5 vecí, ktoré ľudia robia preto, aby boli neustále v centre pozornosti

Narcisti sa neustále snažia byť v centre pozornosti. Radi sa chvália, rozprávajú prehnané príbehy a hovoria, že sú úžasní. Často miešajú pravdu s klamstvom alebo hovoria polovičnú pravdu, pri ktorej je ich ťažké prichytiť.
Narcisti sa neustále snažia byť v centre pozornosti. Radi sa chvália, rozprávajú prehnané príbehy a hovoria, že sú úžasní. Často miešajú pravdu s klamstvom alebo hovoria polovičnú pravdu, pri ktorej je ich ťažké prichytiť. / Zdroj: Pexels

Psychológovia občas tvrdia, že človek, ktorý nemá rád seba, nemôže mať rád ani ostatných. Pre narcistického človeka toto tvrdenie neplatí. Má sa rád a často je zároveň jedinou bytosťou, ktorú obdivuje, uznáva a miluje. Spočiatku môže byť ťažké narcistickú poruchu odhaliť, pretože takí ľudia bývajú inteligentní, pozorní a zaujímaví. Kým im môžete v niečom pomôcť, dokážu sa správať ako očarujúci spoločníci. Časom však môžete u nich zaznamenať aroganciu, domýšľavosť, velikášstvo alebo sa takíto ľudia môžu správať povýšenecky a odmerane.

Narcisti sa neustále snažia byť v centre pozornosti. Radi sa chvália, rozprávajú prehnané príbehy a hovoria, že sú úžasní. Často miešajú pravdu s klamstvom alebo hovoria polovičnú pravdu, pri ktorej je ich ťažké prichytiť. Komunikácia s ľuďmi, ktorí túžia byť stále v centre pozornosti je veľmi náročná, lebo ich  vôbec nezaujíma, čo hovoríte, a to  bez ohľadu na to, aký logický či zmysluplný dialóg s nimi vediete.  Dôsledkom tohto rozhovoru je negatívny vplyv na druhého, ktorý sa stáva často ich obeťou.

Ďalší „talent“ narcistických osobností spočíva v tom, že vedia vyvolať u iných pocity viny, pochybností a neistoty. Nenechajte sa však vyviesť z rovnováhy. Narcisti len využívajú svoj zvýšený zmysel nadradenosti a nepremožiteľnosti.

 

Pre človeka s narcistickou poruchou osobnosti je tiež typické:

  • velikášsky pocit vlastnej dôležitosti, preháňanie úspechu a talentu, očakávanie uznania vlastnej nadradenosti bez zodpovedajúcich úspechov,
  • opájanie sa fantáziami o vlastnej úspešnosti, moci, brilantnosti, kráse či ideálnej láske,
  • viera vo vlastnú jedinečnosť a zvláštnosť a v to, že môže byť pochopený výhradne výnimočnými ľuďmi, poprípade, že sa môže stretávať len s jedinečnými či vysokopostavenými ľuďmi alebo inštitúciami,
  • potreba nadmerného obdivu,
  • pocit oprávnenia, prehnané požiadavky a očakávania prednostného zaobchádzania či automatického súhlasu s vlastnými požiadavkami,
  • zneužívanie druhých k vlastnému prospechu,
  • nedostatok empatie, t.j. neochota alebo neschopnosť rozpoznať a vžiť sa do pocitov a potrieb druhých,
  • arogantné, povýšené a domýšľavé postoje či správanie.

Jedným zo základných znakov narcistov je potreba byť v centre pozornosti. Psychologický termín pre túto neuspokojiteľnú potrebu je nutnosť neustáleho potvrdzovania vlastnej hodnoty. To, že chcú byť naozaj v centre pozornosti sa prejavuje nasledujúcimi znakmi.

 

1. Prenášajú vlastné pocity a impulzy na iných

Predtým, ako zistíte, že ste v spoločnosti narstického človeka, sa s ním pravdepodobne rozprávate ako s normálne zmýšľajúcou osobou. Ak sa však dôvera nalomí, cítite sa zmätene a určitým spôsobom cítite zodpovednosť za správanie narcistu.

Zlé  na tom je, že je to presne to, čo narcisti od vás chcú. Bez náležitej opatrnosti vás narcistický človek môže rýchlo namotať na konverzáciu s ním, čím prevezmete na seba bremeno viny. Za ten čas narcista jemne prevráti skutočnú situáciu a prevezme na seba úlohu nevinnej obete.

 

2. Neustále obviňovanie

Narcisti pozorne prepínajú na citlivé témy, aby odviedli vašu pozornosť. Robia to preto, aby vás postavili do obrannej pozície. Budú od vás vyzvedať s cieľom zamerať sa na všetky skutočné alebo vnímané chyby. Vy sa tak budete musieť chrániť. V priebehu konverzácie sa bude narcista naďalej snažiť zatĺkať predstavu o tom, že ste v poriadku. Narcisti odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za svoje správanie. Po celú dobu budú ukazovať prstom na vás, že ste vinní za určité nedostatky alebo problémy vo vzťahu.

 

3. Šok a hrôza

Keď narcista prejavuje svoj hnev alebo zlosť, pokúša sa vás šikanovať, aby ste sa mu podrobili. Jeho zámerom je vás zastrašiť alebo zmiasť. Racionálni ľudia, ktorí nie sú zvyknutí na také výbuchy, sa môžu cítiť byť zmätení alebo vystrašení. Sú tak náchylnejší na návrh narcistov. Oslabiť vás  je práve to, čo narcista chce. Začne vás kontrolovať a prevezme moc nad vami.

 

4. Hra na obeť

Nečestní ľudia radi hrajú obeť a narcista patrí do tejto kategórie. Narcista tak vo vás vyvolá pocit, že si nezaslúži vaše zľutovanie. Tragédiou je, že táto manipulatívna technika je vykonaná na úkor toho druhého – na úkor osoby, ktorá si často zaslúži prijímať dobrú vôľu od ostatných. Hoci narcisti patria medzi emočne neutrálnych ľudí, dobre pochopili silu ľudskej empatie. Túto znalosť používajú, aby čelili skutočnej alebo citeľnej „hrozbe“. V prípade, že niekoho zrania, prejdú do obrannej pozície. Tá často zahŕňa emocionálnu manipuláciu ich blízkych.

 

5. Prerušovanie

Narcista má nenásytnú túžbu byť stredobodom pozornosti celú dobu. Keď ich téma rozhovoru nezaujíma, rýchlo prerušia dialóg a pokúsia sa zamerať pozornosť rozhovoru na seba. Ak vám niekto kedykoľvek skočí do reči a snaží sa presmerovať konverzáciu, tak takéto správanie je typické pre narcistické osobnosti.

Ak máte záujem a dobrý vzťah s človekom s narcistickou poruchou osobnosti, možete ho taktne, ale dôsledne upozorňovať na nevhodnosť či prehranosť jeho reakcií voči nám či okoliu. Urobte to spolu s ponúkaním alternatívnych konštruktívnejších reakcií. Dôležitou súčasťou je aj nenechať sa vtiahnuť do neustáleho pritakávania narcistickej osobe.

 


Zdroj: PRAŠKO, J. a kol. Poruchy osobnosti

Zdieľať na facebooku