Aktívne počúvanie

Chcete si vytvoriť silné puto s dieťaťom? Vyskúšajte zúčastnené načúvanie

Každý rodič túži po krásnych vzťahoch so svojimi deťmi. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa dopracovať k tomuto cieľu. Jednu z ciest môže predstavovať aj zúčastnené načúvanie.

Len počujete svoje deti alebo ich aj počúvate?

To, čo deti potrebujú najviac, je pozornosť a empatia. Ak vy budete počúvať s empatiou, pomôžete deťom spoznávať a rozlišovať emócie u seba, deti sa vám s dôverou otvoria a ich emocionálna inteligencia začne rásť.

Ako aktívne počúvať dieťa?

Vaše dieťa prišlo zo škôlky alebo zo školy mrzuté. Čosi sa stalo. Možno sa nezhodlo v niečom s inými deťmi. Ako im vtedy pomôcť? Ako zareagovať? Ako sa s nimi porozprávať?

Dokážete svoje deti naozaj počúvať?

Pri výchove detí si mnohí rodičia všímajú deti a komunikujú s nimi len vtedy, keď sú zlé. Pekné správanie zostáva aj celé hodiny bez povšimnutia, čo deti často vycítia.Ak chcete vašu komunikáciu viesť pozitívnym smerom, mali by ste zmeniť taktiku.

Ako môžete pomáhať deťom vyjadrovať aj nepríjemné pocity?

Ľudský vnútorný svet je neskutočne bohatý. Ak sa oň dobre staráme, prináša nám radosť a harmóniu do života. Rovnako i deti treba viesť k tomu, aby svoje pocity dokázali vyjadrovať vždy rešpektujúcim spôsobom. A to je možné len, ak to uvidia u svojich najbližších.

Ako komunikovať s tínedžerom?

Rodičia dospievajúcich detí sa často sťažujú, že komunikácia s ich potomstvom je náročná a nemožná. Neraz pozostáva len z množstva príkazov a zákazov. Ako ich teda pochopiť a ako s nimi komunikovať?