The Conversation

Učenie zvukov zvierat môže byť rozhodujúce pre rozvoj reči detí

Vedeli ste, že zvuky zvierat môžu byť rozhodujúce pre skorý vývin reči vášho dieťaťa? 

Ploché nohy u detí: Ako ich rozpoznať a je treba sa ich obávať?

Plochá noha sa zvyčajne prirodzene upraví. Problémom je, keď plochá noha pretrváva, spontánne sa objavuje u starších detí alebo v neskoršom veku alebo je spojená s bolesťou a postihnutím.

Dyskalkúlia: Ako podporiť vaše dieťa, ak má problémy s učením matematiky

Dobrá znalosť matematiky sa spája s väčším úspechom v zamestnaní a lepším zdravím. Ale veľká časť z nás – až 22 % – má problémy s učením matematiky. A čo viac, približne 6 % detí na základných školách môže mať dyskalkúliu, matematickú poruchu učenia.

Mozog tínedžera: Čo sa v ňom deje a prečo vedie k rizikovejšiemu správaniu?

Byť tínedžerom nie je ľahké. Keď príde dospievanie, orientácia v nových zručnostiach, ako je zvládanie emócií, získanie väčšej nezávislosti od rodičov a zodpovednosť za rozhodnutia, z toho robí náročné obdobie. 

Ako kancelárska práca za stolom mení náš mozog a prečo je taká únavná?

Dlhý deň v kancelárii z vás môže úplne vysať energiu a na jeho konci sa zmôžete akurát tak na televíziu a jedlo z donášky. Ale celý deň ste iba sedeli. Prečo sa teda cítite unavení rovnako ako vaši priatelia, ktorí majú fyzickú prácu?

Trend quiet quitting: Prečo menej práce môže byť dobré pre zamestnancov i zamestnávateľov?

Ak ste v práci nešťastní, ale dať výpoveď neprichádza do úvahy, alebo neexistujú žiadne atraktívne alternatívy, možno budete chcieť skúsiť tzv. quiet quitting, teda tiché odpájanie sa od práce. Tento trend, ktorý znamená, že robíte v práci len nevyhnutné minimum, ktoré sa od vás očakáva, zarezonoval hlavne u mladých ľudí.

Máte v dospelosti problém nájsť si priateľov medzi rovesníkmi? Obohacujúcim spojením môže byť aj priateľstvo s vekovo staršími ľuďmi

Pri nadväzovaní priateľstiev zvyčajne hľadáme ľudí podobného veku, za predpokladu, že budú zdieľať náš svetonázor a životné skúsenosti. Ale to nie je vždy spoľahlivý ukazovateľ pre vytváranie priateľstiev.

Mužská plodnosť tiež klesá s vekom – toto by ste mali vedieť, ak plánujete s deťmi počkať

Zatiaľ čo ženám často pripomínajú „biologické hodiny“ čas na usadenie sa a založenie rodiny, mnohí chlapi jednoducho nepociťujú rovnaký tlak. Neskôr ale môžu stáť pred vážnym problémom so svojou plodnosťou.