Aké je tajomstvo rozhovorov? Spoznajte ich 3 úrovne!

Podľa Judith Glaser majú rozhovory 3 úrovne.
Podľa Judith Glaser majú rozhovory 3 úrovne. / Foto: pexels

Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

Konverzačná inteligencia hovorí o schopnosti človeka viesť dobré, ľudské rozhovory. Také, ktoré človeka otvárajú, podporujú v rozvoji, pomáhajú iniciovať rozvoj, prípadne zmenu, spájajú a posúvajú vpred. Konverzačná inteligencia je aj o zručnosti človeka orientovať sa v medziľudských vzťahoch a ďalej ich rozvíjať. Ide o nový typ inteligencie, ktorá sa opiera o vedomosti z neurovied, psychológie, sociológie, manažmentu, komunikácie a iných spoločenských vied. Má vysokú aplikovateľnosť v bežnom živote, vo firemnom svete, či v spoločnosti všeobecne.

 

Tri úrovne rozhovorov

Podstatou konverzačnej inteligencie je konverzácia, ktorá je založená na dôvere. Dobrý rozhovor stojí a padá na schopnosti človeka vytvoriť pocit dôvery a tak následne viesť komunikáciu. Judith Glaser, autorka C-IQ (označenie konverzačnej inteligencie) hovorí o troch úrovniach rozhovorov:

 

Úroveň I

Túto úroveň označuje aj ako „Oznám a pýtaj sa“. Jej cieľom je poskytovanie informácií. V nej prebieha komunikácia len v podobe otázky a odpovede. Úlohou je informovať, poskytovať novinky, fakty, ktoré nám pomáhajú vzájomne sa zladiť. Nevytvára ale priestor na ďalší rozvoj. Je charakteristická nízkou hladinou dôvery. Ide tu skôr o to, aby sme poskytli informáciu, prípadne aby druhá strana prijala naše vnímanie reality.

 

Úroveň II

Túto úroveň nazýva „Obhajuj a zisťuj“. Jej cieľom je presviedčanie o svojej pravde, obhajovanie svoje pozície. Ide o mocenskú úroveň, kedy chceme ostatných presvedčiť, že naša pravda je tá správna pravda. Je to úroveň, v ktorej bojujeme o svoje územie, konfrontujeme a snažíme sa umiestniť. Nemusí byť prioritne konfliktná, no jej cieľom je presvedčiť. Na úrovni II prevláda podmienená dôvera. Táto úroveň je postavená na vnímaní, „pokiaľ ste pripravení podporiť moju realitu, myšlienky, vnímanie je všetko ok a vieme sa posunúť na ďalšiu úroveň. Pokiaľ ale máte iný postoj, stiahnem sa do obrannej pozície. A buď útočím alebo sa stiahnem, utečiem.“ V tejto úrovni je najvyššia miera neistoty. Vyžaduje si vysokú mieru komunikácie, transparentnosti a ďalších prvkov.

 

Úroveň III

Táto úroveň sa volá „Zdieľaj a objavuj“. Jej cieľom je vytváranie vnímania MY. Vytváranie spoločných postojov, názorov, hodnôt, cieľov, spoločného úspechu. Táto úroveň podporuje rast, inováciu, úspech. Iba vďaka tejto rovine je možné dosiahnuť úspešnú zmenu a dlhodobý úspech. V tejto rovine vládne vysoká miera dôvery a spolupráce.

 

Dôvera - kľúč k úspešným rozhovorom

Každý jeden rozhovor, ktorý vedieme, sa dá zaradiť do jednej z týchto úrovni. Je dôležité povedať, že každá rovina je dôležitá. Nemôžeme len spoločne tvoriť a nikdy neinformovať. Je taktiež jasné, že v živote, pri práci dochádza ku konfrontáciám, niekedy si musíme obhájiť svoj názor, postoj, svoje miesto a preto vedieme rozhovory aj na úrovni II. Problémom však je, ak v medziľudskej komunikácii chýbajú rozhovory úrovne III. Ak v podnikoch, školách len informujeme, prípadne sa obhajujeme. Vtedy nevytvárame MY, netvoríme spoločné hodnoty, nespolupracujeme. Uzatvárame sa do svojich svetov, vytvárame si svoje vlastné „príbehy“, prípadne vytvárame skupinky,  ktoré nás v našich „príbehoch“ utvrdzujú. Vtedy vládne nedôvera, apatia, nezáujem, neochota a všetky viac či menej známe neduhy. Škola, podnik, vzťah jednoducho nefunguje.

 

Rozhovory úrovne III sú charakteristické vysokou mierou dôvery. Bez nej nie sme schopní dostať sa do roviny III. Vybudovanie dôvery je hotová alchýmia a je postavená na faktoch z neurovied. Pocit dôvery je chemický kokteil hormónov oxytocin a dopamin, ktoré naše telo produkuje, keď cíti kľud, emocionálne bezpečie, prípadne úspech. Dopamín, nazývaný aj hormón šťastia, nám umožňuje vidieť veci pozitívnejšie, krajšie, lepšie. Zaistí, že máme z našich interakcií dobrý pocit. Minulosť nám začne vybavovať pozitívne spomienky, ako aj na budúcnosť sa pozeráme optimistickejšie. Oxytocin je tzv. spoločenský hormón, vďaka ktorému sme zdieľnejší, chceme komunikovať, chceme byť otvorenejší, vyhľadávame spoločnosť. Dôvera podporuje učenie, kreativitu a rozvoj.

 

K tomu, aby bol rozhovor plný dôvery musí byť splnených niekoľko bodov. Judith Glaser vytvorila model TRUST, o ktorom si povieme v ďalšom článku. Okrem toho hrajú vo vytvorení pocitu dôvery dôležitú úlohu aj tzv. vitálne inštinkty a zrkadlové neuróny. O nich nich si taktiež povieme neskôr.

 

Každý človek a riadiaci pracovníci, by o to viac mali veľmi citlivo vnímať to, aký rozhovor vedú. Nejde tu len o úspech rozhovoru. V hre je aj zdravie a životná rovnováha človeka, prípadne ľudí, či žiakov, s ktorými rozhovor vedú. Ako sme už niekoľkokrát povedali, rozhovor nie je len prenos informácií a nejakých kódov. Je to komplexný proces, ktorý spúšťa vnútorné biochemické procesy v tele každého človeka. A tie môžu viesť k zdraviu, radosti, šťastiu, rozvoji alebo smútku, trápeniu a stresu.

 

Veľkou pomôckou pre uvedomemie si úrovne rozhovoru je nástroj, ktorý sa volá Riadiaci panel úrovní rozhovoru. Jeho úlohou je identifikovanie dynamiky rozhovoru, identifikácia pocitu dôvery alebo nedôvery, najcharakteristickejších prejavov rozhovoru a  výsledky, ktoré konkrétny rozhovor prinesie.

 

Obrázok: Riadiaci panel úrovní rozhovoru

 

Zamyslime sa. Aké rozhovory najčastejšie máme? Doma, v práci, s priateľmi, kolegami....Verím, že táto pomôcka pomôže zlepšovať sa a mať čo najviac rozhovorov na úrovni III.

Zdieľať na facebooku