Ako precvičovať s dieťaťom pravopis?

Slovenský jazyk mnohé deti považujú za nepríjemný vyučovací predmet len preto, lebo im nejde pravopis a ony občas dostanú z diktátu horšiu známku.
Slovenský jazyk mnohé deti považujú za nepríjemný vyučovací predmet len preto, lebo im nejde pravopis a ony občas dostanú z diktátu horšiu známku. / Foto: Bigstock

Slovenský jazyk mnohé deti považujú za nepríjemný vyučovací predmet len preto, lebo im nejde pravopis a ony občas dostanú z diktátu horšiu známku. Aj moji žiaci mi často hovoria, že keby existovalo len jedno íčko, svet by bol krajší. My však máme dve íčka, a tak sa ich musíme spoločnými silami snažiť nejako zvládnuť. Z mojich skúseností však môžem jednoznačne potvrdiť, že väčšina detí, ktoré pravidelne čítajú knihy a občas im aj doma rodičia nadiktujú diktát alebo dajú urobiť nejaké pravopisné cvičenie, postupne majú s pravopisom čoraz menej problémov. Pravopis sa dá pochopiť a nacvičiť, len je potrebná trpezlivosť a systematicky sa musíte spolu s dieťaťom tejto problematike venovať.

 

Ako môžete deťom pomôcť doma?

Deti majú v škole slovenský jazyk každý deň, a tak sa s preberaným javom stretávajú aj niekoľkokrát do týždňa.Väčšinou učivo pochopia v škole. Musia však dávať pozor na hodine. Existujú však žiaci, ktorí si potrebujú preberaný jav precvičiť ešte aj doma, aby sa im učivo lepšie zafixovalo do pamäti. Niekedy naozaj stačí len 10-15 minút denne a z dieťaťa, ktoré nosilo z diktátov zlé známky, sa postupne stáva jednotkár-dvojkár. Nejde to však hneď. Musíte sa pripraviť na to, že to trvá dlhší čas. Niekedy aj pol roka, rok. Naozaj je dôležitá systematickosť. Ak sa dieťaťu venujete a k náprave nedochádza, treba uvažovať aj nad tým, či dieťa nemá napríklad nejakú poruchu učenia. V takomto prípade je potrebné poradiť sa s odborníkmi.

Aby dieťa precvičovanie pravopisu v domácich podmienkach nenudilo, môžete využívať viac typov rôznych diktátov alebo pravopisných cvičení. Poďme sa pozrieť na to, z ktorých možností si môžete vybrať.

 

1. Odpisovanie krátkeho textu

Zmyslom tohto cvičenia je upozorniť dieťa na to, aká je potrebná pozornosť. Toto cvičenie môžete používať vtedy, keď ste veľmi zaneprázdnení a nemáte čas na diktovanie slov. Posaďte si dieťa k sebe do kuchyne. Vy môžete žehliť alebo variť a dieťa môže odpisovať text. Keď text odpíše, skontrolujte mu ho. Tie slová, v ktorých urobilo chybu, mu napíšte pod text správne a povedzte mu, aby napísané slová napísalo tri - štyri razy do riadku. Tým, že slová niekoľkokrát správne napíše, poriadne si  zapamätá ich pravopis. Niekedy učiteľky na prvom stupni diktujú diktáty aj z učebnice, a preto je vhodné, keď si dieťa aj doma tieto diktáty prepisuje. Niektoré deti vďaka tejto činnosti mávajú v škole z diktátov lepšie známky.

 

2. Videný (zrakový) diktát

Dieťa si pred napísaním diktátu text najprv prečíta a potom mu ho môžete nadiktovať. Dôležitá je vždy oprava diktátu. Tým, že dieťa opravuje slová alebo vety, v ktorých urobilo chybu, sa pravopisný jav vlastne učí. Vždy je lepšie, keď sa písanie nejakého gramatického javu naučí hneď na prvý raz, ale keď mu to nevyjde, práve oprava diktátu mu v tom môže pomôcť.

 

3. Autodiktát

Niekedy nastane situácia, že sa má dieťa naučiť naspamäť básničku. Využite túto skutočnosť a povedzte dieťaťu, aby básničku spamäti prepísalo do zošita. Zopakuje si tak nielen samotný text, ale precvičí si aj niektoré pravopisné javy. A tým, že si báseň napíše, ešte lepšie si ju zapamätá. Opäť text dieťaťu opravte. Niekedy sa môže naučiť napríklad nejaké cvičenie z učebnice naspamäť a potom ho môže prepísať do zošita. Poznám žiakov, ktorí sa deň dopredu učia všetky diktáty z učebnice naspamäť, pretože tušia, že niektorí z nich učiteľka bude diktovať v škole na známku.

 

4. Komentovaný diktát

Komentovaný diktát môžete využiť pri preberaní vzorov podstatných alebo prídavných mien. Podstata tohto diktátu spočíva v tom, že nadiktujete dieťaťu slovo a ono vám hneď povie, prečo v slove napísalo napríklad mäkké i.

Napríklad:

noví spolužiaci

Dieťa povie: „V prídavnom mene noví som dal(a) mäkké í preto, lebo je to prídavné meno, ktoré sa skloňuje podľa vzor PEKNÍ a v nominatíve množného čísla píšeme mäkké i.“

Tým, že dieťa odôvodňuje pravopis, sa veľmi rýchlo a natrvalo preberaný jav naučí.

 

5. Výberový diktát

Tento diktát je trochu zložitejší, ale staršie deti ho zvládnu napísať bez problémov. Pri tomto diktáte dieťa vypisuje z čítaného textu len tie slová, ktoré v škole momentálne preberajú. Napríklad vypisuje len podstatné mená. Čiže vy pomaly čítate text a dieťa vypisuje len podstatné mená. Pri tomto type diktátu sa dieťa nielen učí odlišovať podstatné mená od iných slovných druhov, ale zároveň si precvičuje aj pravopis.

 

6. Tvorivé cvičenie

Pri tomto type cvičnia dieťa väčšinu času pracuje samostatne. Dieťa môže napísať nejaký príbeh podľa osnovy, ktorú ste spoločne vymysleli. Príbeh môže byť ľubovoľný, podmienkou je, aby v ňom dieťa používalo preberaný jav. Napríklad mu poviete, aby použilo aspoň päť zámen. Tieto zámená môže po dopísaní podčiarknuť a zaradiť k druhom zámen. Nie je to teda diktát v pravom zmysle slova, ale skôr slohové cvičenie. Niektoré deti však veľmi baví vymýšľať príbehy, a tak môžu doma pracovať aj takýmto spôsobom.

Poznám žiakov, ktorých písanie príbehov tak chytilo za srdce, že si začali písať vlastné knihy alebo denníky. Títo žiaci sa po určitej dobe zbavujú takmer všetkých pravopisných problémov. Ak dokážete dieťa takto motivovať, máte menej práce s diktovaním alebo s prípravou diktátov, pretože dieťa pracuje úplne samostatne. Svoj záujem o jeho prácu prejavujte tak, že ho poprosíte každý večer, aby vám prečítalo, čo napísalo. Dobré je, keď poviete aj učiteľke, že vaše dieťa píše príbehy, pretože ona mu potom umožní príbehy prečítať aj v škole, a to deti väčšinou veľmi povzbudí do ďalšej tvorby.

 

7. Diktovaný text

Toto je ten klasický diktát, ktorý každý pozná zo školy. Vďaka takýmto diktátom si deti precvičujú písanie súvislých textov, rýchlosť písania, zlepšujú si jemnú motoriku a pri písaní rukou aj  úhľadnosť a čitateľnosť písma. Musia písať bodky, dĺžne, mäkčene, čiarky. Mnohé deti v staršom veku kvôli tomu, že interpunkciu v mobiloch a na sociálnych sieťach nepoužívajú, majú práve s týmto javom najväčšie problémy. Aj ja som sa stretla s mnohými žiakmi, ktorí perfektne ovládajú íčka, ale kvôli tomu, že nedávajú v diktátoch mäkčene a dĺžne, dostávajú päťky. Chyba ako chyba. V diktátoch na druhom stupni sa neodlišuje pri hodnotení väčšia a menšia chyba.

 

8. Diktáty na dopĺňanie

Dieťaťu pripravíte nejaký text, v ktorom má dopĺňať nejakú hlásku alebo veľké a malé písmená. Dieťa pracuje samostatne. Diktát mu len skontrolujete. Ak máte čas, môže vám dieťa jednotlivé javy vysvetliť.

 

9. Obrázkový diktát

Toto je forma autodiktátu pre 1. ročník. Tento diktát sa môže písať v období, keď sa prváci učia písať povedané alebo počuté slová. Obrázky najprv dieťa  pomenuje, potom napíše. Môže písať názvy predmetov na obrázku, ich vlastnosti, prípadne aj celú vetu o obrázku.

 

10. Doplňovačky, tajničky

Aby sa vaše staršie dieťa pri opakovaní pravopisných javov nenudilo, môžete mu pripraviť alebo niekde nájsť tajničky a rôzne doplňovačky, vďaka ktorým si tiež zábavnou formou môže opakovať pravopis.

 

Kde nájsť vhodné cvičenia a diktáty?

Niekoľko diktátov sa nachádza v každej učebnici slovenského jazyka. Niektoré deti dostávajú v škole aj rôzne zbierky úloh. Diktáty nájdete aj v nich.

V kníhkupectvách sa dá tiež kúpiť veľké mnosžstvo rôznych diktátov. Niektoré knihy obsahujú aj doplňovacie diktáty, a tak dieťa môže javy dopĺňať priamo do knihy. Tu je zopár knižných tipov:

Diktáty zo slovenčiny pre 3. a 4. ročník základných škôl, Pohrajme sa s diktátikmi v treťom ročníku ZŠ, Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl, Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia (pre 1. stupeň základných škôl), Píšem bez chýb

 

V dnešnej dobe existuje viacero možností, ako si precvičovať pravopis. Dôležité je striedať typy diktátov alebo cvičení, aby sa dieťa nenudilo. Ale čo je najpodstatnejšie, ak chce byť vaše dieťa úspešné, nemali by ste zabúdať na pravidelnosť precvičovania. A tiež nezabúdajte na to, že aj  pravidelné čítanie kníh zásadným spôsobom ovplyvňuje pravopis vášho dieťaťa.

 


Zdroj: Betáková V., Tarcalová Ž.: Didaktika materinského jazyka
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku