Prestížna česká škola Open Gate School pokračuje v rozvoji

Výstavba nového Open Gate II areálu v Prahe má začať už tento rok.
Výstavba nového Open Gate II areálu v Prahe má začať už tento rok. / Foto: ctk

Túto školu vraj závidia deťom i ich rodičia. Petr Kellner, ktorý už roky vedie rebríček najbohatších Čechov, založil spolu so svojou manželkou Renátou na území Prahy súkromnú školu pre mimoriadne nadané deti. Po úspešnom šesťročnom fungovaní osemročného gymnázia ponúkajú možnosť špecifického štúdia v novootvorených piatich  ročníkoch základnej školy. Gymnázium bolo založené ako prvé a to v roku 2005 s finančnou pomocou Nadácie Educa, pričom v rovnakom čase bolo vybudované pre  žiakov aj ubytovanie na internáte. V súčasnosti sa plánuje začať s výstavbou druhého komplexu, ktorý ma byť dvojnásobne väčší, tvorený niekoľkými krídlami s trojposchodovými budovami, kde nebude chýbať napríklad aj hvezdáreň. Vyučovanie bude prebiehať na oboch stupňoch základnej školy a na gymnáziu.

Škola pre mimoriadne nadané deti je zaujímavá tým, že sa v nej učí už od prvého ročníka v českom i v anglickom jazyku. Vzdelávací systém Open Gate kombinuje český a medzinárodný systém vzdelávania a výchovy a tým sa stáva vstupenkou na zahraničné vysoké školy s akýmkoľvek zameraním. Počas štúdia sa žiaci okrem českej maturity pripravijú na takzvanú medzinárodnú maturitu IB. Open Gate je prvé čisto české gymnázium certifikované k výuke podľa štandardov International Baccalaureate Diploma Programme. Vyučovanie prebieha každý deň do 15:00 okrem piatku, a to taktiež od prvého ročníka. Študenti sú hodnotení slovne a nízky počet v triedach umožňuje individuálny prístup. Kellnerova škola ponúka i mimoškolské aktivity. Jej študenti sa môžu napríklad zapojiť do víkendového výchovného programu, počas ktorého prebiehajú rôzne besedy, exkurzie alebo prednášky. Voľnočasové aktivity sú zamerané na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, kam patrí napríklad sociálne chápanie. Deti z internátov sa učia tolerancii ostatných spolubývajúcich z pochádzajúcich z rôznych rodín, s odlišnými zvykmi či sociálnou situáciou. Areál školy má špičkové vybavenie – učebne s dataprojektormi, kvalitne vybavené laboratóriá, krytý bazén, telocvičňa, moderná jedáleň, no nájdeme tam aj študovňu, divadlo, kaviareň a sálu pre spoločenské akcie.

Keďže je Open Gate školou súkromnou, školné poplatky tvoria nemalé sumy. Avšak v súčasnosti takmer polovica študentov získava od Nadácie sociálne štipendium vo forme príspevku na štúdium alebo celkového pokrytia . Ročné školné na základnej škole je takmer vo výške 6 700 eur, pričom okrem vzdelávania zahŕňa aj rôzne jednodňové akcie, učebnice, výukové materiály a konzultáciu so školským psychológom a špeciálnym pedagógom. Žiaci gymnázia, ktorí každodenne do školy dochádzajú platia takmer 8 750 eur ročne, a tí ktorí bývajú na internáte až 17 400 eur s tým, že v cene je zahrnuté ubytovanie, strava, uniforma, lekárske ošetrenie a možnosť zúčastniť sa záujmových krúžkov.

 

Foto: ctk

 

Foto: ctk

 

Foto: ctk

 

Foto: ctk

 

Foto: ctkZdroj: praha.e15.czwikipedia.orgopengate.cz
Zdieľať na facebooku