5 krokov, ktoré vám pomôžu vybrať tábor pre vaše dieťa

Pobyt v tábore má pre deti veľký význam. Umožňuje im hlbšie vzájomné poznávanie, kultiváciu vzájomných vzťahov a nadväzovanie priateľstiev.
Pobyt v tábore má pre deti veľký význam. Umožňuje im hlbšie vzájomné poznávanie, kultiváciu vzájomných vzťahov a nadväzovanie priateľstiev. / Foto: Bigstock

Počas prázdnin sa rodičia snažia rozumne naplniť čas svojich detí. V dnešnej dobe existuje veľa možností, ako to urobiť. Jednou z nich je aj letný tábor pre deti.

 

Blíži sa leto. Veľa rodičov posiela svoje deti v lete do táborov. Možno aj vy uvažujete nad tým, že pošlete svoje dieťa do tábora, ale neviete presne, aký typ tábora by bol pre vaše dieťa najlepší. Pozrime sa na niekoľko krokov, ktoré vám pri výbere toho správneho môžu pomôcť.

 

1. krok: Zistite, či vaše dieťa chce skutočne ísť do tábora 

Skôr, ako sa pustíte do výberu tábora, začnite najprv tým, že zistíte, či je vaše dieťa pripravené na tábor a či má skutočný záujem doň ísť. Či náhodou doň nechce ísť len preto, lebo sa do tábora chystajú spolužiaci v triede. S dieťaťom treba prediskutovať význam jeho pobytu v tábore. Povedzte mu, čo všetko môže v tábore v kolektíve nových kamarátov prežiť a čomu užitočnému sa tam môže naučiť. Rodič teda môže svoje dieťa pozitívne motivovať. Treba mu však pripomenúť, formou primeranou jeho veku, že tam strávi niekoľko nocí bez rodičov. Zvlášť, ak dieťa nastupuje do tábora po prvýkrát. Rodič pozná najlepšie svoje dieťa, on vie najlepšie, ako sa správa mimo svojho domova. Ak doteraz nestrávilo istý čas mimo domova a bez rodičov, je ideálny čas vyskúšať to skôr, ako sa rozhodnete pre akýkoľvek tábor. Môžete ho dať na víkend ku bratrancovi, kamarátovi či vzdialenejším príbuzným a uvidíte, ako sa bude správať a reagovať na situáciu, že nie je s vami. V prípade, že bude plakať, bude nervózne a smutné, je to znamenie, že týždeň v tábore bude pre neho skôr traumatickým zážitkom ako očakávanou zábavou. Tiež je potrebné vedieť, že existujú deti, pre ktoré je pobyt v tábore nevhodný. Medzi tieto deti patria veľmi introvertné deti, deti s poruchami autistického spektra, prípadne s inými poruchami. Ak tieto deti chcete dať do tábora, je potrebné veľmi dobre premyslieť vhodný výber tábora. Dôležité si je uvedomiť aj to, že pri akomkoľvek pobyte je prítomná adaptačná fáza, ktorá môže byť náročná, avšak po adaptácií nemusia byť žiadne problémy. V prípade týždňového tábora táto fáza môže trvať približne 3 dni. Okrem toho pobyt v tábore môže pomôcť dieťaťu začleniť sa do spoločnosti, ukázať svoje schopnosti, rozvinúť svoje zručnosti a prejaviť sa inak ako v školskom prostredí. Pripravenosť vášho dieťaťa na tábor môžete overiť aj pomocou jednoduchého testu. Stačí odpovedať na týchto 10 jednoduchých otázok. Pri každej otázke si odpovedzte buď A = áno, alebo N = nie. Podľa toho, čo Vášmu dieťaťu vyhovuje. 

 

1. Je moje dieťa samostatné? A / N

Pozná základné hygienické potreby, vie sa sám umyť, osprchovať a vymeniť si bielizeň.

 

2. Vie sa moje dieťa samostatne najesť? A / N

To ale neznamená, že by mu animátori nepomohli nakrájať jedlo na tanieri, keď je treba. 

 

3. Spí moje dieťa dobre? A / N

Prespí dieťa celú noc, nebudí sa a ráno vie vydržať v posteli do budíčka.

 

4. Prespáva moje dieťa rado u kamarátov / kamarátok? A / N

Ak áno, s akými zážitkami chodí od kamarátov? 

 

5. Je vaše dieťa priateľské? A / N

Cíti sa dobre v kolektíve, je tímový hráč a ľahko sa skamaráti s novými deťmi.

 

6. Obľubuje rôznorodé hry a aktivity? A / N

Rado sa hrá, učí nové veci, skúma nepoznané.

 

7. Vie si vaše dieťa vypýtať veci od druhých? A / N

To znamená, že v prípade, ak by ho napr. bolela hlava, vie prísť za zdravotníkom a povedať mu o svojom trápení. Vie požiadať o pomoc animátorov. Keď si niečo prosí, vypýta si to tiež.

 

8. Vie si vaše dieťa ustrážiť svoje veci? A / N

To znamená, že si vie dať pozor na kufor, keď odchádza z tábora. Alebo si nenechá celú tašku na lavičke v lese. 

 

9. Vie  dodržiavať pravidlá? A / N

Vie poslúchnuť rozhodnutia druhých, keď sú v ich záujme.

 

10. Vie vaše dieťa písať a čítať? A / N

Aby si napríklad dokázalo prečítať nejaké oznamy na nástenke.

 

Výsledok testu:

Úlohou bolo odpovedať na 10 jednoduchý otázok pomocou odpovedí buď A = áno, alebo N = nie. Pokiaľ dieťa odpovedalo na viac ako polovicu otázok t.j. 6 a viac A = áno, dieťa tábor s veľkou pravdepodobnosťou tábor zvládne bez problémov. Pokiaľ odpovedalo 5 : 5, je na vás, ako sa rozhodnete, či doprajte vášmu dieťaťu tábor tohto roku alebo ešte počkáte. Pokiaľ odpovedalo na viac ako polovicu otázok t.j. 6 a viackrát N = nie, je lepšie využiť možnosť vyskúšať  pobyt len v dennom tábore.

 

2. krok: Vyberte typ letného tábora

Keď ste si istí, že vaše dieťa je pripravené a túži po tábore, môžete začať premýšľať nad tým, aký tábor by mohol byť pre vaše dieťa najvhodnejší.  Tábory dnes organizátori ponúkajú ako pobytové a dennéDenné prímestské tábory majú väčšinou svoj špecifický program, ale deti spia doma. Ráno prídu a poobede si ich  rodičia odvedú domov. Čas je vyplnený rozličnými aktivitami, hrami alebo aj náučnými činnosťami. Obľúbené sú napríklad anglické či nemecké prímestské tábory pre deti, kde sa deti okrem klasického hrania  hravou formou zdokonaľujú aj v cudzom jazyku. Niektorí rodičia zase radi dávajú deti do denných táborov zameraných na šport. Klasické pobytové tábory poskytujú deťom pobyt na niekoľko dní až týždňov. Pobytových táborov je tiež neúrekom. Organizujú ich cestovné kancelárie, ale aj rôzne neziskové organizácie alebo centrá voľného času. Tábory nemusia byť len na Slovensku, niektoré  sa konajú aj v zahraničí. Pobytové tábory sa delia na putovné a na tie, ktoré sú sústredené na jednom mieste. V dnešnej dobe je už takmer každý tábor tematicky špecializovaný. Existujú napríklad tábory vzdelávacie. Môžu byť  matematické,  prírodopisné, jazykové, počítačové a podobne. Ďalším typom môžu byť napríklad tábory  orientované umelecky – výtvarné, spevácke, tanečné, dramatické, filmové. Niektoré sú zase  orientované na šport, dokonca aj na adrenalínový. Populárne sú aj tábory na vidieku, kde deti môžu jazdiť na koňoch a starať sa o domáce zvieratá. Putovné tábory majú svoje špecifikum v tom, že deti sa často premiestňujú z miesta na miesto a spoznávajú tak nejakú krajinu. Väčšinou bývajú v stanoch a často putujú na bicykloch. Tieto tábory sú  často zamerané aj na táborenie a pobyt v prírode. Známe sú aj rôzne cirkevné a skautské tábory. Niekedy si svoje vlastné tábory robia aj základné školy alebo školské kluby detí. V posledných rokoch pribúda aj množstvo táborov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, tábory pre deti s nejakým postihnutím alebo tábory zamerané na špecifické zdravotné problémy detí.

 

3. krok:  Urobte konečné rozhodnutie

Ak už viete, ktorý typ tábora bude pre vaše dieťa najvhodnejší, zistite si podrobnejšie informácie o tábore. Nestačí navštíviť len webovú stránku, ideálne je, keď si dokážete zistiť podrobné informácie od tých rodičov, ktorí už svoje dieťa v tábore mali. Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami:

Ktorá organizácia tábor organizuje?

Aké je vzdelanie animátorov?

Je tábor schválený a povolený?

Aká je filozofia tábora?

Je program v tábore premyslený a vyvážený?

Aké sú v tábore bezpečnostné a zdravotné opatrenia?

 

4. krok: Porozprávajte sa so svojím dieťaťom o tom, čo môže v tábore očakávať

Neexistuje vhodný vek, kedy je dieťa pripravené ísť do letného tábora. Pri každom dieťati je však nevyhnutná príprava. Ešte skôr, než prekročí prah domova, treba ho oboznámiť so všetkým, čo ho v tábore čaká. Prejdite si s ním, čo môže od tábora očakávať, na čo je zameraný. Zopakujte si spoločne zásady slušného správania a zodpovednosť. Nezabudnite sa zaoberať aj bezpečnosťou. Poukážte hlavne na výhody, ktoré mu tábor prinesie. Prípravu neberte na ľahkú váhu, je totiž nevyhnutným základom, aby vaše dieťa prežilo bezstarostný príchod a zmenu prostredia a aby si z tábora prinieslo len tie najlepšie zážitky. Dieťa by malo mať reálne očakávania. Takto sa vyhne sklamaniu. Hoci rodičia majú často rovnaké problémy s rozchodom, ešte viac všetko skomplikujete, keď poviete dieťaťu, že vám bude chýbať. Namiesto toho je lepšie povedať, že sa tešíte na jeho nové zážitky a nech si v tábore čo najviac užije.

 

5. krok: Praktická príprava na tábor

Okrem týchto rozhovorov existuje aj množstvo praktických krokov, vďaka ktorým môžete dobre dieťaťu pomôcť pripraviť sa do tábora.

 

1. Postupujte podľa zoznamu vecí

Väčšina táborov posiela zoznam vecí rodičom niekoľko týždňov pred dátumom začiatku tábora. Zoznam zvyčajne obsahuje veci, ktoré dieťa musí mať, ale aj zoznam tých vecí, ktoré sú zakázané do tábora nosiť.

 

2. Objednajte sa čo najskôr k lekárovi

Ak vaše dieťa potrebuje potvrdenie od lekára, vybavte ho čo najskôr.

 

3. Všetky dôležité veci označte menom svojho dieťaťa

Keď bude mať vaše dieťa označené menom svoje všetky dôležité veci, animátori budú mať menej starostí s prípadnou identifikáciou niektorých stratených či nájdených predmetov.

 

4. Pripravte dieťa na nával emócií

Hlavne večer alebo v noci niektoré deti pociťujú nával smútku a túžbu po domove. Pripravte deti na tieto situácie, porozprávajte sa o prípadnom návale týchto emócií. Vysvetlite dieťaťu, že je to normálne a že aj vy ste prežívali podobné chvíle. Niektorým deťom môže pomôcť, keď si vopred „nacvičíte“, ako zvládnuť túžbu po domove a že ste tu vždy pre svoje dieťa i keď v niektorých situáciách to v živote tak chodí, že dieťa je v inom priestore ako rodič. Keď sa o tom vopred porozprávate, ba dokonca si zahráte túto situáciu, dieťaťu spomienka na tieto chvíle môže pomôcť rýchlejšie prekonať smútok.

 

Tábory pripravujú deťom nezabudnuteľné zážitky v nových kolektívoch. Sú zamerané na rozvoj a harmonizáciu osobnosti. Deti sa učia spolu vychádzať, komunikovať s rovesníkmi, nachádzať si miesto v kolektíve a akceptovať sa navzájom. Niekedy práve v tábore zistia to, čo ich skutočne zaujíma, čo ich robí šťastnými, po čom naozaj túžia. Možno práve v tábore dieťa zistí, čo by chcelo v život robiť. Tábor teda predovšetkým poskytuje možnosť na sebarozvoj a sebapoznávanie. Je dôležité, že aspoň v lete môže dieťa prežívať relatívnu slobodu a zároveň určitú zodpovednosť za svoje správanie. V tábore dozrieva po každej stránke, spoznáva nových priateľov, ktorí mu často zostanú priateľmi až do konca života. Naučí sa väčšej samostatnosti, vyskúša si svoje schopnosti, možnosti a získa skúsenosti do života.

 

Výber tábora by rodičia nemali  brať na ľahkú váhu. V dnešnej dobe sú, žiaľ, realitou aj rôzni podvodníci. Stavte preto radšej na overených usporiadateľov alebo cestovnú kancelárie, ktoré majú dostatok skúseností a sú zárukou serióznosti. Celkove môžeme povedať, že pobyt v tábore má pre deti veľký význam. Umožňuje im hlbšie vzájomné poznávanie, kultiváciu vzájomných vzťahov a nadväzovanie priateľstiev. V dnešnej dobe, keď deti veľa času prežívajú vo vnútorných priestoroch pri televízii alebo počítači, majú vhodne vybrané tábory pre deti aj ten význam, že sú takmer celé dni vonku a športujú. Rodičia niekedy zámerne volia pre deti tábory, ktoré sú situované hlboko v prírode, často bez prístupu k internetu. V dnešnej dobe majú rodičia široké možnosti výberu vhodného tábora pre svoje deti. Záleží len od nich, ako sa v konečnom dôsledku rozhodnú a aký typ tábora uprednostnia.

Čítajte viac o téme: Voľný čas
Zdieľať na facebooku