Problémy, s ktorými rodiny zápasia najčastejšie a neraz ich zničia

Pri každom rodinnom probléme je dôležité si uvedomiť, že vytvára stres a napätie v rodine, čo následne negatívne ovplyvňuje členov rodiny a najmä deti.
Pri každom rodinnom probléme je dôležité si uvedomiť, že vytvára stres a napätie v rodine, čo následne negatívne ovplyvňuje členov rodiny a najmä deti. / Foto: Bigstock

Nie všetky rodinné problémy sú na prvý pohľad viditeľné. Existujú problémy, ktoré sa tvária neviditeľne a je ťažké ich odhaliť. Trápia však mnohých členov rodiny. Na čo si  dávať pozor?

 

Žiadna rodina nie je dokonalá, v každej sa niečo negatívne môže vyskytnúť.  Rodinné problémy predstavujú širokú škálu prejavov. Nie je to napríklad len  napríklad zneužívanie alebo závislosť a zahŕňajú množstvo rôznych vecí, ktoré sú na prvý pohľad akoby zastreté, ale určitým spôsobom ovplyvňujú každého člena rodiny. Pri každom rodinnom probléme je dôležité si uvedomiť, že vytvára stres a napätie v rodine, čo následne negatívne ovplyvňuje členov rodiny a najmä malé deti. Pozrime sa na dobré rady odborníkov, pomocou ktorých sa dajú  rozpoznať rodinné problémy a následne ich aj riešiť.

 

Typy rodinných problémov

Problémov v rodine môže existovať veľmi veľa. Pozrime sa na tie, ktoré sa vyskytujú najčastejšie.

1. Toxický člen domácnosti

Niektorí ľudia sú často podráždení a zdá sa, že ich večne sužuje pochmúrnosť a náladovosť. Podráždení či nahnevaní ľudia väčšinou šíria okolo seba zlú náladu a často povedia aj to, čo pôvodne možno ani povedať nechceli. Čas od času môže každý vyvolať nepríjemnú atmosféru, veď každý môže mať občas zlý deň. Niektorí ľudia ale majú toxicitu takpovediac pod kožou a málokedy je ich správanie príjemné okoliu. V súvislosti s týmto je potrebné si uvedomiť, že toxický člen rodiny môže práve prechádzať ťažkým obdobím. Môže byť chorý, v depresiách alebo mu môže chýbať základná emocionálna podpora a láska. V takých prípadoch ich treba vypočuť, podporovať ich a starať sa o nich, aj keď vám spôsobujú problémy a vysávajú z vás všetku energiu. Najdôležitejšie však je, že každý toxický človek je iný a má iné potreby, takže ku každému treba pristupovať inak.

 

2. Slabá komunikácia

Nedostatok otvorenej a zdravej komunikácie je koreňom mnohých rodinných problémov. Ak neexistuje v rodine dôvera, potom nemôže prebiehať ani kvalitná komunikácia. Jej úroveň je úzko napojená na atmosféru, ktorá v rodine vládne. Keď sa medziľudské vzťahy vytvárajú v priateľskej atmosfére, vedú k ľahkej a príjemnej komunikácii. Kde niet kriku, hrozieb a ironických poznámok, tam sa rozvíja šťastie a dôvera. V napätom prostredí, kde prevládajú zlé vzťahy a panuje nedôvera, je komunikácia sťažená a nabitá agresiou. Ľahká, priateľská a úprimná komunikácia vytvára nielen výborné rodinné prostredie, ale priaznivo ovplyvňuje aj psychosomatický vývin detí. 

 

Znaky ideálnej komunikácie v rodine

Komunikácia má byť presvedčivá a nie autoritatívna


Každý  vzájomný kontakt by mal byť pozitívny a priateľský. Hádkam a sporom by sme sa mali vedieť vyhýbať. Čo najmenej kritizujme, obviňujme a podozrievajme. Snažme sa všetko pokojne  vysvetliť.

 

Počúvajte sa navzájom

Počúvanie je základom komunikácie. Zvlášť to platí vtedy, keď druhá osoba zastáva opačné názory. Neustále sa treba učiť sebaovládaniu, objektívnosti a zdravému úsudku. Naučme sa tiež  odolávať panovačnosti, arogancii a agresívnosti. Počúvanie je jednou z najťažších úloh vo vzťahoch. Všetky ľudské bytosti majú totiž tendenciu k sebeckosti. Správne počúvanie vyžaduje od nás maximálne sústredenie na druhého, nevytváranie si na vec okamžitého názoru a sledovanie výrazu tváre partnera v komunikácii.

 

Prejavujte láskyplný záujem

Nesmieme zabúdať, že každodenná komunikácia si vyžaduje láskyplný záujem. Naše slová by mal sprevádzať úsmev, takt, trpezlivosť a  zdvorilá vľúdnosť. Tieto prejavy vyvolávajú dôveru, istotu a rešpekt.

 

3. Perfekcionizmus v rodine

Perfekcionizmus v rodine môže mať mimoriadne negatívny vplyv na deti a ich sebaúctu. Ak sú rodičia mimoriadne prísni alebo panovační a svoje predstavy neustále vnucujú deťom, môže sa stať že dieťa neobjaví svoju jedinečnosť. Samozrejme, určité hranice vo výchove musia existovať, ale nemali by byť nastavené až tak prísne, že dieťa nemá priestor byť samo sebou. Perfekcionizmus často prináša so sebou aj napätú atmosféru v rodine.

 

4. Rôzne rodičovské štýly

Jednou z najväčších výziev rodičovstva je zistiť, ako efektívne skombinovať svoje rodičovské štýly . Keď to nedokážete, môže to spôsobiť určité problémy a veľké napätie, a to hlavne vtedy, keď rodičia nie sú na rovnakej vlne. Skomplikovať sa to môže ešte viac aj vtedy, keď s odlišnými názormi na výchovu prichádzajú starí rodičia.

 

5. Peniaze

Problémy s peniazmi môžu byť rôzneho charakteru. Napríklad jeden z členov rodiny pracuje veľmi veľa a cíti sa preťažený. Celkove v rodine môže byť málo peňazí. Niekto z rodiny míňa peniaze napríklad na nevhodné a zbytočné veci alebo je na niečom závislý. Peniaze sa dotýkajú väčšiny oblastí nášho života a ak sa v tejto oblasti vyskytnú problémy, dôsledky pocítia všetci členovia rodiny.

 

6. Problémy v rozdelení povinností v domácnosti

Ak jeden človek nesie bremeno udržiavania celej domácnosti a ďalší členovia nerobia nič, môže to spôsobovať napätie v rodine. Je dôležité, aby bola práca v domácnosti rozdelená spravodlivo a podľa veku veku primeraným spôsobom tak, aby sa jeden z rodičov necítil zneužívaný a deti sa začali učiť, ako sa o seba postarať.

 

7. Nekontrolovaná závislosť alebo problémy s duševným zdravím

Ak rodič (alebo dokonca dieťa) rieši problémy duševného zdravia alebo závislosť, môže to spôsobiť obrovské problémy v rodine. Je dôležité, aby sa o týchto veciach nielen hovorilo, ale aby sa o nich hovorilo otvorene a úprimne. Ak má rodič pocit, že pred dieťaťom môže skrývať duševnú chorobu alebo akýkoľvek druh závislosti, deti to aj tak odhalia. Zachytia neverbálne náznaky nekonzistentnosti a deti potrebujú konzistenciu, aby mali silný rodinný základ a aby sa cítili bezpečne.

 

8. Hádky

Ak ste vyrastali v rodine s hádkami a mysleli ste si, že sú normálne, podľa odborníkov to nie je normálna situácia. Niektorí ľudia si neuvedomujú, že neustále hádky sú v skutočnosti problémom. Nevnímajú to ako problém pre to, lebo sú na ne zvyknutí. Neuvedomujú si, že keď sa kričí alebo sa členovia rodiny hádajú, v  skutočnosti to vytvára len stres a napätie.

 

9. Rozvod

Rozvod veľmi narúša rodinnú jednotu aj v rámci širšej rodiny. A najhoršie je, keď pocity z rozvodu zostanú nespracované a dlhé roky sa negatívnym spôsobom prenášajú na deti. U detí to ovplyvňuje celkove oblasť vzťahov, formuje rôzne strachy zo vzťahov a nedôveru k láske ako takej. Ideálne je, keď rodičia sa po rozvode snažia deti vychovávať pokojným a prijateľným spôsobom a vzťahy v rodine sú vytvorené tak, že deti môžu prežívať pokojné a šťastné detstvo.

 

10. Vzdialenosť

Na Slovensku je čoraz viac takých rodín, v ktorých jeden z členov pracuje na týždňovkách alebo v zahraničí. Ak partneri, resp. deti s rodičom nemajú čas ani na online komunikáciu, vzťahy ochladnú a rodič, ktorý je doma málo, má veľmi malý vplyv na výchovu detí.

 

11. Zlé plánovanie aktivít

Ďalším bežným rodinným problémom sú konflikty v plánovaní. Ak má jeden alebo viac členov rodiny nabitý program, môže byť ťažké spojiť sa a nájsť si čas jeden na druhého. Môže to vyzerať aj tak, že ak jeden rodič, ktorý pracuje dlhé hodiny a počas dňa je zriedka doma, môže mať pocit, že je maximálne preťažený a môže sa cítiť nešťastne. Tiež máva väčšinou menej času na výchovu detí.

 

Ako problémy v rodine ovplyvňujú život?

Keď deti vyrastajú v problémových rodinách, táto skutočnosť ich neovplyvňuje len v detstve, ale aj v dospelosti. Čo môže ľudí, ktorí vyrastali v problémových rodinách najčastejšie trápiť?

  • Môžu mať ťažkosti s otvorenou a úprimnou komunikáciou.
  • Môžu mať tendenciu hádať sa.
  • Môžu mať sklony kričať.
  • Môže sa prejaviť pasívno-agresívne správanie.
  • Môžu neustále pociťovať, že im fyzicky alebo emocionálne jeden z rodičov chýba.
  • Problémy s peniazmi alebo so zamestnaním.
  • Perfekcionizmus alebo vysoké štandardy v rámci vlastnej rodiny.
  • Pociťovanie napätia aj bez presného dôvodu.
  • Ťažkosti s dôverou vo vzťahoch.
  • Závislosti.

 

Kroky, ktoré pomáhajú riešiť rodinné problémy

Existuje niekoľko krokov, ktoré viditeľným spôsobom pomáhajú riešiť problémy v rodinách. Pozrime sa na ne.

 

1. Identifikujte problém 

Ak máte pocit, že sa v rodine začína prejavovať nejaký problém, snažte sa čo najskôr zistiť, čo sa vlastne deje. Snažte sa identifikácii venovať dostatok času. Zastavte sa, premýšľajte, komunikujte s členmi rodiny. Vytvorte priestor, nech sa každý vyjadrí a povie svoj názor. Bez tohto kroku sa nemôžete posunúť ďalej.

 

2. Úprimne vyjadrite svoje pocity

Nič sa nevyrieši zametaním pod koberec a rodinné záležitosti nie sú výnimkou. Aj keď to nie je ľahké, snažte sa úprimne o probléme porozprávať a pridajte k tomu aj vysvetlenie svojich pocitov. Dovoľte si povedať: „Cítim sa nahnevaný alebo rozhorčený a musím vám o tom porozprávať.“ Nepoužívajte TY, ale JA výroky. Tie pomôžu zmierniť situáciu, lebo neobviňujú iných. Napríklad nehovorte: „Ty stále chodíš neskoro na večeru! Už mi to ide fakt na nervy!“ Povedzte radšej: „Som smutná z toho, že chodíš už dlhšiu dobu neskoro na večeru.“

 

3. Zvážte vyhľadanie odbornej pomoci

Keď pochopíte niektoré zo svojich obáv, ale neviete sami nájsť riešenie, možno bude potrebné požiadať o pomoc odborníka. Či sa rozhodnete pre individuálnu terapiu, párovú terapiu alebo rodinnú terapiu, je len na vás a vašej rodine, ale ktorákoľvek z nich môže určite pomôcť pochopiť, ako vás rodinné problémy ovplyvnili a ako sa s nimi vysporiadať. A aj keď rodina nechodí na terapiu, je dôležité, aby každý človek cítil, že má svoje miesto vo svojej rodine a jeho názor je dôležitý. Musí mať poznanie, že v prípade potreby si môže povedať svoj názor a môže vyjadriť to, čo cíti, že musí povedať.

 

4. Stanovte si hranice

A v neposlednom rade, keď všetko zlyhá, hranice s rodinou sú nevyhnutnosťou na udržanie rodinnej dynamiky  a na to, aby členovia rodiny mohli v zdraví prežívať svoj život. Nie je nič zlé na tom, že určitému členovi rodiny občas poviete, že na stretnutie neprídete, lebo jeho správanie vám spôsobuje úzkosti alebo nejakú traumu. V rámci zachovania svojho zdravia máte na to právo. Keď sa situácia zmení a aspoň trochu upokojí, stretnutia môžete, ak chcete, obnoviť.

 

V každej rodine sa môže občas  vyskytnúť nejaký problém. Ale bez ohľadu na to, koľkým problémom vaša rodina čelí, všetko, čo potrebujete, je predovšetkým identifikovať problémy, vyriešiť ich, a tak nastaviť prijateľnú rodinnú atmosféru, na ktorej môžu ďalej svoje vzťahy formovať budúce generácie. Rodina je dôležitá. Dáva človeku pocit bezpečia a dáva mu poznanie, kde sú jeho korene, z ktorých vyšiel a kde sa neustále môže vracať.

Čítajte viac o téme: Rodina
Zdieľať na facebooku