Efektívna komunikácia

Vzťah rodičov ku škole môže byť rôzny. Poznáme štyri typy rodičov

Čo sa týka spolupráce rodiny a školy, učitelia majú vlastné skúsenosti s rôznymi typmi rodičov, s ktorými sa vo svojej pedagogickej praxi bežne stretávajú a musia byť na to primerane pripravení.

Aké je tajomstvo rozhovorov? Spoznajte ich 3 úrovne!

Aké rozhovory najčastejšie máme? Doma, v práci, s priateľmi, kolegami....?

Ako budovať konverzačnú inteligenciu?

Konverzačná inteligencia je zručnosť človeka nadväzovať medziľudské vzťahy, rozvíjať ich a orientovať sa v nich. Je to zručnosť, ktorá sa dá kultivovať, zlepšovať.

Najčastejšie zdroje napätých vzťahov medzi učiteľmi

Vzťahy na pracovisku predstavujú zložitú a jemnú pavučinu. Každý človek túži vykonávať svoju prácu v priateľskej a vľúdnej atmosfére. Učitelia v práci trávia veľké množstvo času a prácu si často nosia aj domov. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa v práci cítili dobre, boli spokojní, vyrovnaní a úspešní. Ale opak je však často pravdou.