Chcete mať s vaším tínedžerom harmonické vzťahy? Vyskúšajte tieto tipy

Hoci univerzálny recept na spokojné rodinné spolužitie rodičov a detí neexistuje, našťastie existujú pravidlá, ktorých dodržiavanie môže rodiny aj v období dospievania detí k tejto predstave aspoň priblížiť.
Hoci univerzálny recept na spokojné rodinné spolužitie rodičov a detí neexistuje, našťastie existujú pravidlá, ktorých dodržiavanie môže rodiny aj v období dospievania detí k tejto predstave aspoň priblížiť. / Foto: Bigstock

Harmonické a trvalé rodinné vzťahy nevznikajú zo dňa na deň. Je potrebné na nich pracovať. Niekedy je to náročné hlavne v období, keď u detí prebieha proces dospievania. Vtedy to medzi nimi a rodičmi môže iskriť. Hoci univerzálny recept na spokojné rodinné spolužitie rodičov a detí neexistuje, našťastie existujú pravidlá, ktorých dodržiavanie môže rodiny aj v období dospievania detí k tejto predstave aspoň priblížiť.

 

Výchova tínedžerov môže pre rodičov predstavovať jednu z veľkých životných výziev. Zvládnutie tohto obdobia niekedy predstavuje pre rodinu určitú záťaž. Ak chcete mať s deťmi harmonické vzťahy, je potrebné sa zamerať na také prístupy pri výchove, ktoré významným spôsobom dokážu takéto vzťahy formovať. Zamerajte sa hlavne na tieto kroky:

 

1. Dôverujte schopnostiam vášho tínedžera

Každé dieťa má nadanie na určité veci. Niečo ho zaujíma viac, niečo menej. Ale túžbu vzdelávať sa a získavať určité informácie každé dieťa v sebe má. Problémom detí v tomto období ich života však môže byť to, že o sebe neustále pochybujú. Potrebujú neustále povzbudzovanie, uisťovanie a predovšetkým potrebujú vedieť, že za všetkých okolností môžu svojim rodičom dôverovať. Potrebujú tiež istotu, že ich rodičia nebudú neustále kritizovať a že sa ich nebudú musieť nikdy báť, že nebudú musieť mať z nich strach. A práve preto sa treba vyhýbať kritiky a snažiť sa ich usmerňovať a v prípade potreby poskytovať im určité rady. Tiež je dôležité prijať realitu takú, aká je. To znamená, prijať napríklad aj to, že vaše dieťa možno nebude mať jednotku z matematiky, ale môže excelovať v biológii, ak ho v tomto predmete podporíte. Keď rodičia veria vo svoje deti, deti sa naučia veriť v seba. Keď veria sebe, vedia jednoduchšie nájsť to, čo je v nich dobré a slobodne sa potom môžu rozvíjať v tom, čo ich baví a čo im ide ľahko.

 

2. Pri komunikácii buďte pozitívne naladení

Pozitívny prístup je jedným z kľúčov k tomu, aby sme sa v živote cítili dobre. Je dôležité, aby ste so svojimi tínedžermi hovorili v pozitívnom duchu, pretože sa nielen lepšie cítia, ale aj s lepším naladením prijímajú informácie, ktoré im hovoríte. Lepšie prijmú radu  od vás vtedy, keď im ponúknete určitú cestu, ako dosiahnuť v nejakej aktivite lepší výsledok, ako keď ich len skritizujete a neoceníte nič z toho, čo urobili. Každé dieťa chce byť pre svojich rodičov jedinečné a výnimočné, a preto túži po pozornosti. Keď sa vaše deti potrebujú v niečom zlepšiť, môže byť užitočné porozprávať sa s nimi o ich zámeroch a cieľoch. Ak nemajú v úmysle sa zlepšiť, vaša diskusia by sa mala sústrediť bez odsudzovania na to, prečo by sa mali nad týmto svojím postojom zamyslieť a prípadne ho zmeniť. Keď vyjadria túžbu zlepšiť sa, diskusia môže prejsť k brainstormingu o tom, ako by bolo možné dosiahnuť zlepšenie. Niekedy komunikácia viazne a výsledky neprídu hneď. Trpezlivosť je tiež veľmi dôležitá.

 

3. Snažte sa svojich tínedžerov pochopiť

Potvrďte dieťaťu, že jeho pocity chápete. Použite napríklad tieto slová: „Musíš byť veľmi sklamaný, keď… To ťa muselo naozaj naštvať…“ Niekedy stačí povedať: „No teda!“ Alebo použite súhlasné prikývnutie ako prejav pochopenia, alebo ho jednoducho objímajte. Mnohí, ktorí pracujú s deťmi, často hovoria o tom, že sa stupňuje ich problémové správanie a agresivita. Odborníci už dlhú dobu hľadajú všetky možné i nemožné cesty, ktoré by  pomohli deťom nájsť pokoj a vyrovnanosť. Názory sú rôzne. Viaceré výskumy však  jednoznačne potvrdzujú, že len skutočný a citlivý záujem o dieťa, harmonické rodinné vzťahy, nekonečné úprimné rozhovory a každodenné objatia sú tým najlepším liekom pre malé deti i tínedžerov.

 

4. Buďte dôslední

Dôslednosť je základnou zložkou pre pokojné spolužitie s vašimi deťmi. Napríklad, keď rodičia majú od svojich detí odlišné očakávania, často dochádza k nezhodám, pretože deti sa prikláňajú k rodičovi, ktorý má tendenciu byť zhovievavejší. Skúste sa dohodnúť pri stanovení určitých pravidiel. Keď vám s nimi vaše deti pomôžu, budú mať väčšiu motiváciu ich dodržiavať. Snažte sa  navzájom povedať všetky návrhy, ale kompromisne vyberte tie, ktoré vyhovujú obidvom stranám.

 

5. Venujte čas aj sami sebe

Niektorí rodičia sústreďujú všetko úsilie na starostlivosť o svoje deti, prácu a domov, pričom nemajú čas na to, aby sa venovali aj sami sebe. Ak napríklad zanedbávate svoje fyzické alebo duševné zdravie, môžete byť náchylnejší na choroby, ktoré ovplyvnia vašu schopnosť postarať sa o svoje deti. Alebo môžete vyhorieť a zrazu sa vám nič nebude chcieť robiť v rodine ani  v práci. Z tohto dôvodu je potrebné občas myslieť len na seba a niekoho z rodiny poprosiť o pomoc. Dôležité je tiež zostávať osamote, počúvať hudbu, čítať si knihu, ísť do prírody alebo do sauny.

 

6. Aktívne počúvajte, čo vám tínedžeri hovoria

Často nemáme čas alebo chuť sa aktívne počúvať. Psychológovia odporúčajú rodinám, aby používali aktívne počúvanie ako spôsob uľahčenia komunikácie. Schopnosť aktívneho počúvania znamená prijímanie informácie od dieťaťa tak, aby ono cítilo, že rodič ho chápe, zdieľa s ním jeho problém a má záujem pomôcť mu ho riešiť. Pri nácviku schopnosti rodičov počúvať svoje deti môžete využiť najmä niektoré zo zásad efektívnej komunikácie:

 

Technika odzbrojenia

Rodič je inštruovaný, aby v tom, čo dieťa hovorí, našiel istú pravdu, aj keď je presvedčený o tom, že to, čo dieťa hovorí, je úplne nesprávne, nerozumné, iracionálne alebo nespravodlivé.

 

Technika empatie

Rodič sa má pokúsiť vžiť do prežívania svojho dieťaťa, to znamená:

  • vidieť svet jeho očami,
  • myslieť empaticky, teda parafrázovať slová dieťaťa,
  • preciťovať , teda uvedomiť si, ako sa dieťa cíti, podľa toho, čo mu hovorí .

 

Technika otázky

Rodič by sa mal pýtať ohľaduplne a opatrne, aby sa dozvedel, čo si dieťa myslí a ako sa cíti.

Môžete použiť aj jednoduchšiu metódu, ktorá spočíva v tom, že keď prvá osoba skončí rozprávanie, druhá osoba musí zopakovať, čo povedala prvá osoba. Prvá osoba potom buď potvrdí, že bola vypočutá správne, alebo opäť vysvetlí svoj názor. Aktívne počúvanie pomáha zabezpečiť, aby sa každý cítil vypočutý, a to môže pomôcť vyhnúť sa veľkému hnevu alebo smútku.

 

7. Precvičujte v rodine vďačnosť

Aj keď sa už na tému vďačnosť urobilo množstvo výskumov, ľudia ju nevyužívajú tak často, ako by mohli. Keď si neustále uvedomujeme, za čo môžeme byť vďační, máme šancu sa cítiť šťastnejší. Namiesto toho, aby ste sa zamerali na to, čo sa vám nepáči na správaní vášho tínedžera, skúste sa viac zamerať na dobré veci, ktoré sa s ním spájajú. Keď si zvyknete na takéto vnímanie reality, jednoduchšie vyriešite prípadné problémy a budete mať v rodine lepšiu náladu.

 

8. Vnímajte situácie z nadhľadu

Keď sa na určité situácie dokážete pozerať z nadhľadu, môže vám to pomôcť lepšie sa vyrovnať s problémami v rodine. Jeden zo spôsobov, ako si udržať nadhľad, je položiť si otázku, či práve prebiehajúci problém bude aktuálny aj o mesiac alebo o rok. V opačnom prípade môže byť zbytočné venovať mu veľké množstvo energie.

 


ZDROJE: 
Kevin Leman: 5 dní a váš tínedžer bude iný
RaulPosse, Julian Melgosa: Umenie výchovy
Sal Severe: Čo robiť, aby sa vaše deti vhodne správali 
Adele Faberová, Elaine Mazlishová: Ako hovoriť, aby nás tínedžeri počúvali
8 tips parenting teenagers

Čítajte viac o téme: Dospievanie | Tínedžeri
Zdieľať na facebooku