The Conversation

Záleží na vekovom rozdiele vo vzťahu? Môže byť vzťah s veľkým vekovým rozdielom uspokojivý aj po rokoch?

Záleží vo vzťahu na veku? A zažívajú páry s veľkými vekovými rozdielmi horšie (alebo lepšie) výsledky vzťahov v porovnaní s pármi podobného veku?

Perfekcionizmus môže poškodiť aj toho najtalentovanejšieho študenta, ale školy to môžu zmeniť

Dôkazy o negatívnych dopadoch perfekcionizmu sa našli aj u mladých ľudí, pre ktorých je perfekcionizmus faktorom zraniteľnosti duševného zdravia. Praktické opatrenia – ako napríklad školské hodiny – by to však mohli zmeniť.

Čo strach z matematiky spôsobuje deťom vysvetľuje nový výskum

Matematická úzkosť je pocit napätia a strachu, ktorý zažíva veľa ľudí, keď sú vyzvaní k výpočtu výsledku. U detí to môže viesť k problémom so správaním na hodinách, ako aj k fyzickým príznakom.

Deti môžu šíriť koronavírus v rovnakom množstve ako dospelí: Čo všetko dnes vieme o školách a COVID-19?

Najnovší výskum ukazuje, že infekcie u detí často nie sú odhalené a že deti sú na infekciu rovnako náchylné ako dospelí. 

Prečo by deti mali pozerať televíziu so zapnutými titulkami

Niekedy sú najjednoduchšie riešenia tie najlepšie. Rozsiahly výskum naprieč krajinami ukazuje, ako možno zadarmo zlepšiť gramotnosť miliónov detí. Stačí zapnúť titulky, tvrdia britskí vedci v kampani TOTS.

Matematika: 6 spôsobov, aby ju vaše dieťa milovalo

Mnohí ľudia trpia úzkosťou z matematiky a považujú ju za nudnú.