Sebaovládanie

Ako zvládať detské záchvaty hnevu a predchádzať im?

Vo veku približne od dvoch rokov deti prežívajú tzv.”obdobie vzdoru”. Pre rodičov je to náročné obdobie. Dieťa kričí, plače a vyjadruje svoj nesúhlas . Sú rôzne stratégie, ako sa správať v týchto vypätých situáciách.

Autorita učiteľa hrá vo vzťahu učiteľ - žiak významnú úlohu. Ako si ju vybudovať?

Autorita učiteľa hrá vo vzťahu učiteľ - žiak významnú úlohu. Má vplyv na disciplínu v triede a ovplyvňuje efektivitu práce učiteľa i žiakov. Učiteľ, ktorý je pre žiakov autoritou, je pre nich často i vzorom. Ako sa stať pre žiakov takouto autoritou?

Sebakontrola u dieťaťa je veľmi dôležitá. Ako môže rodič podporiť dieťa pri jej učení?

O sebakontrole alebo sebaovládaní sa v dnešnom svete hovorí ako o jednej z najdôležitejších naučených vlastností človeka.

Hry zamerané na rozvoj sebaovládania

Sebaovládanie nám pomáha prekonávať prekážky, dosahovať svoje ciele, vedie nás k správnym reakciám vo vzťahu k sebe samému, pomáha nám správať sa primerane k sebe samému, ale aj k ľuďom okolo nás. Sebaovládanie je teda schopnosť získať vládu a riadenie nad samým sebou. Je potrebné ho formovať odmalička.

Ak sa otcovia pravidelne hrajú s deťmi, sú pokojnejšie a menej agresívne

Fyzické hry otcov už aj s najmenšími deťmi majú nenahraditeľnú úlohu. Deti vďaka nim svoju energiu ľahšie nasmerujú pozitívnym smerom.

6 znakov, ktoré prezradia, že ako dieťa ste boli emocionálne zanedbávaní

K emocionálnemu zanedbávaniu detí dochádza vtedy, keď rodičia nepochopia ich emocionálne potreby počas výchovy, a preto ich ani nedokážu naplniť. K tomuto javu môže dochádzať aj v takých rodinách, v ktorých sú jej členovia k sebe láskaví a navzájom majú dobré vzťahy. Dôsledky emocionálneho zanedbávania sa prejavujú hlavne v dospelosti.

Ako v deťoch formovať morálnu, duchovnú a citovú odvahu?

V dnešnej dobe prevláda tendencia deti chrániť a ničím ich zbytočne nezaťažovať. Toto im však môže skôr uškodiť, než pomôcť. Keď dieťa prekoná nejakú prekážku a zvládne situáciu, dostáva spätne signál, že ste mu verili, že dokáže byť odvážne. A práve preto je potrebné deti motivovať k odvahe. A rodičia to najjednoduchšie dokážu urobiť tak, že oni sami budú odvážni.

Chcete si splniť svoje sny? Začnite si formovať vytrvalosť

Mnohí úspešní ľudia hovoria, že s k úspechu dopracovali hlavne vďaka svojej vytrvalosti. Každý človek si môže budovať duševnú silu a vytrvalosť. Ale tak ako budovanie fyzickej sily aj rozvíjanie duševného potenciálu si vyžaduje odhodlanie, jasný zámer a uplatňovanie niekoľkých osvedčených stratégií.