Chcete urobiť vo svojom živote pozitívne zmeny? Toto vám určite pomôže!

Chcete urobiť vo svojom živote nejaké zmeny? Prvým kro­kom je uve­do­me­nie si svo­jich zloz­vy­kov a návy­kov.
Chcete urobiť vo svojom živote nejaké zmeny? Prvým kro­kom je uve­do­me­nie si svo­jich zloz­vy­kov a návy­kov. / Foto: Shutterstock

Veľa ľudí práve na nový rok si dáva nové predsavzatia, píšu si nové plány alebo len tak premýšľajú, v čom by sa ich život mohol zmeniť. Niekto žije tak, že je so svojím životom spokojný a veľa vecí nemusí riešiť, skôr sa snaží v ich realizácii vytrvať. Niektorí však túžia zmeniť svoj život vo viacerých oblastiach, pretože im veľa vecí nevyhovuje. Prvým kro­kom je uve­do­me­nie si svo­jich zloz­vy­kov a návy­kov. Až potom ich môžete postupne eli­mi­no­vať. Nie je to ľahké, ale ak niekto veľmi chce, zvládne to. Tí, ktorí už zvládli svoju premenu, väčšinou dodržiavali niekoľko z nasledujúcich krokov.

 

1. Ciele je dobré si zapísať, nestačí si ich len predstavovať

Nespo­lie­hajte sa len na svoju pamäť. Keď je člo­vek vyťa­žený, zabúda na uda­losti, ktoré sa nespá­jajú s tým, čo si predsavzal. Všetko, na čom chcete pracovať, si zaznamenávajte. Môžete využiť diár, kalendár, ktorý máte na stole, aplikácie v mobile, v tablete alebo v notebooku. Ideálne je, keď si niekto dokáže viesť napríklad denník a píše si do neho každý deň nejaké myšlienky, nápady, názory. Niečo, čo ho zaujalo v súvisloti so zmenou, na ktorej pracuje. Napíšte si veci, ktoré chcete v živote doká­zať a zame­rajte sa na ne. Uvi­díte, že väč­šina z nich sa vám  aj splní. Roz­vrhnite si čas aspoň na základné atribúty ako rodina, pria­te­lia, práca. A hlavne nemárnite zby­točne čas pri nie­čom, čo vám odčerpáva energiu a neposúva vás vpred.

 

2. Naučte sa tešiť sa z každého dňa

Vstať ráno bez moti­vá­cie nie je veľmi povzbudzujúce, a preto sa zamerajte na malič­kosti, ktoré vám spra­via krajší deň. Neviete sa tešiť už z maličkostí? Skúste si písať každý deň zoznam vďačnosti. Slovo ďakujem je jedno z najkrajších a najsilenejších slov. Jeho častým opakovaním nahlas, ale aj v duchu sa môže váš život zásadne zmeniť. Vďačnosť je pocit, pri ktorom sa otvárame, naša pravá mozgová hemisféra sa aktivizuje. Prebieha proces, pri ktorom sa vylučujú do tela hormóny šťastia. Človek je vďačný vtedy, keď sa prestane zaoberať vecami, ktoré mu v živote chýbajú a zameria sa na veci, ktoré má. Zrazu vzniká úplne nový pohľad na život. Vďačnosť má ešte jednu úžasnú vlastnosť, a tou je premena našej pozornosti a energie. Keď sa s vďakou sústredíme na to, čo máme, začneme prelaďovať naše myšlienky. Myseľ vďačného človeka býva pokojná a harmonická. Taký človek dokáže prijímať i dávať. Nerobí to automaticky. S každým novým prijatím sa aktivizuje pocit vďačnosti, a to dodáva radosť a vnútornú spokojnosť.  Lekári upozorňujú aj na to, že takíto ľudia sú i zdravší. Sústreďte sa na všetky oblasti svojho života – rodinu, zdravie, lásku, školu, zamestnanie, vzťahy, voľný čas, záľuby, šport, kultúru, jedlo, prírodu. Zoznam vecí, za ktoré sme vďační je naozaj nekonečný. A nezabúdajte, vždy je za čo ďakovať! Veď  vďačnosť je večná a nadčasová hodnota. Nikdy nestráca na význame. Vďačnosť je cesta, ako priniesť do svojho života viac dobrého a výrazne ho obohatiť.

 

3. Viac čítajte knihy

Čítanie knižiek alebo časopisov má pre rozvoj mozgu obrovskú hodnotu, ktorej by ste sa nemali vzdávať. Papier si môžete ohmatať, čítate z neho rýchlejšie a navyše si z neho pamätáte viac informácií. Nehľadiac na to, že texty v knihách sú oveľa rozvinutejšie, než na internete, a teda  ich čítaním si rozvíjate slovnú zásobu. A tá je  okrem iného jedným z ukazovateľov inteligencie.  Problém nastáva v prípade, keď z papiera už nečítate nič. Mozog je totiž plastický, dokáže sa meniť a pokiaľ ho naučíte iba skenovať (to sa deje pri čítaní z monitorov), zabudne čítať. Pre ľudí, ktorí celý život čítajú len online zdroje, môže byť prečítanie klasického knižného románu doslova utrpením. Výskumy na celom svete dokazujú, že tí, ktorí čítajú z papiera začínajú prudko prevyšovať vo viacerých oblastiach tých, ktorí čítajú už len z monitorov. A čítanie prináša aj veľa radosti a šťastia do života. Človek má lepší pocit zo seba.

 

4. Stále sa učte

Dnes ukončením školy a získaním diplomu učenie nekončí. Práve naopak. Veľa vecí začína. Nech pracujete kdkoľvek a na akejkoľvek pozícii, je nevyhnutné sa sústavne vzdelávať. Keď pracujte v odbore, ktorý vás baví a napĺňa, tak neustále vzdelávanie sa pre vás stáva radosťou a dokáže meniť váš život k lepšiemu. Takto neustále napredujte a máte zo seba dobrý pocit. Vaše dni sa postupne stávajú krasjšími a zmysluplnejšími.

 

5. Nebojte sa zlyhania

Ľudia sa často za každú cenu pokúšajú vyhnúť zlyhaniu. Zvyčajne sa zapájajú do činností, v ktorých sa cítia byť dobrí a radšej nevychádzajú zo svojej komfortnej zóny kvôli strachu, aby nevyzerali hlúpo. V detstve to však tak nebolo. Keď sme sa niečo učili, opakovali sme to aj stokrát, hoci sme sa občas udreli. Najväčšie mozgy v histórii si udržali túto detskú zvedavosť po celý svoj život. Thomas Edison, pravdepodobne najväčší tvorivý vedec všetkých čias, zápasil ťažšie, než ktokoľvek iný, aby vynašiel žiarovku. Neuspel viac ako 10 000 krát. Keď sa ho pri jednom rozhovore opýtali, ako sa cítil počas svojich zlyhaní, bez zaváhania odpovedal: „Ešte som nezlyhal. Práve som vynašiel 10 000 spôsobov, ktoré nebudú fungovať." A preto nebuďte smutní, keď sa vám občas nedarí. To nevadí, dôležité je, že kráčate po ceste a hľadáte niečo nové. Najhoršie je zostať stáť na jednom mieste.

 

6. Moderné technológie sú fajn, ale vychutnávajte si aj chvíle bez nich

Harald Welzer, nemecký sociálny psychológ  a sociológ vo svojej  knihe Die smarten Diktatur poukazuje na to, že neustále pripojenie na internet môže mať pre ľudí aj negatívne účinky. Upozorňuje, že strata súkromia v dôsledku nadmerného využívania technológií, prináša do života ľudí určitú zraniteľnosť. Určite nikto netúži po tom, aby tí druhí vedeli o ňom viac ako on sám o sebe. Vo svojich štúdiách sa venuje dopadu, aký má intenzívny online život na naše prežívanie reality. Hoci smartfóny nevyužívame viac ako desať rokov, podľa Welzera má i tak krátka doba enormný dopad na fungovanie spoločnosti. Ďalej je dôležité si uvedomiť aj to, že vedci identifikovali spojitosť medzi častým sledovaním televízie a krehkým kostným systémom. Dlhé vysedávanie pred televízorom môže nepriaznivo ovplyvniť nielen zrak, ale aj pevnosť kostí. Výskum publikoval vedecký časopis Journal of Bone and Mineral Research. Tí, ktorí sa naučili prežívať niekoľko hodín denne aj bez technológií, sú vo svojom živote nielen šťastnejší, ale aj zdravší.

 

7. Nebojujte s vekom

Hlavne ženám otázka veku očerpáva energiu. V minulosti sa vek nevnímal tak ako v dnešnej dobe. Dnes sa preferuje mladosť. Je to  tak nastavené reklamou a niektorými médiami. Kaž­dému však tikajú bio­lo­gické hodiny a čím skôr si to uve­do­míte, o to lep­šie. Nesnažte sa s tým bojo­vať, prijmi to. S vekom predsa pri­chá­dza múd­rosť a v niektorých firmách si to už našťastie začínajú uvedomovať a starších zamestnancov si začínajú viac vážiť pre ich múdrosť, rozhľad, ale aj mnohé povahové vlastnosti. Šťastie a úspech vám neprinesie konkrétne číslo, ktoré predstavuje váš vek. Šťastní môžu byť aj starší, ba dokonca starí ľudia. Závisí to od vnútorného naladenia, postojov, energie, zdraví, tvorivých nápadoch a radosti, ktorú človek vyžaruje. A ak sa ešte stále stretávate s ľuďmi, ktorí takmer bezdôvodne preferujú mladosť pred inými kvalitami človeka, tak asi ste sa nestretli s tými najsprávnejšími ľuďmi.

 

8. Buďte všímaví

Niektorí psychológovia tvrdia, že šťastie predstavuje naša konkrétna osobná skúsenosť s prítomným okamihom. Keď sme negatívne naladení, sme oveľa menej spontánni, menej pružní, všetko viac analyzujeme a vyhýbame sa mnohým veciam. Táto skutočnosť sa potvrdila aj výskumom, ktorý v roku 2003 robil Richard J. Davidson, americký profesor psychológie a psychiatrie. Účastníkov pokusu sledoval dlhšiu dobu pomocou magnetickej rezonancie mozgu. Ukázalo sa, že mozgové centrum pozitívnych emócií (ľavá prefrontálna kôra), ktorá sa aktivuje, keď prežívame pocity spokojnosti, šťastia a radosti, je aktivovaná aj v prípade, keď sme momentálne v stave prežívania prítomného okamihu. Tiež popularizoval myšlienku, že človek sa môže učiť šťastiu a súcitu. Predpokladal, že sú to také isté zručnosti, ako keď sa človek učí hrať na hudobný nástroj alebo lyžovať. Šťastie, ako každá iná zručnosť, vyžaduje prax a čas. Tvrdil, že myseľ možno trénovať na to, aby bol človek šťastný. Všímavosť znamená udržanie vedomia v prebiehajúcom momente v súlade s našimi myšlienkami, citmi, telesnými pocitmi a okolitým prostredím. Všímavosť je tiež schopnosť rozvíjať si uvedomenie prítomného momentu, zatiaľ čo odsunieme bokom svoje naprogramované predsudky. Byť všímavý, znamená byť v spojení s priamou skúsenosťou momentu prítomnosti, tu a teraz s otvorenosťou, zvedavosťou a bez posudzovania. Vďaka tomuto sústredeniu na prítomnosť sa stávame citlivejší k prebiehajúcim súvislostiam. Táto technika obmedzuje obavy a strach z toho, že narazíme na niečo, čo nebudeme schopní riešiť. Práve tento strach a obavy nás vyčerpávajú. Samotné premýšľanie nás nevyčerpáva. Keď dokážete žiť v prítomnom okamihu, stávate sa šťastnejšími a často práve v tejto fáze k vám prichádzajú aj nové nápady.

 

9. Urobte si čas na skutočných priateľov

Jedným z najcennejších prejavov priateľstva je čas. Priateľ dokáže opustiť teplo svojej izby, dokáže v mraze precestovať autobusom 20 kilometrov a príde vás navštíviť, keď to veľmi potrebujete. Vie odložiť bokom mobil, keď ste spolu, dokáže sa za vás prihovoriť, vie prijať pochvalu aj kritiku, nie je stále zaneprázdnený a unavený, keď sa potrebujete o niečom porozprávať. Viem, možno chcete oponovať, že priateľ je predsa aj ten, kto vám aspoň zavolá alebo napíše. Myslím si však, že aj v 21. storočí je pre človeka veľkým povzbudením a veľkou radosťou, keď sa môže pozerať niekomu do očí, vnímať úprimný  a prirodzený smiech či cítiť objatie.

 

10. Veľa dávajte, pomáhajte, odpúšťajte

Odborníci už dávno zistili, že radostný a šťastný život sprevádzajú prosociálnosť, altruizmus, empatia, nezištná láska, vďačnosť a odpustenie. Prosociálnosť – z lat. slova socius – spoločník, priateľ, je schopnosť urobiť niečo dobré pre druhého človeka bez toho, aby sme za to očakávali bezprostrednú odmenu alebo protislužbu. Prosociálny je človek, ktorý sa k ostatným ľuďom správa ako k potenciálnym priateľom, čiže zachováva tzv. zlaté pravidlo mravnosti: „Čo chceš, aby robili tebe, rob aj ty druhým. Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty druhým.“

Šťastie potrebuje dôvod, pre ktorý by sme mohli byť šťastní. Pocity šťastia nie sú nejakým konečným stavom, ale sprievodným javom nášho snaženia, úsilia a práce, ktorú robíme s oduševnením  pre svet. Človek je predsa vzťahová bytosť a tvor lásky, potrebuje sa realizovať v spoločenstve ľudí. Dlhé roky konzumnou spoločnosťou  preferovaný úspešný egoista, ktorý sa stará len o seba, akosi stráca v dnešnej dobe svoje opodstatnenie. Tento ideál nepriniesol ľuďom pocit skutočného šťastia.  Prosociálna osobnosť je charakteristická tým, že:

  • prejavuje súcit s ľuďmi, ktorí majú ťažkosti,
  • teší ju obdarovať niekoho alebo rozdeliť sa s niekým,
  • namáha sa v prospech iných ľudí,
  • úspechy iných ľudí prijíma bez závisti,
  • má pochopenie pre starosti a nevýhody svojich známych,
  • prežíva s inými ľuďmi ich starosti a radosti.

 

Prosociálny človek je tvorcom kultúry, sociálnych hodnôt a cností. Napriek zložitosti spoločenských problémov sú takíto ľudia optimistickí, sú oporou inštitúcií, prinášajú nové riešenia, vedia poskytnúť pomoc, prejavujú istotu a ovládanie skutočnosti, sú empatickí, majú zmysel pre humor a vďaka schopnosti odosobniť sa vedia si získať nasledovníkov.

Každodenný život ukazuje, že prosociálne správanie býva málokedy bez odozvy. Úsmev býva opätovaný úsmevom, nezištná pomoc vyvoláva tendenciu k reciprocite, od čoho je už len krok ku vzniku priateľstva. Väčšine ľudí nerobí ťažkosti správať sa prosociálne k ľuďom, ktorí nejakým spôsobom vzbudili ich sympatie alebo súcit. Ťažšie je uplatňovať prosociálnost voči ľuďom, ktorí sú nám ľahostajní, alebo svojím správaním, výzorom alebo vlastnosťami vzbudili antipatie, čo v každom prípade narúša spolužitie v komunite. Zvláštnosťou prosociálneho správania je, že pretvára ľudí, pomáha im zbaviťsa negatívnych vlastností a správania, mení nepriateľov na priateľov.

Najnovšie výskumy hovoria, že ľudia, ktorí sa snažia dodržiavať cnosti súvisiace s prosociálnosťou prežívajú svoj život na inej úrovni, ako tí, ktorí sa rozhodli pre inú voľbu. Prečo?

1. Majú pokoj v duši.

2. Majú dobrú povesť. Návyky sú kľúčom k úspechu. Sú stavebným materiálom povesti a charakteru.

3. Majú výborné vzťahy. Jednotlivé atribúty prosociálnosti ako napríklad dôvera, empatia a poctivosť pomáhajú budovať stabilné vzťahy v rodine, na pracovisku i v celej spoločnosti.

4. Úplnosť. Veľký psychológ Jung hovoril, že človek najviac zo všetkého túži po úplnosti. Je to vlastne  dosiahnutie takých možností v rozvoji osobnosti, akých sme schopní. Pokiaľ túto túžbu neuspokojíme, budeme cítiť prázdnotu vo svojej existencii. Jediné, čím ju môžeme naplniť, je integrita. Tá z nás robí úplné bytosti.

5. Duševné a telesné zdravie.

Skutočné cnosti a morálne hodnoty posilňujú naše zdravie aj nervový systém. Vďaka nim sa zbavujeme pocitu viny, obáv a iných duševných zmätkov. Pokiaľ robíme to, čo je správne a žijeme ako úplné ľudské bytosti, získame pocit istoty.

Každý človek cíti a vie, kadiaľ vedie jeho cesta ku šťastiu a naplnenému životu. Nový rok je obdobím, keď sa nad týmito skutočnosťami mnohí zamýšľame. V článku som uviedla len niekoľko z možností, ktoré nás k pozitívnej zmene môžu motivovať. Každý človek však nosí v sebe vlastné cesty a najlepšie je kráčať práve po tých.

Zdieľať na facebooku