Ako si poradiť, keď sa neviete rozhodnúť?

Foto: Bigstock
Rozhodovanie predstavuje súbor psychických procesov, ktorých zmyslom je vyhľadať optimálny cieľ a vhodný spôsob konania v určitej situácii. / Foto: Bigstock

Deň čo deň sa stretávame s množstvom situácií, keď sa musíme rozhodovať. Niekedy zamestnávajú náš mozog natoľko, že občas sa nám stane, že nie sme schopní urobiť ani tie najjednoduchšie rozhodnutia alebo sa zamestnáme natoľko práve tými nepodstatnými, že nedokážeme urobiť zásadné rozhodnutie v našom živote. Čo urobiť preto, aby sa nám jednoduchšie rozhodovalo?

 

Rozhodovanie predstavuje súbor psychických procesov, ktorých zmyslom je vyhľadať optimálny cieľ a vhodný spôsob konania v určitej situácii. Spočíva v uskutočňovaní určitých  krokov, ktoré vedú k vybratiu jednej možnosti z možných riešení daného problému. Rozhodovanie môže vyústiť do rozhodnutia. Každý deň musíme robiť množstvo rozhodnutí.

Nesprávne rozhodnutia znamenajú v mnohých prípadoch ťažkosti a problémy na dlhé obdobie. Znamenajú tiež aj nemalé finančné, materiálne či emocionálne straty. Z tohto dôvodu je potrebné si dávať pozor na nesprávne rozhodnutia. Najčastejším dôvodom nesprávneho rozhodnutia je zbrklosť, pri ktorej nerozmýšľame a rýchlo, spontánne či intuitívne konáme. Nedomýšľame súvislosti a následky. Častou príčinou nesprávnych rozhodnutí môže byť aj rozhodovanie pod tlakom. V takejto situácii nemáme priestor a čas na dostatočnú analýzu situácie. Okolnosti, ľudia a čas nás často tlačia do rýchlych rozhodnutí. Je to potom zradné a nebezpečné. Pravdepodobnosť zlého rozhodnutia prudko stúpa. Rozhodovanie pod tlakom je rozhodovanie v nepohode a napätí. Okolie očakáva rýchle rozhodnutie a človek nevie, ako má rýchlo zareagovať. Pokiaľ je to možné, lepšie je vyžiadať si čas na rozmyslenie.  Nesprávne  rozhodnutie môže vzniknúť aj ako  následok nerozumnej túžby či nutkavej potreby. Hlavne vtedy, keď ide o vážne a dlhodobé záležitosti, mali by sme si nechať dostatok a priestoru na rozmyslenie. Niekedy je potrebné si dokonale preštudovať viaceré informácie, poradiť sa s priateľmi alebo odborníkmi. Nikto nemôže všetko vedieť. Žijeme v zložitej dobe a z tohto dôvodu je naozaj vhodné poradiť sa hlavne s odborníkmi, ktorí sa nejakej problematike dlhodobo venujú.

 

Prečo sa nesprávne rozhodujeme?

Pravdou je, že na naše rozhodnutia vplýva okrem našej racionality obrovské množstvo vedomých a nevedomých faktorov, medzi nimi napríklad naše emócie, predošlé skúsenosti, rôzne skreslenia a iné. Napríklad spomínané skreslenia sú mentálnymi skratkami, ktorými si uľahčujeme a urýchľujeme naše rozhodovanie. Okrem toho však tiež zvyšujú pravdepodobnosť, že v rozhodovaní dôjde k chybe. Pod vplyvom týchto skreslení sa môžeme rozhodnúť napríklad na základe toho, že nám daná situácia pripomína inú, o ktorej sme už počuli alebo prijmeme predstavu, ktorú sme si vytvorili automaticky po spoznaní situácie. 

 

Stratégie, ktoré uľahčujú rozhodovanie

Vidíme, že proces rozhodovania nemusí byť vždy jednoduchý. Preto je dobré poznať niekoľko stratégií, ktoré nám pri rozhodovaní  môžu pomôcť.

 

Spíšte si všetky možnosti a zvážte všetky ich klady a zápory

Nakoľko proces rozhodovania môže byť často ovplyvnený emóciami, práve toto je jeden zo spôsobov, ktorým do rozhodovania zapája racionalitu a vedomé procesy. Myslite tiež na to, že hoci s najvyššou pravdepodobnosťou nenájdete variantu, ktorá nemá žiadne zápory, v rozhodovaní ide o tú možnosť, ktorá je pre vás najlepšia. A to aj s jej negatívami. Na základe tohto zoznamu potom môžete pokračovať vylučovacou metódou.


 

Premeňte malé rozhodnutia na rutinu

Jednou z najlepších stratégií, ako sa problémom pri rozhodovaní vyhnúť, je malé rozhodnutia zautomatizovať. Tým sa uvoľnia mentálne zdroje na zložitejšie úlohy.

 

Veľké rozhodnutia robte ráno

Ďalším skvelým spôsobom, ako prekonať prekážky pri rozhodovaní, je nechať si menej dôležité povinnosti na čas po práci a tie najzložitejšie riešte ráno, keď je vaša myseľ svieža. Dobrým trikom je prebudiť sa skoro a pracovať na najkomplikovanejších úlohách, kým vás začne vyrušovať mnoho rušivých vplyvov, ako je napríklad zvonenie telefónu, prichádzanie e-mailov a podobne.

 

Predstavte si jednotlivé možnosti 

Nájdite si tiché miesto, zavrite oči a prehrajte si každú z možností pred vami s obraznými detailmi. Napríklad sa rozhodujete, či si kúpite drahé auto alebo lacnejšie. Po drahom veľmi túžite, ale nemôžete si ho dovoliť. Predstava toho, ako sa v ňom vozíte je síce príjemná, ale obraz vášho prázdneho bankového účtu vás môže ušetriť stresu z vysokých splátok predtým, než ich budete musieť platiť.

 

Použite brainstorming

Ak si nedokážete rozmyslieť, aké možnosti sú vám otvorené a nedokážete zvoliť ani jednu, môžete sa k prijateľnému riešeniu dopracovať pomocou brainstormingu. A načúvajte aj svojej intuícii a rešpektujte ju.

 

Napíšte si na papier odpovede na otázky

Mnohí úspešní ľudia, keď stoja pred zásadným rozhodnutím, zvažujú svoje možnosti podľa vopred stanovených kritérií, pretože vedia, že to celý proces uľahčuje a zefektívňuje. Niekedy pomôže, keď si napíšete odpovede na nasledujúce otázky:

Aký prínos má toto rozhodnutie?

Akú má výhodu?

Neublíži mi?

Odráža moje hodnoty?

Môžem ľutovať toto rozhodnutie?

Ľutoval by som, keby som ho neurobil?

 

Uvedomte si vaše hodnoty

Nikdy nezabúdajte, čo je pre vás dôležité, ktoré hodnoty sú pre vás najdôležitejšie a kde sú vaše morálne hranice. Nikdy nerobte to, čo by nebolo v súlade s vašimi názormi na čestný život.

 

Porozprávajme sa s niekým

Ďalší človek a jeho pohľad nám môže odhaliť aspekty, ktoré vám unikli. Spýtajte sa na názor osoby, ktorá nás dobre pozná a ktorej dôverujete. Ďalšou možnosťou je situáciu prebrať s niekým, kto ju sám zažil. Samozrejme, je potrebné mať na pamäti, že hoci sa situácia môže javiť ako rovnaká, dve úplne rovnaké situácie a rozhodnutia neexistujú a že veľa závisí aj na vašej individualite a na konkrétnom prípade. Aj napriek tomu sa však zo skúsenosti niekoho iného môžete niečo naučiť.

 

Doprajte si dostatok času

Keď ste si spísali všetky možnosti, klady a zápory a premýšľaniu o probléme ste venovali určitú dobu, oddýchnite si. Váš mozog musí spracovať všetky tieto informácie. Choďte sa prejsť alebo si zacvičte. Robte niečo iné, chvíľu nad rozhodnutím nepremýšľajte. Je možné, že tým podnietime k vyjadreniu aj nevedomú časť našej mysle. V prípade, že vaše rozhodnutie nemusí byť okamžité, doprajte si čas. 

 

Použite pravidlo 10/10/10

Autorkou tejto metódy je Suzy Welchová, ktorá je publicistkou a redaktorkou. Suzy potrebovala vyvážiť svoj hektický život a vytvoriť tak rovnováhu medzi svojím pracovným a súkromným životom. Musela však čeliť viacerým životným dilemám a v mnohých situáciách sa tiež nevedela dlho rozhodnúť pre konečné riešenie. A práve v tomto období vymyslela PRAVIDLO 10/10/10.

Jeho podstata je veľmi jednoduchá. Ak stojíte pred dôležitou životnou dilemou a nedokážete sa rozhodnúť, mali by ste sa sústrediť na jednu z ponúkaných možností a položiť si nasledovné 3 otázky:

  • Aké dôsledky bude mať naše rozhodnutie o 10 minút? Ako sa cítime, keď si ich predstavujeme?
  • Ak sa rozhodneme pre danú možnosť, ako sa budeme cítiť takto o 10 mesiacov?
  • Ak sa rozhodneme pre danú možnosť, ako sa budeme cítiť takto o 10 rokov?

 

Aj zo zlého rozhodnutia sa pokúste vyťažiť to najlepšie

Ak ste sa rozhodli zle, neodmietajte za toto rozhodnutie zodpovednosť a nedopusťte, aby to poškodilo vašu sebadôveru. Pozerať na zlý výsledok ako na stratenú investíciu je až príliš jednoduché. Stratil sa čas, duševná práca a finančné prostriedky. Ak to dokážete, pokúste sa zo situácie vyťažiť aspoň niečo. Nelipnite na niečom len preto, že ste na to vynaložili veľa energie. Prijmite zodpovednosť a urobte pre nápravu veci všetko, čo je vo vašich silách. Vždy sa dá začať odznovu a chyby nás posúvajú vpred, ak ich dokážeme vnímať správnym spôsobom.

 


Zdroje:
7 steps making sound decisions
MENSA: Ako vyniknúť v testoch IQ
What to do when you just cant make the decision

Čítajte viac o téme: Rozhodovanie
Zdieľať na facebooku