Ako sa u dieťaťa vyvíja schopnosť rozprávať?

Každé dieťa má individuálne tempo vývinu svojej reči. Napriek tomu, že rozprávať musí začať samé, rodičia mu môžu v tomto procese výrazne pomôcť.
Každé dieťa má individuálne tempo vývinu svojej reči. Napriek tomu, že rozprávať musí začať samé, rodičia mu môžu v tomto procese výrazne pomôcť. / Zdroj: Bigstock

Obdobie, kedy sa dieťa učí rozprávať prvé slová, patrí k tým najkrajším v živote rodiča. Moment, kedy dieťa vysloví prvé slovo je chvíľa, ktorú si každý rodič zapamätá navždy a nikdy na to nezabudne. Postupne, ako sa dieťa učí nové slovíčka a rozširuje si slovnú zásobu, si prechádza rôznymi fázami. Fázami zvedavosti, kedy rodičov neustále zasypáva otázkami, fázami, kedy jeho vety dávajú menej zmyslu, fázami, kedy by neustále rozprávalo, ale aj fázami, kedy sa uzatvára do seba a nechce sa s nikým rozprávať. O tom, aké sú jednotlivé obdobia vývinu, ale aj to, ako môžete dieťaťu pomôcť s rozvojom reči, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

 

Aké sú jednotlivé štádiá vývinu reči?

Dieťa vo veku 0-6 mesiacov ešte nedokáže komunikovať slovami, namiesto toho však komunikuje zvukom, rozoznáva hlasy a taktiež sleduje tváre ľudí, ktorí rozprávajú na dieťa. Taktiež kopíruje smiech a úsmevy, má rozdielne druhy plaču pre rôzne potreby.

 

Dieťa vo veku 6 mesiacov až 1 rok dokáže zareagovať, keď sa vysloví ich meno, dokáže sa otočiť za zvukom a snaží sa začleniť sa do konverzácie. Pozornosť rodičov sa snaží získať ukazovaním a tvorením zvukov, začína vyslovovať prvé jednoduché slabiky. Dieťa taktiež rozoznáva slová, ktoré sa spájajú s gestami a často sa používajú či rozoznáva známe objekty ako napríklad auto. Už v takomto veku si dieťa užíva pesničky. Vo veku okolo jedného roka dieťa taktiež vysloví svoje prvé slovo, ktorým sa snaží vyjadriť veľkú škálu pocitov. Je na rodičovi, aby pochopil myšlienky dieťaťa a objasnil si význam tohto slova.

 

Dieťa vo veku 12 až 18 mesiacov má základnú slovnú zásobu asi 20 slov,  väčšinou používa skratky či imituje zvuky. Dieťa si užíva hry, ktoré sa spájajú so zvukom, rozumie základným slovám. V takomto veku je bežné kopírovanie správania dospelých, ich gestá, slová, ale aj ich činy, napríklad rozprávanie do telefónu.

 

Do veku 2 rokov sa dieťa dokáže dlhodobo sústrediť na hračku, rozumie 200 až 500 slov a tiež jednoduché otázky a inštrukcie. Kopíruje zvuky a slová, snaží sa tvoriť jednoduché vety a užíva si imaginárne hry. Je bežné, že dieťa v takomto veku nedopovie slovo do konca. Väčšina jeho výrazov je sprevádzaná gestami.

 

Dieťa vo veku 2 až 3 rokov chápe dlhšie inštrukcie, koncept opytovacích otázok a dokáže dať dokopy tri až päť slov a zložiť z nich jednoduchú vetu. Pýta sa veľa otázok, a rozširuje si slovnú zásobu. Dokáže použiť okolo 300 slov a začína chápať, ako tvoriť a používať množné číslo. V takomto veku už je aj zrejmé, či dieťa potrebuje pomoc logopéda, alebo nie. Odbornú pomoc je dobré vyhľadať v prípade, že dieťa používa veľmi málo zreteľných slov či nemá absolútne žiadnu potrebu vyjadriť sa.

 

Deti vo veku troch až štyroch rokov sa učia jazyk aktívne, práve oni budú skúšať vašu fantáziu a trpezlivosť neustálym opakovaním otázky ,,Prečo?‘‘. Takéto dieťa počúva aj dlhšie príbehy, dokáže vám odpovedať na otázky, začína vytvárať dlhšie vety a začína mať rado vtipy. Je možné, že si stále bude mýliť časy, či bude mať problém s vyslovením niektorých hlások.

 

Prečítajte si tiež: Ako podporovať rozvoj detskej reči

 

Ako môžu rodičia dieťaťu pomôcť s rozvojom reči?

Dieťa vo veku jedného až troch rokov prechádza obrovským vývojom, avšak nie vždy je tento vývoj úplne bezproblémový. Každé dieťa má navyše iné individuálne tempo na vývoj reči, a teda zatiaľ čo dieťa u susedov už od jedného roka môže používať prvé slová, vaše dieťa možno začne rozprávať neskôr. Nie je na tom nič zlé, avšak ako rodič môžete dieťaťu trochu pomôcť. Veď tie prvé slová sa učia hlavne od vás.

 

Veľa rozprávajte

Základom je, aby ste sa s dieťaťom rozprávali. Opisujte to, čo práve robíte, alebo to, čo máte v pláne. Ak idete do obchodu, hovorte, čo presne kupujete. Pokiaľ máte v pláne rodinný výlet, napríklad do Zoo, hovorte s dieťaťom o zvieratkách. Deti si veľmi rýchlo rozširujú slovnú zásobu práve vďaka takýmto aktivitám. Celý proces by mal byť hlavne zábavou. Snažte sa dieťaťu pri hovorení venovať pozornosť a hovoriť naň čo najviac tvárou v tvár. Platí tu pravidlo, čím viac na deti hovoríte, tým je väčšia pravdepodobnosť, že začnú skoro a správne hovoriť. Na podporu schopnosti rozprávať môžete využiť aj detské logopedické riekanky.

 

Pravidelne dieťaťu čítajte

Nikdy nie je príliš skoro na to, aby ste dieťaťu začali čítať. Naopak, čím skôr mu čítať začnete, tým skôr si vybuduje vzťah k jazyku. Ak vaše dieťaťa prejaví samo o sebe záujem o nejakú knihu, o to lepšie.

 

Sústreďte sa na artikuláciu a budovanie slovnej zásoby

Deti sa učia rozprávať tým, že kopírujú svojich rodičov. Pre deti je najlepšie, ak sa vidia počas toho, ako rozprávajú. Skúste spolu s dieťaťom rozprávať pred zrkadlom. Na vybudovanie slovnej zásoby je zase dobré, ak dieťa počuje to isté slovíčko niekoľko krát. Niektoré slová si je ľahké zapamätať, niektoré však až tak nie. Skúste používať tie isté slová niekoľkokrát, rozprávajte príbehy, či počúvajte spolu s dieťaťom hudbu. Nesústreďte sa len na pomenovanie, ale hlavne na opísanie objektov. Postupne pridávajte slová, napríklad vlastnosť či činnosť k objektom.

 

Dieťa nekritizujte

Najdôležitejšia pri deťoch je trpezlivosť. Dajte si pozor, aby ste dieťa nekritizovali za to, že nerozpráva zreteľne, alebo za to, že má malú slovnú zásobu. Môže to narobiť viac školdy ako osohu. Radšej plynule zopakujte slovo, ktoré dieťa povedalo nesprávne, ale vyslovte ho zreteľne. V prípade potreby vyhľadajte odborníka.

 

Vašu reč obohacujte

Neustále s dieťaťom komunikujte. Mladšie deti sa snažte podporiť a naučiť ich základné slabiky. Komunikujte zreteľne, aby dieťa vedelo rozoznať, čo je oznamovacia veta a čo otázka. Snažte sa zakomponovať do vašej komunikácie s dieťaťom aj gestá, ktoré mu ľahšie pomôžu pochopiť slová a činy. Dávajte dieťaťu jednoduché otázky, na ktoré sa dá odpovedať len slovami áno a nie a postupne pridávajte otázky, slová, či slovné hry. Vždy, ak vás dieťa vyhľadá s cieľom nadviazať konverzáciu, venujte mu plnú pozornosť.

Čítajte viac o téme: Reč detí, Logopéd
Zdieľať na facebooku