Rozvod rodičov zasiahne každé dieťa. Tieto stratégie pomáhajú zmierňovať jeho dopad na psychiku dieťaťa

V súvislosti s rozvodom rodičia musia riešiť veľké množstvo situácií a tiež problémov. Takmer všetci však uvádzajú, že najviac premýšľajú a trápia sa nad tým, akým spôsobom ovplyvní rozvod život ich detí.
V súvislosti s rozvodom rodičia musia riešiť veľké množstvo situácií a tiež problémov. Takmer všetci však uvádzajú, že najviac premýšľajú a trápia sa nad tým, akým spôsobom ovplyvní rozvod život ich detí. / Foto: Bigstock

Bolesť po rozchode partnerov sprevádza nielen dospelých, ale aj deti. Ako túto životnú fázu prežívajú deti? Ako im pomôcť prijať novú rodinnú realitu?

 

V súvislosti s rozvodom rodičia musia riešiť veľké množstvo situácií a tiež problémov. Takmer všetci však uvádzajú, že najviac premýšľajú a trápia sa nad tým, akým spôsobom ovplyvní rozvod život ich detí. Aké sú teda psychologické účinky rozvodu na deti? Vždy to záleží hlavne od toho, do akej miery bol pre nich rozvod rodičov stresujúci. Psychológovia, našťastie, majú pre rodičov aj dobrú správu. Zistili, že existuje niekoľko stratégií, ktoré pomáhajú deťom prežiť túto náročnú situáciu aspoň trochu znesiteľnejšie a pomáhajú im tiež ľahšie sa prispôsobovať zmenám, ktoré rozvod so sebou priniesol.

 

Prvý rok po rozvode je najťažší

Vedci zistili, že deti najťažšie situáciu zvládajú počas prvého alebo dvoch rokov po rozvode. Deti v tomto období bojujú so strachom, hnevom, úzkosťou a nedôverou. Ako čas plynie, väčšina detí si postupne zvyká na zmeny a prispôsobuje sa novým rodinným zvykom. Existuje  však aj skupina detí, ktorá sa  nikdy nevráti do normálu. Toto malé percento detí môže po rozvode svojich rodičov pociťovať pretrvávajúce, niekedy až celoživotné problémy.

 

Nad čím deti premýšľajú po rozvode?

Rozvod vyvoláva emočné napätie v celej rodine, ale pre deti môže byť táto situácia mimoriadne frustrujúca. Malé deti často nerozumejú tomu, prečo musia žiť v dvoch domovoch. Najčastejšie sa boja, že ich rodičia môžu prestať milovať. Staršie deti sa môžu obávať, že kvôli nim došlo k rozvodu. Myslia si, že sa správali zle alebo urobili niečo zlé, a preto sa rodičia rozviedli. Aj tínedžerov môže poriadne nahnevať rozvod a zmeny, ktoré z neho vyplývajú. Môžu viniť jedného z rodičov za rozbitie manželstva alebo sa môžu hnevať na jedného alebo oboch rodičov v súvislosti s rozpadom rodiny. Každá situácia je, samozrejme, jedinečná. Za extrémnych okolností môže mať dieťa po rozvode pocit úľavy. Je to hlavne vtedy, keď konečne prežíva menej hádok a menej stresu.

 

Stres súvisiaci s rozvodom

Rozvod zvyčajne znamená, že deti strácajú každodenný kontakt s jedným rodičom, najčastejšie s otcom. Znížený kontakt ovplyvňuje väzby medzi rodičmi a deťmi a vedci zistili, že veľa detí po rozvode cíti slabšie puto k  svojmu otcovi. Rozvod ovplyvňuje aj vzťah dieťaťa s rodičom, s ktorým žije v jednej domácnosti a s ktorým má teda silnejšiu väzbu. Najčastejšie je to matka. Primárni opatrovatelia často hlásia vyššiu hladinu stresu spojenú s tým, že sa sami vo zvýšenej miere musia starať o deti. Štúdia zverejnená v roku 2013 naznačila, že matky sú po rozvode často menej podporujúce a menej láskavé.  Pre niektoré deti nie je rozchod rodičov najťažšou časťou tejto zmeny. Sú deti, pre ktoré oveľa väčšiu záťaž predstavujú sprievodné javy súvisiace s rozvodom. Môže to byť zmena školy, presťahovanie sa do nového domova a život s osamelým rodičom, ktorý sa cíti často nešťastný a podobne. Problémom môžu byť aj financie a materiálne podmienky. Mnoho rodín sa musí presťahovať do menších domov alebo zmeniť štvrť a často majú aj menej peňazí.

 

Zmeny súvisiace s novými členmi domácnosti

Často sa stáva, že po rozvode do rodiny prichádza nový člen domácnosti. A niekedy aj viac. Nevlastný otec, mama, nevlastní súrodenci, staré mamy a podobne. To znamená, že veľa detí prežíva neustále zmeny v dynamike svojej rodiny. Dnes už odborníci dobre vedia, že miera zlyhania pri druhých manželstvách je ešte vyššia ako pri prvých manželstvách. A tak veľa detí zažíva v priebehu rokov viacnásobné rozchody a rozvody.

 

Problémy v oblasti duševného zdravia

Rozvod môže zvýšiť riziko psychických problémov u detí a dospievajúcich. Bez ohľadu na vek, pohlavie a kultúru majú deti rozvedených rodičov zvýšené psychické problémy. Rozvod môže u detí vyvolať poruchu prispôsobenia sa novej realite, ktorá sa často upraví až v priebehu niekoľkých mesiacov. Tiež bolo zistené, že miera depresií a úzkostí je vyššia u detí rozvedených rodičov.

 

Problémy so správaním

Deti z rozvedených rodín môžu mať viac  problémov aj v oblasti správania. Môžu to byť jednak bežné poruchy správania, ale môže sa u nich prejaviť aj kriminalita. Môžu mať tiež viac konfliktov so svojimi rovesníkmi. U adolescentov z rozvedených rodín je pravdepodobnejšie, že sa zapoja do rizikového správania, ako je napríklad užívanie návykových látok alebo skorá sexuálna aktivita.

 

Problémy s učením

V priebehu rozvodu a často aj po ňom prechádzajú deti komplikovaným obdobím. Reakciou na túto záťaž môžu byť okrem rôznych výchovných problémov aj zhoršené známky. Psychológovia, ktorí s takýmito deťmi pracujú, rodičom odporúčajú, aby sa postarali o stabilizáciu situácie a tiež o to, aby nové okolnosti oznámili učiteľom, ktorí môžu dieťaťu v škole pomôcť.

 

Uviedli sme niekoľko faktorov, ktoré vplývajú po rozvode na dieťa. Ako však ich dopad zjemniť? Ako deťom pomôcť? Pozrime sa na niekoľko stratégií, ktoré pomáhajú znížiť psychologický dopad rozvodu na deti.

 

Snažte sa minimalizovať napätie v rodine

Ukázalo sa, že intenzívny konflikt medzi rodičmi zvyšuje utrpenie detí. Zjavné nepriateľstvo rodičov, ako je napríklad krik, hádky, bitky a vzájomné vyhrážanie, sa spájalo s problémami správania u detí. Niekedy však už aj mierne napätie môže zvýšiť utrpenie dieťaťa. Z tohto dôvodu je dobré radšej navštevovať psychológa, ktorý vám pomôže s partnerom (partnerkou) komunikovať.

 

Nenúťte deti, aby si vyberali, koho z rodičov majú radšej

Požiadať deti, aby si vybrali, ktorého rodiča majú radšej alebo s ktorým rodičom by chceli bývať, nie je vhodné. Deti, ktoré sa ocitnú v takejto situácii, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať depresie a úzkosti.

 

Udržiavajte prijateľné vzťahy v priebehu rozvodu aj po rozvode

Pozitívna komunikácia, láskavosť rodičov a nízka úroveň konfliktov môžu deťom pomôcť lepšie zvládnuť rozvodové konanie svojich rodičov. Ukázalo sa, že zdravý vzťah rodiča a dieťaťa pomáha deťom po rozvode rozvíjať vyššie sebavedomie a lepšie študijné výsledky.

 

Používajte dôslednú disciplínu

Ešte pred rozvodom si stanovte jednotné pravidlá, ktoré budete dodržiavať. Keď obidve strany budú striktne dodržiavať dohodnuté pravidlá, máte veľkú šancu, aby sa vaše dieťa vyhlo zbytočným výchovným problémom doma a tiež v škole.

 

Dospievajúcim deťom venujte zvýšenú pozornosť

Často sa stáva, že starším deťom rodičia nevenujú až takú pozornosť ako mladším. Po rozvode by to však nemalo platiť. Vaše dieťa v puberte bude potrebovať oveľa vyššiu pozornosť ako za normálnych okolností. Keď rodičia venujú osobitnú pozornosť tomu, čo deti v puberte robia a s kým trávia čas, je menej pravdepodobné, že sa u nich po rozvode prejavia problémy so správaním.

 

Naučte dieťa pracovať s negatívnymi emóciami

Počas bežných dní, ale ešte výraznejšie v stresovom období, je dôležité vedieť, že náš život ovládajú emócie. A keď sa chceme dostať do harmónie, je potrebné vedieť rozpoznávať druhy emócií a postupne sa ich učiť aj ovládať a primeraným spôsobom vyjadrovať. Ideálne je, keď to učíme aj deti. Výskumy tiež ukazujú, že mladí ľudia s vysokým EQ dosahujú lepšie známky, viac študujú a rozhodujú sa pozitívnejším spôsobom. Naučte svoje dieťa, že hoci je riešenie rozvodu ťažké, má silu na to, aby to zvládlo. Uistite ho, že všetko sa po čase dostane do lepších koľají. Naučte ho, ako zdravo zvládnuť svoje myšlienky, pocity a správanie.

 

Pomôžte deťom cítiť sa bezpečne

Strach z opustenia a obavy z budúcnosti môžu spôsobiť veľa úzkosti. Ale to, že pomôžete svojmu dieťaťu cítiť sa milované, bezpečné a zabezpečené, môže nielen znížiť strach a úzkosť, ale aj znížiť riziko problémov s duševným zdravím.

 

Spolupracujte s odborníkmi

Existuje veľa možností, ktoré pomáhajú znižovať dopad rozvodu na deti. Môže vám pomôcť množstvo odborníkov. Rodičov učia rodičovským zručnostiam a stratégiám, ktoré pomáhajú deťom vyrovnať sa s náročným obdobím počas rozvodu, ale aj po rozvode. Môžete navštevovať terapie, ktoré vám pomôžu prispôsobiť sa zmenám vo vašej rodine. Nielen rodičia môžu spolupracovať s odborníkmi. Ak dieťa zvláda rozvod mimoriadne ťažko, vyhľadajte odbornú pomoc. Začnite rozhovorom s pediatrom vášho dieťaťa. Diskutujte o svojich obavách a informujte sa, či vaše dieťa nepotrebuje odbornú pomoc. Individuálna terapia môže pomôcť vášmu dieťaťu vyriešiť jeho emócie. Na riešenie zmien v dynamike rodiny možno odporučiť aj rodinnú terapiu.

Čítajte viac o téme: Rozvod
Zdieľať na facebooku