Pozitívna edukácia

Má charakter svoje miesto v školách?

Čo presne charakter je a dá sa s ním vôbec niečo robiť v školách?

Aké je tajomstvo rozhovorov? Spoznajte ich 3 úrovne!

Aké rozhovory najčastejšie máme? Doma, v práci, s priateľmi, kolegami....?

Ako budovať konverzačnú inteligenciu?

Konverzačná inteligencia je zručnosť človeka nadväzovať medziľudské vzťahy, rozvíjať ich a orientovať sa v nich. Je to zručnosť, ktorá sa dá kultivovať, zlepšovať.

Obchody čestnosti v školách učia deti v Indii poctivosti

​​​​​​​Chcete mať čestné deti? Poctivú spoločnosť? V Indii sa s tým rozhodli niečo robiť už v školách. Vybrali si na to netradičnú cestu – tzv. obchody čestnosti.  

Psychologička K. Ďuríková: Školy by mali prijať, že doba sa zmenila. Na výchove detí sa musíme podieľať spoločne

Potrebujeme budovať psychickú odolnosť detí aj v školách? Nestačí pri výchove len vplyv rodiny? Aj na tieto otázky v rozhovore odpovedala školská psychologička KORNÉLIA ĎURÍKOVÁ, ktorá sa špecializuje na pozitívnu edukáciu v školách.

Ako vychovávať dnešnú generáciu?

Čoraz viac odborníkov si zamestnáva hlavu tým, čo by mali deti vedieť, keď opustia školu. Jednej dôležitej veci však stále nevenujeme dostatok pozornosti.

Čo sa stane, ak sa škola zameria na zlepšenie vzťahov a nie na skóre v testoch?

​​​​​​​Zatiaľ čo testovanie vytvára medzi žiakmi a učiteľmi bariéry, pestovanie dobrých vzťahov tieto bariéry dokáže odbúravať.

Tipy na vianočné alebo novoročné diskusie v triede

Zahrajte si s deťmi na hodine aktivitu zameranú na pozitívne emócie, vzťahy, zmysel, vytrvalosť, sebaovládanie, empatia, nadšene a iné.