Sebakontrola u dieťaťa je veľmi dôležitá. Ako môže rodič podporiť dieťa pri jej učení?

O sebakontrole alebo sebaovládaní sa v dnešnom svete hovorí ako o jednej z najdôležitejších naučených vlastností človeka.
O sebakontrole alebo sebaovládaní sa v dnešnom svete hovorí ako o jednej z najdôležitejších naučených vlastností človeka. / Foto: Bigstock

O sebakontrole alebo sebaovládaní sa v dnešnom svete hovorí ako o jednej z najdôležitejších naučených vlastností človeka. Jej pozitívne účinky sa prenášajú do rôznych oblastí nášho života a umožňujú nám robiť lepšie rozhodnutia a prežívať lepšiu realitu.

 

Keď hovoríme o sebakontrole, nemyslíme tým odopieranie úplného potešenia, ale prácu na sebe, obetovanie niektorých vecí v súčasnosti, aby sme dosiahli vytýčený dlhodobý cieľ v budúcnosti. Mnoho ľudí nedokáže vyvinúť potrebnú vôľu na vykonanie zmeny, ktorú si vo svojom živote prajú. Či už je naším cieľom schudnúť, získať vysokoškolský titul alebo prestať fajčiť, je ľahké uveriť, že dosiahnutie cieľa je jednoducho otázkou ovládania nášho správania. 

 

Čo je sebakontrola?

Sebakontrola je definovaná mnohými spôsobmi - ako sila vôle, sebadisciplína alebo svedomitosť. Ale nech si to definujeme akokoľvek, ide o schopnosť regulovať a meniť naše reakcie, aby sa zabránilo nežiaducemu správaniu, zvýšilo sa žiaduce správanie a dosiahli sa dlhodobé ciele. Schopnosť oddialiť uspokojenie alebo čakať na získanie toho, čo chceme, je dôležitou súčasťou sebakontroly. Ide teda o odloženie krátkodobých pokušení v prospech dlhodobých odmien. Ľudia, ktorým chýba sebakontrola, často podľahnú aj impulzívnemu správaniu a emóciám, a tak sa môže stať, že urobia zlé rozhodnutia, ktorým škodia nielen sebe, ale aj ostatným. 

 

Sebakontrolu u detí možno podporiť

Dieťa sa nenarodí so schopnosťou sebakontroly. Učenie sebakontrole si vyžaduje čas a je jednou z najdôležitejších vecí, v ktorých môže rodič svoje dieťa podporiť. Učenie sebakontrole vyžaduje čas, trpezlivosť a obetavosť zo strany rodičov a určite sa nájdu dni, keď vaše dieťa nemusí vyhovieť vašim želaniam, ale dlhodobý prínos spolupráce s dieťaťom s cieľom pomôcť mu rozvíjať si regulačné správanie ďaleko prevažuje nad krátkodobou bolesťou.

 

Čo môže urobiť rodič?

 1. Majte jasno v pravidlách a očakávaniach - Toto je obzvlášť dôležité u malého dieťaťa. Vysvetlením toho, aké sú pravidlá, čo sa od neho očakáva a čo je a čo nie je vhodné. Venujete čas tomu, aby ste mu to pravidelne pripomínali, pripravujete ho na úspech. Čím jednoduchšie sú pravidlá a čím dôslednejšie ich posilňujete, tým ľahšie ich dokáže splniť.
   
 2. Dodržiavajte pravidelnú rutinu – Všetci vieme, že pravidelné rutiny sú dôležité a obzvlášť pre dieťa. Stanovením jasných hraníc okolo rôznych aktivít - učenie, nezávislé hry, čas vonku, oddych, jedlo a podobne mu môže pomôcť naučiť rôzne typy sebaregulácie, ktoré sú potrebné v škole i mimo nej. 
   
 3. Pripomínajte! - Čím je dieťa mladšie, tým ľahšie sa dá rozptýliť rôznymi podnetmi, takže čas, ktorý mu budete venovať v pravidelných intervaloch, mu pomôže pri učení sa umeniu sebakontroly.
   
 4. Modelujte pozitívne očakávané správanie - buďte dobrým vzorom. Vaše dieťa sa na vás díva a často chce napodobniť všetko, čo robíte, a keď si nájdete čas a aktívne ukážete svoje vlastné sebaregulačné správanie, pripravujete tým svoje dieťa na úspech. Predtým, ako budete konať, premýšľajte, precvičujte si hlboké dýchanie, buďte láskaví a súcitní k ostatným a používajte na vyjadrenie svojich pocitov vhodný jazyk. To sú všetko pozitívne spôsoby, ako naučiť svoje dieťa samoregulačnému správaniu, ktoré zároveň pomáha rozvíjať sebakontrolu.
   
 5. Rozvíjajte jeho emocionálnu inteligenciu – učte ho rozpoznávať emócie a ovládať ich. Dieťaťu prospieva aj to, keď s ním rodičia hovoria o svojich pocitoch, prejavujú empatiu a diskutujú o konštruktívnych spôsoboch riešenia problémov.
   
 6. Vytvorte mu príležitosť na prevzatie iniciatívy – Poskytnite mu príležitosti, pri ktorých sa musí rozhodnúť, či bude vykonávať sebakontrolu alebo podľahne pokušeniu. Skvelou príležitosťou je napríklad pravidelné vreckové. Môžete mu navrhnúť, že keď si usporí isté množstvo peňazí, môže si kúpiť nejaký drahší vytúžený darček.
   
 7. Nerobte si starosti, ak to nejde vždy podľa plánu – Dieťa bežne experimentuje s nezávislosťou myslenia a vôle. Mozog sa mení pri opakovanom vystavovaní zážitkom. Čím viac situácií nastane, keď bude musieť precvičovať sebakontrolu, tým viac ju bude posilňovať.  
   
 8. Majte jasne stanovené hranice – Hranice poskytujú dieťaťu možnosti naučiť sa samoregulácie. Ak neexistujú hranice, je takmer nemožné zistiť, kedy potrebuje stlačiť tlačidlo sebakontroly.
   
 9. Podporujte pravidelné cvičenie všímavostiVšímavosť podporuje prefrontálnu kôru mozgu, ktorá sa podieľa na riešení problémov, plánovaní a odolávaní impulzom. To všetko je dôležitou súčasťou sebakontroly. Všímavosť dokáže posilniť sebakontrolu budovaním jeho schopnosti nechať myšlienky a pocity prichádzať a odchádzať, bez toho aby ich hodnotilo.
   
 10. Hrajte sa – ideálne sú spoločenské hry, pri ktorých sa dieťa nielen zabaví, ale sa naučí aj prehrávať.    
Čítajte viac o téme: Sebaovládanie
Zdieľať na facebooku