10 výhod, ktoré prináša deťom joga

Keď deti pravidelne cvičia jogu, prináša im to benefity rôzneho charakteru.
Keď deti pravidelne cvičia jogu, prináša im to benefity rôzneho charakteru. / Foto: Pexels

Keď deti pravidelne cvičia jogu, prináša im to benefity rôzneho charakteru. Ako môže joga zlepšiť fyzické a duševné zdravie detí?

 

To, že joga prináša ľuďom veľa pozitívnych vecí do života, je známe už stáročia. Výskumy z posledných rokov však ukazujú, že joga prináša množstvo výhod aj deťom. Odborníci tvrdia, že joga pripravuje deti na výzvy každodenného života. Predstavuje im základné hodnoty ako napríklad neubližovanie, pravdovravnosť, umiernenosť, čistotu ducha, vďačnosť a sebadisciplínu. Joga sa tiež spája so sebapoznaním, zvedavosťou, lepším správaním a zvýšeným akademickým výkonom.  A aj pre tieto výhody veľa detí cvičí jogu buď v škole, na krúžkoch, alebo aj doma s rodičmi. Pozrime sa podrobnejšie na niektoré benefity, ktoré prináša joga deťom do života.

 

1. Pomáha formovať sebaúctu

Joga dokáže poskytnúť dieťaťu dobré základy pre budúcnosť. Učí ho trpezlivosti a pracovať na dosiahnutí svojich cieľov. Dieťa sa môžu pri výučbe spoľahnúť na svojho učiteľa jogy, ale keď zvládne novú pózu alebo techniku, vie, že vlastne samo zvládlo tvrdú prácu. Výsledkom je zvýšenie jeho sebavedomia.

 

2. Joga zvyšuje silu a flexibilitu

Joga podporuje fyzickú silu a motorickú koordináciu a tiež učí deti používať svaly rôznymi spôsobmi. Podľa názorov odborníkov nezáleží na tom, či sa póza vykonáva v stoji, v sede alebo v ľahu. Každá z nich môže podporiť rôzne svalové skupiny. Zároveň si dieťa viac uvedomuje svoje telo a tiež proces, ako funguje.

Jedna štúdia sledovala 6- až 8-ročné deti, ktoré pravidelne cvičili jogu 12 týždňov, dvakrát týždenne, 45 minút v kuse. Zistilo sa, že deti preukázali významné a pozitívne zmeny v celkovom skóre motorických schopností (rovnováha, sila a flexibilita). 

 

3. Joga pomáha zvyšovať výkony športovcov

Zaujíma sa vaše dieťa o futbal, volejbal, plávanie alebo iný šport? Ako sa ukazuje, joga môže pomôcť športujúcim deťom vyniknúť v rôznych pohybových aktivitách, pretože vďaka nej si posilňujú rôzne časti tela a svalov.

 

4. Joga rozvíja sústredenie a koncentráciu 

Či už deti udržiavajú určitú pózu alebo zhlboka dýchajú, joga ich povzbudzuje k tomu, aby si vyčistili myseľ. Vďaka joge sa učia sústrediť sa na danú úlohu. Štúdie spájajú jogu aj s lepšou pamäťou  a tiež lepšou koncentráciou.

 

5. Deti, ktoré  cvičia jogu, dosahujú lepší výkon v škole

Pretože joga zlepšuje koncentráciu a pamäť, nie je prekvapením, že toto cvičenie je spojené aj so zlepšenými školskými výsledkami. Lepšie výsledky môžu súvisieť aj s tým, že joga znižuje stres, lebo je dokázané, že žiaci s nízkou úrovňou stresu dosahujú lepšie výsledky v škole. Do hry môže tiež vstupovať aj schopnosť jogy znižovať úzkosť a zvyšovať schopnosti pri riešení problémov.

 

6. Joga posilňuje spojenie mysle a tela 

Joga povzbudzuje deti, aby dosiahli zdravú myseľ a zdravé telo. V modernom svete zameranom na výkon, deťom plynie všetko rýchlo a často pociťujú tlak z viacerých strán. Joga funguje ako uvoľňovací ventil, ktorý zmierňuje tlak a pomáha vytvárať základ  pre rozvoj odolného  tela, mysle a ducha.

 

7. Joga podporuje zvládanie stresu

Joga zahŕňa relaxačné techniky, strečing a dychové cvičenia – to všetko sú dôležité nástroje na uvoľnenie napätia. V jednej štúdii opisovali vedci výskum, v ktorom v triede druhého a tretieho ročníka zaviedli 10-týždňový program jogy.  Po uplynutí stanoveného času zaznamenali u žiakov zlepšenie správania a zníženie hladín kortizolu.

 

8. Joga môže zlepšiť príznaky ADHD

Viacerí odborníci odporúčajú jogu ako bezpečnú a potenciálne účinnú terapiu pre deti, ktoré sa vyrovnávajú s emocionálnymi, mentálnymi, fyzickými a behaviorálnymi zdravotnými stavmi a konkrétne aj s hyperaktivitou (ADHD). Joga im môže pomôcť  zvládnuť  viaceré symptómy (nepozornosť, hyperaktivita, impulzivita, úzkosť  a podobne). 

 

9. Pomáha v boji s nespavosťou

Nespavosť je často spojená s duševnou nerovnováhou a stresom. Cvičením jogy je možné dosiahnuť rýchlejšie a ľahšie zaspávanie, kvalitnejší spánok bez prebúdzania sa a pocit odpočinku po prebudení. Počas cvičenia sa totiž reguluje produkcia hormónu melatonínu, ktorý reguluje cyklus spánku a bdenia.

 

10. Joga môže zlepšiť celkové zdravie

Funkcie tela sú prepojené a joga môže mať pre deti nečakané zdravotné benefity. Medzi ne patria napríklad:

  • stimulácia tráviaceho systému,
  • regulácia hormónov,
  • zníženie príznakov syndrómu dráždivého čreva (IBS),
  • regulácia cukru v krvi,
  • pomoc pri zápche,
  • regulácia hladiny inzulínu.
Čítajte viac o téme: Zdravie
Zdieľať na facebooku