Každý učiteľ by mal mať v mysli v najbližšom období P-O-K-O-J

Snaha o vytvorenie príjemného školského prostredia v neštandardných podmienkach si vyžaduje veľké množstvo psychických síl a energie.
Snaha o vytvorenie príjemného školského prostredia v neštandardných podmienkach si vyžaduje veľké množstvo psychických síl a energie. / Foto: Bigstock

Autorka je školská psychologička a odborníčka na pozitívnu edukáciu.

 

Každý učiteľ a škola sa tieto dni snaží zabezpečiť čo najprirodzenejší začiatok nového školského roku. Na svojich pleciach majú okrem klasických pedagogických povinností aj mnohé iné,  ktoré súvisia s dobou, v ktorej žijeme. Snaha o vytvorenie príjemného školského prostredia v neštandardných podmienkach si vyžaduje veľké množstvo psychických síl a energie. Preto sme vytvorili praktickú myšlienkovú pomôcku, ako si udržať psychickú rovnováhu v stresujúcich časoch.

 

V období, keď je neistota, nestabilita, nepredvídateľnosť jedinou istotou, ktorú máme, mali by sme venovať dostatočnú pozornosť aj psychickej rovnováhe a odolnosti učiteľov a škôl. Ak totižto chceme, aby učitelia tvorili dennodenne prostredie, v ktorom sa budú deti cítiť  bezpečne, isto a budú schopné učiť sa, wellbeing a duševné zdravie učiteľov sú témy, bez ktorých sa nevieme pohnúť ďalej. Je dôležité, aby sami seba udržali v psychickej rovnováhe a dokázali budovať svoju psychickú odolnosť. Bez toho je totiž veľmi náročné až nemožné kvalitne učiť, ale aj pracovať s duševným zdravím či odolnosťou žiakov.

 

Wellbeing učiteľov

Pod výrazom wellbeing učiteľov rozumieme to isté ako štandardný wellbeing človeka, teda schopnosť cítiť sa dobre a fungovať dobre. Treba však brať do úvahy pracovné prostredie a kontext, v ktorom učiteľ pôsobí.

 

Wellbeingu učiteľov venujú mnohé krajiny veľkú pozornosť. Jednou z nich je aj Veľká Británia, ktorá vytvorila v roku 2017 Teacher Wellbeing Index, ktorého cieľom je každoročne vyhodnocovať a priebežne mapovať oblasť duševného zdravia učiteľov, vyhorenia, zbiera „mäkké“ údaje a širšie súvislosti v oblasti vzdelávania.  Napríklad, čo to znamená pracovať v dnešnej dobe v školstve, ako ovplyvňuje psychická rovnováha a stabilita učiteľa a školy žiakov, ale aj ako pomáhať učiteľom.

 

Správa z roku 2019  prináša viacero zaujímavých zistení:

  • 72 % učiteľov a ľudí pracujúcich v školstve sa považuje za vystresovaných.
  • 74 % učiteľov uviedlo, že nie sú dostatočne schopní vypnúť a spracovať napätie a stres.
  • 78 % učiteľov uviedlo, že zaznamenali fyzické alebo psychické problémy z dôvodu práce.
  • 57 % z nich zvažuje odchod zo školstva kvôli psychickému vyčerpaniu a tlaku v profesii.
  • 49 % zamestnancov v školstve konštatuje, že zlé pracovné prostredie má negatívny dopad na ich duševné zdravie a wellbeing.
  • 39 % učiteľov nehovorí o svojich psychických ťažkostiach s niekým v práci, pretože veria, že by to malo negatívny dopad na ich vnímanie v práci.

 

Okrem iného sa ukázalo, že za posledné dva roky zaznamenali učitelia vo Veľkej Británii nárast porúch spánku, výkyvov nálad, plačlivosti, zabúdania, problémov s koncentráciou, migrén. Tiež konštatovali, že najväčší dopad na ich psychickú rovnováhu má negatívne pracovné prostredie, preťaženosť, nestabilita, nerovnováha medzi súkromným životom a pracovným životom, neustále zmeny v oblasti vzdelávania alebo správanie žiakov.

 

Bolo by veľmi zaujímavé mať podobné údaje aj na Slovensku. Určite by to pomohlo hlbšiemu pochopeniu mnohých negatívnych výsledkov, s ktorými je naše školstvo posledné roky konfrontované.

 

A čo naši učitelia? Uvedomujeme si, že aj naši učitelia zažívajú psychicky vypäté situácie, a vieme, že tohtoročný začiatok školského roka, ako aj prvé dni či týždne budú predstavovať zvýšený stres. Vytvorili sme preto jednoduchú myšlienkovú pomôcku, ktorá by mala učiteľom pomôcť lepšie zvládnuť záťaž, stres a vypätie, ktoré na nich v školách čakajú.

 

Dostaňte do svojej mysle P-O-K-O-J

POKOJ je akronym, ktorý v sebe zahŕňa päť princípov psychickej rovnováhy, odolnosti a wellbeingu učiteľa a školy.

 

P ako zachovanie pokoja v každej situácii. O pre ohľaduplnosť k sebe, kolegom, rodičom, žiakom. K platí pre komunikáciu, ktorá je základom zvládania akejkoľvek záťažovej situácie a budovania zdravého prostredia. O je opora. Vzájomná medziľudská opora a pochopenie sú alfou a omegou zvládnutia akékoľvek náročného stavu. J znamená jednotnosť. Uvedomenie si súhry a prepojenosti jednotlivých celkov školy. Školu tvoria úplne všetci, ktorí sú jej súčasťou, a ovplyvňujú tak stav, rast či rozvoj školy, ale aj  pôsobenie každého jednotlivca v nej.

 

POKOJ nie je pomôcka len pre učiteľov, ale pre každého človeka pôsobiaceho v systéme školy. Nesie v sebe odkaz rozvážnosti, čistej mysle, ktorá je veľmi dôležitá pri konfrontácii so záťažovými situáciami v škole, pri nestabilite a meniacich sa podmienkach. POKOJ je praktický krátky návod, ktorý sme vytvorili ako barličku pre učiteľov a školy náročných časoch.

 

------------------------------------------------

 

P – pokoj

Vždy sa snažte byť v pokoji. Reagovať pokojne, s rozvahou. Pokoj zachovávajte kvôli sebe, ale aj kvôli deťom. Vyhrocovanie situácie nepomôže konštruktívnym riešeniam. Na dosiahnutie pokoja môžete využívať princíp mindfulness alebo čokoľvek, čo vás vnútorne stabilizuje a upokojí. Inšpiráciu hľadajte aj na stránkach Ligy za duševné zdravie.

 

O – ohľaduplnosť

Buďte ohľaduplní k sebe, ku kolegom, ale aj k rodičom a deťom. Skúste sa na situáciu pozerať aj očami druhých. Vnímajte a počúvajte otvoreným srdcom a ušami.

 

K – komunikácia

Komunikácia je asi základom zvládnutia akejkoľvek záťažovej situácie. Neočakávajte, že kolega, žiak, či rodič vie, na čo myslíte, alebo že vy presne viete, na čo myslí druhá strana.  Komunikujte otvorene, úprimne, s úctou a rešpektom. Využívajte koncept Konverzačnej inteligencie.

 

O – opora

Buďte si oporou. V zborovniach, triedach, celkovo v škole.

 

J – jednotnosť

Škola je jednotný a ucelený systém, v ktorom má každý jeden zamestnanec dôležitú úlohu. Školu tvorí učiteľ, žiak, rodič, riaditeľ, vedenie školy, školský psychológ, špeciálny pedagóg, asistent učiteľa, tajomník školy, sekretárka, vrátnik, školník, upratovačka, kuchárka, hospodárka a iní. Oni všetci vytvárajú zo školy bezpečné, pozitívne, tvorivé a zmysluplné prostredie. Je dôležité, aby sme si túto súhru a prepojenosť v prostredí školy uvedomovali.

 

Akronym POKOJ sme pripravili aj ako plagát v prílohe, ktorý si viete voľne stiahnuť. Odporúčame vytlačiť si ho a dať na viditeľné miesto v zborovni, kabinete alebo  doma. Tak bude POKOJ stále s vami.

 

Zdieľať na facebooku