudských vzťahov spočíva v úprimnosti. S úprimným človekom sa cítime v spoločnosti dobre. Správa sa prirodzene, na nič sa nehrá a vďaka jeho otvorenosti a spontánnosti vytvára atmosféru, v ktorej aj my dostávame príležitosť byť sami sebou. Naopak, ak sme v prítomnosti niekoho, kto pôsobí svojimi výrokmi a úsmevom „umelo“, zachovávame si odstup. Netušíme, čo si dotyčný presne myslí a jeho dvojtvárnosť spôsobuje napätú situáciu. Nevieme sa uvoľniť a necítime sa príjemne.

 

3 | Kompetentnosť

Kompetentnosť je predovšetkým pocit, že sme v niečom dobrí. Toto zistenie v nás vyvoláva pocity optimizmu a nádeje. Keď máme pocit, že sme schopní ľudia, ktorí vedia  dosiahnuť určité veci,  stávame sa dôveryhodnejšími a odolnejšími. Len neustálym opakovaním určitých činností sa neustále zlepšujeme a získavame dôveru. Dôležité je však predovšetkým objaviť zručnosť, v ktorej sa chceme zdokonaľovať.

 

4 | Láskavosť a priateľskosť

Matka Tereza raz povedala: „Nie je dôležité to, čo robíme, ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme. Robme malé veci s veľkou láskou.“ Láska pomáha nášmu životu viacerými spôsobmi. Výskum ukazuje, že keď robíme veci pre iných, pomáhame im, a tak sme šťastnejší. Stačí byť priateľskí a láskaví k ostatným. Najmodernejšie neurologické metódy skúmania mozgu potvrdzujú, že  dávanie peňazí, materiálnych vecí alebo psychickej podpory, má na mozog oveľa blahodárnejšie pôsobenie než prijímanie. Docentka psychológie Naomi Eisenbergerová z University of California v Los Angeles tvrdí, že keď človek poskytuje podporu druhým, jeho mozog obmedzuje účinky stresu a silne sa aktivizuje centrum spracovania pocitu odmeny a užitočnosti. Čím je viac človek emocionálne prepojený s osobou, ktorej poskytuje podporu, tým je táto reakcia silnejšia. A pozitívne účinky na zdravie dávajúceho sú omnoho silnejšie než na zdravie prijímajúceho.

 

5 | Pozitívne emócie

Všetci chceme prežívať lásku a radosť čo častejšie. Láska je silná sila, ktorá nám robí život krajším a pomáha nám prežívať pozitívne emócie. Napĺňa nás radosťou, šťastím a pokojom. Milovať môžeme partnera, rodinu, priateľov, prírodu a všetko okolo nás. A dobré je robiť aj veci, ktoré nás napĺňajú radosťou.

 

6 | Schopnosť udobrovať sa, odpúsťať a zbavovať sa hnevu

Všetci sa občas nahneváme. A niekedy je zlosť veľmi silná. Dnes už však dobre vieme, že hnev nám škodí na fyzickej i emocionálnej úrovni. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme sa rýchlo vedeli zbavovať hnevu. Ale čo robiť, keď pocítime hnev? Odborníci tvrdia, že môžeme použiť napríklad rôzne techniky dýchania, ktoré znižujú stres a pomáhajú  relaxovať. Rýchle a nepravidelné dýchanie je spoločným dôsledkom stresu. Ale pomalé, hlboké, pravidelné dýchanie je znakom uvoľnenia. Hnevu sa zbavujeme aj tým, že dokážeme odpustiť. A kedy cítime, že sme odpustili?  Don Miquel Ruiz hovorí: „Odpustenie je jediný spôsob, ako zahojiť naše emocionálne rany. Odpusť tým, ktorí ti ublížili, pretože to nechceš prežívať stále zakaždým, keď si na to spomenieš. Keď sa dokážeš dotknúť rany a ona už nebolí, vtedy vieš, že si skutočne odpustil.“ V takejto situácii človek nemôže cítiť ani hnev.

 

7 | Schopnosť odstraňovať úzkosť

Úzkosť  patrí k dôležitým emóciám. Ostrí zmysly, mobilizuje energiu a pomáha organizmu ubrániť sa, utiecť alebo vyhnúť sa, keď sa objaví nebezpečie. Problém začína tam, kde sa úzkosť či strach objavujú príliš často, trvajú príliš dlho a ich intenzita je vzhľadom k situácii, ktorá ich spustila, príliš veľká alebo keď sa objavujú v neprimeraných situáciách. V týchto prípadoch spravidla negatívne zasahujú do života človeka. Mierne obavy a úzkosť sú teda celkom normálne a prežíva ich v živote každý. Sú užitočné a dôležité, pokiaľ neprerastú určitú mieru. Experimenty ukázali, že s miernou úzkosťou sa výkon zlepšuje, pokiaľ človek neprežíva žiadnu úzkosť alebo pokiaľ je úzkosť príliš veľká, výkon klesá. Najhoršie je, keď človek pociťuje úzkosť nepretržite. Vtedy je potrebné s ňou začať pracovať. Odborníci tvrdia, že úzkosti sa môžeme zbavovať aj vďaka meditáciám a všímavosti (mindfulness).

 

8 | Život bez depresie

Depresia človeka vyčerpáva psychicky a fyzicky. Prekonanie depresie nie je rýchle alebo jednoduché, ale je to určite možné. Ktoré činnosti nám pomáhajú predchádzať depresii či bojovať s ňou?

  • Buďte v kontakte s ľuďmi.
  • Robte veci, ktoré vám prinášajú radosť.
  • Prechádzajte sa a cvičte.
  • Jedzte zdravé potraviny.
  • Chodievajte na slnko.
     

9 | Schopnosť odstraňovať stres

Stres sa prejavuje hlavne tým, že nemôžeme pokojne spávať, cítime návaly strachu alebo sa niečoho sústavne obávame. Fyzická i psychická výkonnosť klesá a človek je v začarovanom kruhu. Tu pomôže len relaxácia. Nie je to žiadne prázdne slovo, ale súbor techník. Odstraňovať stres pomáhajú napríklad tieto techniky:

 

Relaxačné dýchanie

Pri relaxačnom dýchaní sa snažte dýchať čo najhlbšie do brucha. Správnosť tohto dýchania si overíte tým, že položíte dlaň pod hrudný kôš do oblasti žalúdka. Pri správnom dýchaní do brucha sa hrudný kôš nadvihuje len minimálne, avšak vaša ruka a brucho stúpajú pri nádychu viditeľne. Toto dýchanie automaticky vyvoláva uvoľnenie. Vaše dýchanie pri relaxácii by malo vyzerať približne tak, že začnete pomalým nádychom, nasleduje krátka prestávka, pomalý výdych, pri ktorom počítate do desať, opäť prestávka, pomalý nádych, počítajte pri ňom do deväť, prestávka, výdych pri ktorom počítate do osem a cvičenie pokračuje dovtedy, až kým sa nedostanete k číslu jeden.

 

Vedomé uvoľňovanie svalov

Veľmi praktickou technikou uvoľnenia je aj vedomé uvoľňovanie svalov. Pravdepodobne sa vám bude zle aplikovať pri náhlom návale strachu, ale keď sa aspoň čiastočne upokojíte, skúste sa posadiť alebo ľahnúť a s každým hlbokým výdychom  uvoľnite určitú skupinu svalov. Sústreďte sa na svaly tváre, krk, ramená, chrbát a postupne uvoľnite celé telo. Možno sa vám svaly neuvoľnia na jeden nádych, preto činnosť opakujte. Mimoriadne dôležité je uvoľniť svaly brucha, pretože v strese sa vám vnútro akoby stiahne. Vďaka týmto cvičeniam sa časom naučíte ovládať svoje telo i neželané emócie a vráti sa vám stratená rovnováha.

 

Aeróbne cvičenie

Aeróbne cvičenie pomáha relaxovať, poskytuje stimuláciu a pokoj, pomáha odburávať depresiu a rozptyľuje stres. Vedia o tom vytrvalostní športovci a bolo to  overené aj  v klinických štúdiách, ktoré úspešne využívali cvičenie na liečbu úzkostných porúch a klinickej depresie. Ak športovci a pacienti môžu získať psychologické výhody z cvičenia, tak môžete aj vy.

 

10 | Nízka impulzivita

Impulzivitu možno vnímať ako sprievodný znak hyperaktivity. Je to tendencia najprv konať a až potom rozmýšľať. Je to snaha  jednať unáhlene, reagovať prudko a bez premýšľania nad dôsledkami svojho konania. S impulzivitou sa dá do určitej miery pracovať. Účinná býva napríklad psychoterapia, terapie zamerané na logické dôsledky a podobne. Účinne sa využíva taktiež alternatívna doplnková liečba formou špeciálnej metódy EEG- neurofeedback terapie.

 

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku