Čo je konverzačná inteligencia?

Konverzačná inteligencia je to, na čom potrebujeme pracovať aj v našich školách.
Konverzačná inteligencia je to, na čom potrebujeme pracovať aj v našich školách. / Foto: Bigstock

Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

Čo je konverzačná inteligencia? Jej autorka tvrdí, že práve ona je cestou k úspechu v detstve i dospelosti.

 

Konverzačná inteligencia je schopnosť človeka nadväzovať s ostatnými ľuďmi kontakty, rozvíjať ich a orientovať sa v nich. Je to kompetencia, ktorú je možné kultivovať a zlepšovať. Ide o jediný druh inteligencie, ktorý sa prehlbuje vtedy, ak spolupracujeme, pracujeme s inými. Iné druhy inteligencie nesú v sebe rozmer JA, sú zamerané na jednotlivca. Pričom konverzačná inteligencia má rozmer MY, existuje ako spoločné úsilie a zvyšuje mieru medziľudských vzťahov.

 

Konverzačná inteligencia ponúka rámec a postupy ako môžu jednotlivci, či celé skupiny (tímy, školy, firmy) v akejkoľvek situácii správne počúvať, zápajať sa do rozhovoru, formovať a ovplyvňovať konkrétnu situáciu a jej budúcnosť. Jej využívaním zdokonaľujeme kultúru spoločnosti, školy, vzťahu, firmy a to nám pomáha dosahovať lepšie výsledky.

 

Autorkou konceptu konverzačnej inteligencie je Judith E. Glaser. Dlhé roky sa venovala témam ako komunikácia, psychológia, neuroveda, rozvoj spoločnosti, firemná a jazyková antropológia.

 

Jedným z jej najväčších prínosov je prepojenie neurovied a ľudskej komunikácie. Prostredníctvom súčasných vedomostí z oblasti skúmania mozgu, neurochémie, neurobiológie, či neuropsychológie objasnila „biológiu komunikácie“. Glaser spojila odborníkov z odborov ako komunikácia, psychológia, psychiatria, neurológia, endokrinológia, sociológia, manažment a iných, a pomohla vysvetliť čo prebieha v človeku počas komunikácie, aký to má dopad na jednotlivca, medziľudské vzťahy a rast prípadne úpadok spoločnosti. Hovorí: „Každý rozhovor s človekom má svoju chemickú zložku. Rozhovory dokážu ovplyvniť ľudský mozog. Stimulujú produkciu hormónov a neurotransmiterov, podporujú telesnú sústavu a neurónové dráhy, menia chémiu celého ľudského tela a to nie len v okamihu, ale možno aj na celý život. Rozhovor je komplexný proces, ktorý vyvoláva myšlienky, pocity, otázky, ktoré následne spúšťajú celé chemické procesy v tele.“

 

V spolupráci s vedcami popísala, ako sa správa mozog počas rozhovoru, ktoré centrá sa aktivujú, aká neurochémia v človeku prebieha a prečo človek koná tak, ako koná. Tieto znalosti následne preniesla do praxe, veľmi zrozumiteľne vysvetlila a priniesla praktické riešenia. Ponúka návody, čo robiť, aby sme sa posunuli z jednej – neefektívnej, zničujúcej konverzačnej roviny do roviny transformačnej, rozvojovej. Takej, ktorá prináša šťastie, vyrovnanosť a úspech.

 

Dnešné školy sa potýkajú s množstvom problémov. Tak, ako naše školstvo nemá presne zadefinovanú svoju víziu a hodnoty na ktorých má stavať, ani samotné školy ju nemajú.. Nevedia, čo je vlastne ich cieľom a ako ho majú dosiahnuť. Vo väčšine prípadov si školy ani neuvedomujú, že niečo takéto by im pomohlo v rozvoji a smerovaní. Neuvedomujú si, že treba zmeniť spôsob uvažovania o riadení školy, jej spoločenskej úlohe a mieste a o tom, akých ľudí treba pre dnešnú spoločnosť pripravovať. To všetko je výsledkom zlej komunikácie na mnohých úrovniach, ako aj  problematickej vnútornej klímy a kultúry. Vieme, že vo vnútri škôl prevláda nedôvera, frustrácia a zlyháva komunikácia. Konverzačná inteligencia je liekom pre choré medziľudské vzťahy, stratu dôvery a ubolenú kultúru a klímu škôl. Ponúka mnohé odpovede a návody, ako spoločne pomôcť našim školám, ako sa predrať množstvom problémov a nakoniec zažiť spoločný úspech. Judith Glaser hovorí, že úspech spoločnosti závisí na kvalite našej kultúry, ktorá závisí na kvalite našich vzťahov, ktoré závisia na kvalite našich rozhovorov. Všetko sa totižto odohráva prostredníctvom konverzácie. A práve zlepšenie konverzácie je to, čo naše školy potrebujú.

Zdieľať na facebooku