Ako pripraviť dieťa na návrat do školy po prázdninách?

Ako pripraviť deti na nástup do školy tak, aby prežívali čo najmenej stresu?
Ako pripraviť deti na nástup do školy tak, aby prežívali čo najmenej stresu? / Foto: Bigstock

Návrat do školy pre niektoré deti nebýva po dvoch mesiacoch vždy bezproblémový. Je to veľká zmena, najmä pre prváčikov, ktorí zasadnú do školských lavíc po prvý raz v živote. Niektoré deti majú z prvých septembrových dní doslova hrôzu. Ako čo najlepšie pripraviť deti opäť do školy? Ako a na čo využiť koniec prázdnin?

 

Návrat do školy po prázdninách niekedy je ťažký nielen pre deti, ale aj rodičov, ktorí musia myslieť na mnoho vecí. Musia si nastaviť nový denný režim, venovať sa deťom pri učení, úlohách, projektoch, voziť ich na krúžky, venovať sa im pri voľnočasových aktivitách. Ako teda zosúladiť denný režim rodičov a detí? A ako pripraviť deti na nástup do školy tak, aby prežívali čo najmenej stresu?

 

Použite kalendár

Vaše deti budú lepšie pripravené do školy, keď budú môcť vizuálne vidieť, kedy opäť začne. Dobrým nápadom je zavesiť im do izby kalendár a nechať ich odškrtávať dni do začiatku školského roka každý deň inou farbou.

 

Rozprávajte sa o novom školskom roku

Mnohé deti sa počas prázdnin  nechcú o novom školskom roku rozprávať. Predsa len by ste však túto tému mali nenápadne vytiahnuť,  no snažte sa to urobiť v pozitívnom zmysle slova. Niektoré deti dokonca pociťujú s blížiacim sa školským rokom obavy a stres. Ak je to tak aj u vášho školáka, venujte tomu pozornosť. Porozprávajte sa s ním a uistite ho, že tieto pocity sú prirodzené. Snažte sa tiež zmeniť jeho vnímanie školy. Bal by jú vnímať ako miesto, kde sa veľa naučí, bude môcť navštevovať rôzne krúžky, znova sa stretne so spolužiakmi, dobrými kamarátmi alebo si nájde nových. 

 

Pomaly upravujte režim

Prázdniny sú pre deti obdobím, kedy sa môžu porušovať pravidlá. Občas im dovolíme ponocovať, nenútime ich skoro vstávať, ich dni sú nabité novými zážitkami. Aby však pre ne nebolo vstávanie do školy príliš veľkým šokom, je dobré postupne upravovať režim na ten školský. S nadšením z ich strany sa asi nestretnete, ale ide predsa o ich dobro. Aspoň posledný týždeň pred začiatkom školského roka sa pokúste deti dostať do postele skôr ako zvyčajne a budík nastavte na skoršie ranné hodiny. Snažte sa, aby sa dostali do postele približne v čase, kedy chodia spávať počas školského roka a podobne upravte aj ich vstávanie. Tiež postupne obmedzujte televíziu a čas strávený na počítači, prípadne tablete.

 

Uľahčite im opätovné spojenie so spolužiakmi a kamarátmi

Na toto sa zamerajte hlavne vtedy, keď sa vaše deti cez prázdniny nestretávali so svojimi spolužiakmi. Pred návratom do školy môžete deťom navrhnúť, či sa nechcú stretnúť so spolužiakmi. Môžete vymyslieť nejakú spoločnú akciu. Môžu si ísť spolu zaplávať, môžu ísť do kina alebo na zmrzlinu. Stretnutie pred začiatkom školy môže pomôcť vášmu dieťaťu zmierniť úzkosť.

 

Naplánujte krátke opakovanie učiva

Týždeň pred prázdninami je vhodné, ak dáte deťom malé úlohy. Začnú si tak precvičovať pamäť a oprášia si vedomosti z predchádzajúceho školského roka. Deťom postačia niekoľkominútové cvičenia, napríklad si môžu napísať  krátky diktát, zopár matematických príkladov, napíšu pár viet alebo vám niečo prečítajú a povedia obsah. Sľúbte im, že hneď ako vyriešia tieto úlohy, budú sa môcť opäť zabávať podľa vlastnej fantázie a môžu si užívať svoje prázdninové aktivity. 

 

Zoznámte ich s informáciami, ktoré máte k dispozícii

V súčasnosti každá škola má svoju webovú stránku. Na týchto stránkach väčšinou už koncom augusta je uverejnený rozvrh hodín, mená učiteľov, ktorí budú učiť jednotlivé predmety, názvy krúžkov, mená trénerov, vychovávateliek v školskom klube a podobne. Spoločne si prečítajte tieto informácie, pozrite si fotografie školy, tried alebo si čítajte z archívu správy z podujatí, ktoré sa v škole organizujú počas školského roku. 

 

Vytvorte si rodinný kalendár

Vytvorte si spoločne rodinný kalendár a umiestnite ho na viditeľné miesto. Povedzte deťom, že budete do neho zapisovať školské aktivity, rozvrh hodín, školské akcie a plánované mimoškolské aktivity.

 

Zaoberajte sa očakávaniami

Staršie deti už majú stanovené ciele, ktoré chcú v škole naplniť. Preto je užitočné opýtať sa ich, čo očakávajú od návratu do školy. Je tiež dôležité sa detí aktívne pýtať, či nemajú nejaké otázky alebo si nie sú niečím isté. Vysvetlite im, že aj ostatné deti budú v prvý deň školy trošku nervózne, ale nielen rodičia, ale aj učitelia im pomôžu tejto nervozity sa zbaviť a cítiť sa pohodlnejšie.

 

Ako pripraviť na školu budúceho prváka?

U prváka je potrebné z neznámej predstavy o škole spraviť čo najkonkrétnejšiu predstavu. Rozprávajte sa o tom, ako to v škole vyzerá, čo sa v nej robí, aký je rozdiel oproti škôlke. Niekedy sa deti obávajú, či zvládnu učenie. Dodajte im sebadôveru aj tým, že im poviete o tom, že mnoho vecí sa už naučili v škôlke. Poznajú už niektoré písmená, číslice, vedia kresliť, poznajú geometrické tvary. Uistite ich, že v škole budú len pokračovať v tom, čo sa naučili doteraz. Môžete si fotografie školy pozrieť na webovej stránke. Pozrite si fotku pani učiteľky. Alebo sa choďte poprechádzať okolo školy. Skúmajte trasy, ktorými sa do školy dá ísť. Ak poznáte niektorých budúcich spolužiakov vašich detí, skúste spoločne tráviť čas vonku. Dobré je aj to, ak staršie deti, ktoré už chodia do školy, môžu o škole porozprávať tým vašim. Je to iné, ak zrazu o škole nerozprávajú len dospelí. Pred prvým dňom sa rozprávajte, ako bude vyzerať. Spoločne ho plánujte. Čo si oblečiete, ako tam pôjdete. Ako dlho tam asi budete a čo budete robiť po škole a podobne. Porozprávajte aj o tom, aké to bolo, keď ste vy išli do prvého ročníka, ak si na to pamätáte. Rozprávajte sa aj o emóciách. Nechajte dieťa, nech čo najviac rozpráva o tom, ako sa cíti. Aktívne ho počúvajte a potvrdzujete jeho emócie. Dajte  vedieť dieťaťu, že je v poriadku, ak sú jeho emócie aj protichodné. Môže cítiť strach, radosť, očakávanie, napätie, zvedavosť. Súčasťou emócií môže byť aj smútok za škôlkou, za pani učiteľkami a kamarátmi. Ak vaše dieťa rado chodilo do škôlky, tak je to len prirodzené. Pokiaľ ide vaše dieťa do školy prvýkrát, bolo by vhodné, ak by s ním išli obaja rodičia. Zoznámte sa s jeho triednou učiteľkou a buďte dieťaťu oporou. Nezabudnite na slávnostné oblečenie a aspoň maličký kvietok pre pani učiteľku. Prvý školský deň môžete zakončiť napríklad v cukrárni.

Zdieľať na facebooku