Sebaovládanie

Ako zvládať detské záchvaty hnevu a predchádzať im?

Vo veku približne od dvoch rokov deti prežívajú tzv.”obdobie vzdoru”. Pre rodičov je to náročné obdobie. Dieťa kričí, plače a vyjadruje svoj nesúhlas . Sú rôzne stratégie, ako sa správať v týchto vypätých situáciách.

Sebakontrola u dieťaťa je veľmi dôležitá. Ako môže rodič podporiť dieťa pri jej učení?

O sebakontrole alebo sebaovládaní sa v dnešnom svete hovorí ako o jednej z najdôležitejších naučených vlastností človeka.

Ak sa otcovia pravidelne hrajú s deťmi, sú pokojnejšie a menej agresívne

Fyzické hry otcov už aj s najmenšími deťmi majú nenahraditeľnú úlohu. Deti vďaka nim svoju energiu ľahšie nasmerujú pozitívnym smerom.

Od akého veku sú deti schopné ovládať svoje emócie?  

Je rozdiel, ak záchvatu hnevu podľahne dvojročné a päťročné dieťa. V tom spočíva podstata naučenia sebaovládania.