Psychopati medzi nami. Ako ich spoznáte?

Viacerí odborníci odhadujú, že psychopatov môže byť v bežnej populácii až 5 percent. Možno s niektorým prichádzate do kontaktu každý deň v práci alebo s ním dokonca žijete v jednej domácnosti.
Viacerí odborníci odhadujú, že psychopatov môže byť v bežnej populácii až 5 percent. Možno s niektorým prichádzate do kontaktu každý deň v práci alebo s ním dokonca žijete v jednej domácnosti. / Foto: Pexels

Každý už v živote pravdepodobne stretol psychopata. Ak ste mali viac šťastia, ani ste si ho nevšimli. Ak nie, určite na neho spomínate dodnes. Akí sú psychopati, čo žijú bežne medzi nami?

 

Písal sa rok 1973-1978, kedy vyčíňal jeden z najznámejších sériových vrahov danej doby – Ted Bundy. Bol to inteligentný človek, diplomovaný psychológ, ktorý však prešiel na „druhý breh“, ďaleko od vedeckej komunity. Po desiatich rokoch popierania viny bol obvinený zo zabitia vyše 30 dievčat a žien, pričom skutočný odhad zavraždených sa pohybuje až okolo čísla 60. Ted Bundy je ideálnym príkladom psychopata medzi nami. Vzdelaným a inteligentným človekom, ktorý žije usporiadaným životom. Tento americký psychopat dokázal schovávať dlhé roky svoju pravú chladnokrvnú povahu za maskou chápavosti, hranej úprimnosti a hlavne charizmy. Práve vďaka týmto osobnostným črtám sa dokázal k svojim obetiam priblížiť, bol tak schopný získať si ich dôveru a následne, keď bol s nimi sám, chladnokrvne ich zavraždil.

Psychopati však nekončia vždy ako chladnokrvní vrahovia. Aj keď si väčšina z nás za nálepkou takéhoto človeka predstaví niečo podobne desivé. Psychopatov, akými boli Bundy, Stalin alebo Hitler, nie je v histórii tak veľa. Napriek tomu je psychopatov medzi nami dosť. Viacerí odborníci odhadujú, že ich môže byť v bežnej populácii až 5 percent. Harvardský psychológ Kevin Dutton, ktorý sa detailne venoval skúmaniu psychopatických osobností, taktiež potvrdzuje, že nie všetci psychopati sú vrahovia. Vo svojej knihe Múdrosť psychopatov odhaľuje, kde všade ich môžete bežne stretnúť a že nie je veľký rozdiel medzi tými, ktorí končia za múrmi väzníc a tými, ku ktorým mnohí ľudia vzhliadajú.

 

Vedia, ako chutí moc

Chcete vedieť, kde je ich koncentrácia najvyššia? Nájdete ich medzi špičkou biznismenov, manažérov i politikov. V súkromnom biznise i štátnej sfére. Všade, kde dokážu získať moc.

Podľa psychológa a súdneho znalca Antona Heretika sú to ľudia, ktorých najrizikovejšími črtami sú explozivita, agresivita, hystéria, schizoidita, prípadne kombinácia týchto čŕt. Charakteristický je pre nich i nadmerne veľký výkon. Výkon psychopatov je o niekoľko triád lepší ako výkon všetkých ostatných. Dutton to vysvetľuje tak, že sa to deje práve kvôli neprežívaniu emócii strachu, úzkosti či neistoty. Hovorí, že psychopat týmto emóciám nepodlieha, predstavuje to preňho skôr jemné vzrušenie, ktoré jeho výkon ešte väčšmi nakopne. Ak by ste sa teda chceli napr. v práci dostať na jeho miesto, len ťažko mu dokážete konkurovať. Vladimír Synek, český kouč, ktorý sa taktiež venoval podrobne téme psychopatov v manažmente na Slovensku a v Česku, hovorí, že moc je pre psychopatov ako droga. Nájdu všetky možné cesty, ako dosiahnuť svoj cieľ. A mnoho ľudí ich v tom podporuje, lebo sú nadpriemerne inteligentní a geniálni herci. Ľudia ich podľa jeho slov nemajú šancu ľahko prekuknúť, tak im umožňujú vystúpiť až na úplný vrchol.

Podobne sa o psychopatoch vyjadruje aj neuropatológ a spisovateľ MUDr. František Koukolík, DrSc, ktorý povedal: „Životné ciele psychopatov bývajú moc, majetok, sex, ale tým najzákladnejším cieľom je iba jeden – moc, a to pokiaľ možno absolútna, samoúčelná moc.“ „Je pre nich prakticky nemožné odolať pozlátku moci,“ myslí si klinický psychológ Gabriel Hruštič.

 

V čom sú psychopati iní?

Rozdiely medzi psychopatmi a ostatnými ľuďmi nie sú iba v osobnostných vlastnostiach, charakteristikách či výkone, ale aj na neurologickej úrovni. Výskumy robené pomocou magnetickej rezonancie naznačujú, že psychopatické osobnosti majú odlišnosti v štruktúre a fungovaní amygdaly, hipokampu i ďalších častí mozgu. Psychopati sa však odlišujú aj medzi sebou. Anton Heretik vo svojej knihe Klinická psychológia približuje niektoré typy porúch osobnosti, ktorými psychopati najčastejšie trpia. Patrí sem napr. narcistická porucha osobnosti, s ktorou sa častou môžete stretnúť práve u ľudí vo vysokých pozíciách. Takáto osoba má intenzívny pocit, že je nadradená a veľmi dôležitá, vôbec nepochybuje o tom, že je výnimočná, potrebuje byť obdivovaná a myslí si, že jej všetko patrí. Chýba jej empatia a bez mihnutia oka druhých zneužije na svoje zámery. Často tiež druhým závidí. Klinický psychológ Gabriel Hruštič tvrdí, že v mocenských pozíciách hľadajú narcistické osobnosti kompenzáciu frustrovaného vlastného ega, teda vlastného sebaobrazu. Zároveň však pomocou moci napĺňajú svoje potreby uznania, ocenenie a ovládania.

 

Ďalší typ poruchy je napr. hysterická psychopatia. Takéhoto človeka jednoducho nemôžete prehliadnuť, ak s ním pracujete v jednej firme alebo s ním prichádzate inak do úzkeho kontaktu. Títo ľudia majú hysterické reakcie, na ktoré len tak ľahko nezabudnete. Ich správanie je dramatické, afektované a až priveľmi expresívne. Často týmto spôsobom reagujú práve na bezvýznamné podnety, ale tie významnejšie ich nechávajú chladnými. Typické je pre nich to, že ľahko nahradia pozitívne pocity voči niekomu nenávisťou.

Americký súdny psychológ a expert Robert Hare zostavil v 80. rokoch minulého storočia zoznam čŕt, ktoré sú typické pre osobnosť psychopata. Je známy pod skratkou PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised). V súčasnosti sa využíva pre diagnostické účely vo výskumnej a klinickej praxi. Ak máte podozrenie, že niekto vo vašej blízkosti do kategórie psychopatov patrí, môže vám pomôcť práve jeho zoznam.

 

Charakteristiky psychopatickej osobnosti podľa Hareho:

 • výrečnosť a povrchný šarm;
 • prehnané sebavedomie a pocit dôležitosti;
 • neustále hľadanie zážitkov, pocit nudy;
 • chorobné klamanie;
 • podvodné a manipulatívne správanie;
 • absencia svedomia a pocitu viny;
 • citová povrchnosť – chlad, nedostatok empatie;
 • príživnícky životný štýl;
 • oslabená sebakontrola;
 • problematické správanie od raného veku;
 • absencia reálnych dlhodobých cieľov;
 • impulzívnosť;
 • nezodpovednosť;
 • promiskuita;
 • početné manželské (partnerské) vzťahy;
 • neschopnosť prijať dôsledky vlastného konania;
 • nerešpektovanie príkazov a úloh;
 • kriminalita v mladom veku;
 • rôznorodá kriminalita.

 

Hare sa tiež špeciálne zameral na charakteristiku správania psychopata na pracovisku. Ak podľa neho spozorujete bežne u svojho šéfa alebo kolegu najmenej dve z týchto reakcií, môžete si s pokojným svedomím povedať, že ide o psychopata.

 • Verejne ponižuje ostatných spolupracovníkov.
 • Šíri lži, ktoré majú ľuďom ublížiť.
 • Je bezohľadný, nevykazuje žiadne pocity viny.
 • Šíri lži, ktoré pomáhajú jeho cieľom.
 • Často strieda emócie, vďaka čomu manipuluje ľudí alebo im spôsobuje silnú úzkosť.
 • Cielene izoluje ľudí od zdrojov organizácie.
 • Aj keď je na vine, rýchlo obviňuje druhých z nedokončenej alebo nepodarenej práce.
 • Podporuje spolupracovníkov v tom, aby nejakým spôsobom ubližovali svojim kolegom.
 • Berie si zásluhy za prácu druhých.
 • Kradne alebo sabotuje prácu druhých.
 • Nepreberá zodpovednosť za zlé rozhodnutia a chyby.
 • Vyhráža sa svojim spolupracovníkom stratou práce alebo zlým zápisom v životopise.
 • Zadáva nesplniteľné pracovné ciele, aby spôsobil, že zamestnanci zlyhajú.
 • Odmieta chodiť na stretnutia s viac ako jednou osobou.
 • Odmieta dávať tréning alebo posúvať skúsenosti vybraným jednotlivcom.
 • Vniká do privátnej sféry druhých.
 • Používa na manipuláciu sex so spolupracovníkmi.
 • Vytvára nové idey bez akejkoľvek snahy o ich realizáciu.
 • Veľmi egoistický a zameraný len na seba.
 • Často si požičiava peniaze bez zámeru vrátiť ich.
 • Nemá žiadne morálne alebo etické zábrany pri uzatváraní obchodov.

 

Foto: Bigstock

Emócie, ktorými vás oklamú

Aby sme vedeli fungovať s ľuďmi, nadväzovať kontakty, mať dobré vzťahy, potrebujeme určitú dávku emocionálnej inteligencie a empatie - schopnosť „vidieť a cítiť očami druhej osoby“. Empatia nám umožňuje pochopiť psychické rozpoloženie najbližších, vďaka nej vieme prejaviť súcit či porozumenie. Blair delí empatiu na tri oblasti: kognitívnu, motorickú a emocionálnu a predpokladá, že práve emocionálna zložka empatie je u psychopatov najviac narušená. Zaujímavé však je, že aj keď nemajú psychopati takmer žiadnu empatiu, môžu mať vysokú mieru emocionálnej inteligencie. Tieto dva aspekty sa nevylučujú. Emocionálna inteligencia okrem iného súvisí s rozpoznávaním emócií u druhých ľudí či s kontrolou vlastných emócií. V živote to vyzerá tak, že psychopati s vysokým EQ dokážu lepšie potlačiť svoje prejavy emócií, dokonca dokážu falšovať výrazy tváre pri pociťovaní určitej emócie. Čo im slúži v prospech, je taktiež lepšie skrývanie tzv. mikrovýrazov tváre. Ide o výrazy, ktoré môžu odhaliť nepravosť vyjadrovanej emócie (Lishner et al., 2011). Keď sa nad tým zamyslíme, práve tieto aspekty emocionálnej inteligencie ich robia lepšími klamármi a manipulátormi. Jednoducho, psychopati vedia ako na to! Vedia, ako od nás získať to, čo chcú a nasmerovať nás tam, kde nás chcú mať. Gordon a kolektív (2004) zistili, že aktivita amygdaly (časť mozgu zodpovedná za reguláciu emócií) je u psychopatov nižšia ako u bežných ľudí. Naproti tomu je však vyššia aktivita v oblastiach spojených s vnímaním a poznávaním. Práve vďaka tomu dokážu psychopati rýchlejšie rozoznávať emócie druhých ľudí a tým ich ľahšie zmanipulovať. Typické je tiež pre psychopata, že často využíva na dosiahnutie svojich cieľov aj strach ľudí okolo seba. Napriek tomu majú podľa Hara ľudia neraz na konci konverzácie s ním pocit, že ide o šarmantného a milého človeka. Pravdou však je, že ruinujú životy ľuďom, s ktorými prišli do kontaktu.

 

Foto: Bigstock

 

Berte nohy na plecia!

Identifikovali ste vo svojej práci či okolí človeka, ktorý by vám na túto diagnózu sedel? Ak môžete, berte nohy na plecia. Bude to to najlepšie, čo môžete pre seba urobiť. Podľa odborníkov neexistuje návod, ako si nažívať s psychopatom svorne. Aby ste ako tak vychádzali s týmto človekom, museli by ste mu neustále ustupovať a aj tak takéto správanie využije v pravej chvíli bez váhania proti vám. Nikdy nebudete mať u tohto človeka za svoje priateľské správanie body navyše. V žiadnom prípade mu neprejavujte ľútosť, ak sa vás bude snažiť oklamať falošnými emóciami. Majte na pamäti, že tento človek trpí absenciou empatie a opäť sa vás len snaží vmanipulovať do pozície, kde vás chce mať a užiť si potvrdenie svojej vlastnej moci. Podľa Hara je to jednoducho majster manipulátor a ak ho neuposlúchnete, v žiadnom prípade ho nebude zaujímať, ako veľmi vám ublíži. Následky jeho konania sú preňho totiž neviditeľné.

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku