Dyskalkúlia: Ako podporiť vaše dieťa, ak má problémy s učením matematiky

Dyskalkúlia
Dyskalkúlia / Foto: Shutterstock

Autorky: Jo Van Herwegen, Elisabeth Herbert, Laura Outhwaiteová

________________________

 

Dobrá znalosť matematiky sa spája s väčším úspechom v zamestnaní a lepším zdravím. Ale veľká časť z nás – až 22 % – má problémy s učením matematiky. A čo viac, približne 6 % detí na základných školách môže mať dyskalkúliu, matematickú poruchu učenia.

 

Vývojová dyskalkúlia je pretrvávajúci problém s pochopením čísel, ktorý môže postihnúť kohokoľvek, bez ohľadu na vek alebo schopnosti. Ak má 6 % detí dyskalkúliu, znamenalo by to približne jedno alebo dve deti v každej 30-člennej triede základnej školy – teda približne toľko isto detí, ako má problémy s dyslexiou. Dyskalkúlia je však menej známa širokej verejnosti aj učiteľom. Je tiež menej dobre preskúmaný problém v porovnaní s inými problémami s učením.

Deti s dyskalkúliou môžu mať problém naučiť sa základné matematické zručnosti a koncepty, ako je jednoduché počítanie, sčítanie, odčítanie a jednoduché násobenie, ako aj tabuľky časov. Neskôr môžu mať problémy s pokročilejšími matematickými faktami a postupmi, ako je napríklad požičiavanie a prenášanie, ale napríklad aj pochopenie zlomkov a pomerov. Dyskalkúlia nepostihuje deti len počas hodín matematiky: môže mať vplyv na všetky oblasti učiva. Tieto pretrvávajúce ťažkosti nemožno vysvetliť všeobecnou podpriemernou úrovňou schopností, prípadne inými vývinovými poruchami. Napriek tomu deti s dyskalkúliou môžu mať aj iné problémy s učením, ako je dyslexia a ADHD .

 

Tu je niekoľko praktických tipov na podporu detí s problémami s matematickým učením.

Používajte pomôcky

Pre deti s dyskalkúliou môžu byť užitočné ďalšie praktické pomôcky pri jednoduchom sčítavaní a riešení matematických úloh. Často môžu potrebovať praktické pomôcky, ako sú prsty alebo počítadlo. Môžu mať prospech z používania počítadiel a guľôčok na vytváranie sád alebo skupín, ako aj z používania číselných línií na vypracovanie odpovedí na matematické problémy.

 

Rozložte problém

Výskum ukazuje, že metakognícia môže mať pozitívny vplyv na učenie matematiky. Metakognícia je „premýšľanie o myslení“ – napríklad premýšľanie o informáciách, ktoré robíte a ktoré nepoznáte, alebo sebauvedomenie o stratégiách, ktoré máte na riešenie problémov. Dobrým východiskovým bodom by mohlo byť učenie detí stratégiám na identifikáciu toho, kde začať s problémom a ako vyriešiť matematické problémy. Rodičia a učitelia by napríklad mohli povzbudzovať deti, aby používali piesne a mnemotechnické pomôcky, ktoré im pomôžu zapamätať si stratégie na riešenie konkrétnych problémov.

Napríklad mnemotechnická pomôcka DRAW poskytuje študentom stratégiu riešenia problémov sčítania, odčítania, násobenia a delenia:

  • D: objav znak (discover the sign) – študent nájde, zakrúžkuje a povie meno operátora (+,-, x alebo /).
  • R: prečítaj úlohu (read the problem) – žiak prečíta rovnicu.
  • A: odpovedaj (answer) – študent kreslí čísla alebo krúžky, aby našiel odpoveď, a skontroluje ju.
  • W: napíš odpoveď (write the answer) – žiak vypíše odpoveď na úlohu.
     

Zistite, kde je potrebná pomoc

Deti s problémami s matematickým učením sa často zaseknú v matematických problémoch a môžu to rýchlo vzdať. Učitelia a rodičia by sa mali pýtať detí, čo považujú za ťažké – dokonca aj malé deti to vedia vysvetliť – a poskytnúť im výslovné pokyny, aby ich podporili v tom, čo považujú za ťažké.

 

Sústreďte sa na jednu vec naraz

Keďže matematické problémy môžu byť pre mladých ľudí s matematickými ťažkosťami mätúce, dbajte na to, aby ste v danom čase pracovali len na jednom probléme. To by mohlo znamenať prekrytie iných matematických úloh na pracovnom liste a odstránenie irelevantných obrázkov. Poskytnite okamžitú spätnú väzbu na správne aj nesprávne odpovede. To pomôže deťom učiť sa zo svojej praxe a pochopiť rozdiel medzi správnymi a nesprávnymi stratégiami riešenia problémov. Môže tiež pomôcť poskytnúť veľa opakovaní, učiť krátke a časté lekcie a uistiť sa, že študenti vedia, čo by mali robiť, ak sa s riešením zaseknú, napríklad požiadať o pomoc dospelého.

 

Používajte správnu slovnú zásobu

Matematický jazyk a symboly môžu byť tiež mätúce. Napríklad záporné číslo nesie znamienko mínus, ale znamienko mínus možno použiť aj na definovanie operácie, ako je odčítanie. Často používame slovo „mínus“ pre oboje – napríklad hovoríme „14 mínus mínus 9“ (14 – –9). To môže byť ťažké interpretovať. Rovnaký koncept môžu opísať rôzne slová, ako napríklad odpočítať, mínus a odobrať. Je dôležité používať zrozumiteľný jazyk (napríklad „14 odoberieme od mínus 9“). Užitočná bude aj pomoc deťom pri rozširovaní ich matematickej slovnej zásoby, ako aj kontrola ich porozumenia.

 

Hrajte hry

Matematika je všade okolo nás a to, čo sa učíme v triede, platí aj pre náš každodenný život. Náš vlastný výskum ukázal, že malým deťom prospieva hranie krátkych matematických hier pomocou nástrojov a materiálov, ktoré ich obklopujú. Počítanie a zbieranie sád predmetov môžete vykonávať kdekoľvek: pri jedálenskom stole, vo vani alebo vonku. Vzdelávacie aplikácie založené na praxi môžu tiež pomôcť deťom osvojiť si základné matematické zručnosti.

 

Buďte pozitívny

Nakoniec je dôležité podporovať pozitívne pocity voči matematike. To môže zahŕňať nevyjadrovanie vlastných obáv a negatívnych pocitov z matematiky. Podporte skôr záujem o matematiku, ktorá deťom pomôže vytrvať a prekonať ich ťažkosti.

 


Tento článok bol publikovaný na portáli The Conversation a uverejňujeme ho na základe licencie Creative Commons license. Originálny článok nájdete tu.

Čítajte viac o téme: Matematika, Poruchy učenia
Zdieľať na facebooku