Čo učíme žiakov, keď im dávame priestor na písanie denníka?

Písanie denníka prináša žiakom viacero významných benefitov.
Písanie denníka prináša žiakom viacero významných benefitov. / Foto: Bigstock

Písanie denníka prináša žiakom niekoľko významných benefitov. Ktoré to sú?

 

Denník predstavuje cestu, pomocou ktorej sa žiaci učia porozumieť sami sebe, teda si rozvíjajú svoje sebavnímanie. Pri čítaní z denníkov a pri počúvaní prezentovaných názorov sa zároveň učia venovať pozornosť aj svojim spolužiakom. Pri pozornom počúvaní sa učia tiež empatii. Je to aj metóda, pomocou ktorej sa učia nenásilne komunikovať. Najprv písomne sami so sebou, neskôr i ústne v rámci triedy. Cez vlastné poznávanie sa posúvajú k lepšiemu poznávaniu sveta a v konečnom dôsledku sa rýchlejšími krokmi približujú aj k samotnej prosociálnosti. Vďaka písaniu do denníkov si žiaci zvykajú na uvoľnenejšiu komunikáciu, zlepšujú si pravopis, obohacujú slovnú zásobu, učia sa vyjadrovať svoje názory a emócie, nenásilne je podporovaná ich tvorivosť. Zvyšuje sa aj vnútorná motivácia a sebaúcta. Okrem týchto spomínaných skutočností existujú ešte aj ďalšie dôvody, prečo so žiakmi písať denníky.

 

Pomocou denníka u detí rozvíjame všímavosť

Zvyk pravidelného zapisovania do denníka privedie žiakov do stavu všímavosti, udržiavania pozornosti. Čo je všímavý stav mysle (mindfulness)? Ide o jednoduchú, ale efektívnu meditáciu, ktorá pomáha získať kontrolu nad rozlietanými myšlienkami a správaním. Mindfulness je proces aktívneho registrovania nových vecí. Dostáva človeka do prítomnosti. Všímavosť znamená udržanie vedomia v prebiehajúcom momente v súlade s našimi myšlienkami, citmi, telesnými pocitmi a okolitým prostredím. Všímavosť je tiež schopnosť rozvíjať si uvedomenie prítomného momentu, zatiaľ čo odsunieme bokom svoje naprogramované predsudky. Byť všímavý, znamená byť v spojení s priamou skúsenosťou momentu prítomnosti, tu a teraz s otvorenosťou, zvedavosťou a bez posudzovania. Zapisovanie má túto nepopierateľnú moc, moc stiahnuť blúdiacu myseľ do nejakého momentu, donútiť ju aktívne sa zapojiť do svojich myšlienok.

 

Denník rozvíja emocionálnu inteligenciu

Zapisovaním sa dáva voľný priechod na spracovanie a analyzovanie emócií a podporuje sa uvedomovanie si samého seba. Tento dôverný vzťah so sebou samým podpruje aj  schopnosť vžívania sa a empatie, čo znamená schopnosť lepšie pochopiť, čo pociťujú ostatní ľudia, ktorí sú v okolí.Táto schopnosť vnímať a zvládať svoje emócie a ľudí okolo vás sú znakom emocionálnej inteligencie a pomáha nás spojiť sa so sebou samým a s ostatnými na omnoho hlbšej úrovni.

 

Podnecuje tvorivosť

Odborníci odporúčajú, aby ste si občas  zapisovali vety aj  bez myslenia alebo cenzurovania seba samého. Často ide o tzv. voľné písanie. Toto je jednoduchá forma písania. Žiaci si zapisujú to, čo im napadne. Môžu popisovať obrazy vo svojej mysli, myšlienky, udalosti, vône či zvuky. Čokoľvek, čo upútalo ich  pozornosť. Nech sa neobávajú toho, keď im slová nebudú dávať zmysel. Keď sa ku svojmu písaniu vrátia a prečítajú si obsah, uvedomia si ešte viac rôzne súvislosti. Voľné písanie v tomto zmysle môže mať efekt vnútornej očisty. Tiež sa takto učia  prekonávať blok, ktorý sa vyskytuje u spisovateľov. Zvyk pravidelného vedomého písania prináša nové nápady, myšlienky a niekedy dokonca pocity, o ktorých sme nikdy nevedeli, že by ste ich mali my sami. Takéto písanie pomáha otvoriť úplne nové myšlienkové kanály v mysli a napomáha expanzii myslenia.

 

Písanie denníka pomáha dosahovať ciele

Zapisovanie svojich cieľov do denníka pripomína a vysiela do mozgu upozornenia s tým, že „toto je dôležité“. Poháňa to mozog k tomu, aby označil spôsoby, ktorými môžeme dosiahnuť svoje ciele. Čím detailnejšie si žiaci zapisujú svoje ciele, tým majú väčšie šance na to, že ich úspešne dosiahnu.

 

Zabezpečuje jednoduchšie riešenie problémov

Zapisovanie v pravidelnom režime pomáha dostať z hlavy von a preložiť na papier zmes myšlienok, pocitov alebo úloh, a tak ich zorganizovať. Písanie pomáha vyčistiť hlavu od všetkého neporiadku a vniesť viac jasnosti do toho, čím sa človek najviac v určitom období zaoberá. Keď už to je jasné, nájsť riešenie je jednoduchšie.

 

Písanie do denníka formuje sebavedomie

Zapisovanie si viet o niečom, čo spôsobuje, že sme na seba hrdí, umožňuje mozgu, aby to znova prežil v budúcnosti. Keď žiaci píšu o svojich úspechoch, vyvoláva to u nich  uvoľnenie endorfínov a dopamínu, ktoré zlepšujú ich náladu a zvyšujú sebavedomie.

 

Naučte žiakov si písať aj päťminútový denník

Päťminútový denník je veľmi jednoduchý. Pozostáva s päťminútového písania ráno a tiež večer. Ku každej vete sa píšu tri slová alebo vety.

 

Ráno vyplňte:

 

Som vďačný(á) za 1. _______________2. _________________ 3. ___________

 

Čo by mi dnes urobilo radosť? 1. ____________ 2. ___________ 3. ___________

 

Afirmácie na dnešný deň. Som: 1. ___________ 2. ___________ 3. ___________

 

Večer vyplňte:

 

Ako by sa dnešok dal zlešpiť? 1. ___________ 2. ___________ 3. ___________

 

3 skvelé veci, ktoré sa dnes stali: 1. ___________ 2. ___________ 3. __________

 

Reflektívne písanie ako tehnika učenia

Osobné denníky sa väčšinou píšu každý týždeň a žiak v nich môže napísať slobodne o svojom zážitku, ktorý ho počas týždňa v škole najviac zaujal. Niekedy sa ukazujú učiteľovi, avšak často slúžia len pre potrebu žiaka. Denníky v dialógovom štýle sa odovzdávajú učiteľovi a on môže žiakovi do denníka napísať aj svoj názor na problematiku, ktorú opisoval žiak. Úlohou učiteľa je tak poskytnúť žiakovi spätnú väzbu a naviesť ho na nové otázky a myšlienky. V denníku môže žiak aj zvýrazniť to, čo je pre neho dôležité či to, čo sa týka vyučovania.

 

Nezabúdajte ani na denníky vďaky

Úžasné je, keď naučíte žiakov viesť si denníky vďaky. Môžu si do nich písať doma alebo v škole. Keď budú mať v denníku dostatočné množstvo zápisov, tie sa postupne stanú pre nich obrovskou motiváciou. Keď  budú niekedy smutní, niekto alebo niečo ich sklame, práve vtedy si môžu o všetkom krásnom a dobrom čo prežili,  vo svojom denníku prečítať. Okrem toho vždy, keď pridajú niečo do denníka, budú sa cítiť oveľa lepšie a spokojnejšie. Časom sa u nich rozvinie skromnosť a budete si vážiť aj maličkosti. Možno prestanú aj závidieť a porovnávať sa. Budú si viac vážiť prítomnosť  milých ľudí a možno i  školu, do ktorej chodia. Na učte ich, aby sa vedeli sústrediť sa na všetky oblasti svojho života – rodinu, zdravie, lásku, školu, vzťahy, voľný čas, záľuby, šport, kultúru, jedlo, prírodu. Zoznam vecí, za ktoré môžu byť  vďační, je naozaj nekonečný.  Povedzte im, že vždy je za čo ďakovať. Veď vďačnosť je večná a nadčasová hodnota. Nikdy nestráca na význame. Vďačnosť je cesta, ako môžu priniesť do svojho života viac dobrého a výrazne  si ho obohatiť.

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku