Pozitívna psychológia

Má charakter svoje miesto v školách?

Čo presne charakter je a dá sa s ním vôbec niečo robiť v školách?

Aké je tajomstvo rozhovorov? Spoznajte ich 3 úrovne!

Aké rozhovory najčastejšie máme? Doma, v práci, s priateľmi, kolegami....?

Ako budovať konverzačnú inteligenciu?

Konverzačná inteligencia je zručnosť človeka nadväzovať medziľudské vzťahy, rozvíjať ich a orientovať sa v nich. Je to zručnosť, ktorá sa dá kultivovať, zlepšovať.

Psychologička K. Ďuríková: Školy by mali prijať, že doba sa zmenila. Na výchove detí sa musíme podieľať spoločne

Potrebujeme budovať psychickú odolnosť detí aj v školách? Nestačí pri výchove len vplyv rodiny? Aj na tieto otázky v rozhovore odpovedala školská psychologička KORNÉLIA ĎURÍKOVÁ, ktorá sa špecializuje na pozitívnu edukáciu v školách.

Ako vychovávať dnešnú generáciu?

Čoraz viac odborníkov si zamestnáva hlavu tým, čo by mali deti vedieť, keď opustia školu. Jednej dôležitej veci však stále nevenujeme dostatok pozornosti.

Čo sa stane, ak sa škola zameria na zlepšenie vzťahov a nie na skóre v testoch?

​​​​​​​Zatiaľ čo testovanie vytvára medzi žiakmi a učiteľmi bariéry, pestovanie dobrých vzťahov tieto bariéry dokáže odbúravať.

Charakter a silné stránky človeka. Aké je ich miesto v školách?

Starý grécky filozof Aristoteles povedal: „Dobrými sa stávame konaním dobra, dobrých skutkov, cvikom a zvykom.“ Upozorňoval na to, že mať dobré charakterové vlastnosti je nadobudnutá schopnosť, nie vrodená. Aký priestor ich učeniu dávame v školách?

Škola môže byť pozitívna inštitúcia. Ale ako sa takou stane?

Škola, ktorá v sebe kombinuje kvalitné vzdelanie, kvalitnú, charakternú výchovu a prostredie, v ktorom sa všetci cítime zmysluplne a dobre, nie je výmysel, ale skutočnosť, ktorú vieme vytvoriť. Ako by mal vyzerať model takejto školy? Čo je jej pilierom?