Prečo je pre deti dôležitý relaxačný kútik?

Relaxačné kútiky predstavujú taký priestor v byte, kde deti v bezpečnom prostredí môžu premýšľať nad svojimi emóciami, môžu upokojiť svoje telo a v prípade potreby bezpečne svoje emócie aj uvoľniť.
Relaxačné kútiky predstavujú taký priestor v byte, kde deti v bezpečnom prostredí môžu premýšľať nad svojimi emóciami, môžu upokojiť svoje telo a v prípade potreby bezpečne svoje emócie aj uvoľniť. / Foto: Bigstock

Relaxačný kútik pre deti je miesto, kde sa môžu nielen upokojiť, ale je to aj miesto, kde môžu nadobudnúť cenné zručnosti, ktoré im pomôžu regulovať svoje emócie.

 

Nielen dospelí, ale aj malé deti prežívajú rôzne druhy emócií. Jeden z najväčších dôvodov, prečo kričia, hnevajú sa, kopú alebo sa hádžu na zem, je ten, že nerozumejú, čo robiť s negatívnymi pocitmi. Z tohto dôvodu psychológovia odporúčajú vytvárať pre deti  v izbe relaxačné kútiky. Význam pre ne majú hlavne preto, lebo si v nich môžu jednak v samote oddýchnuť, upokojiť sa a staršie deti môžu aj popremýšľať nad tým, kde sa negatívne emócie vzali. Relaxačné kútiky predstavujú taký priestor v byte, kde deti v bezpečnom prostredí môžu premýšľať nad svojimi emóciami, môžu upokojiť svoje telo a v prípade potreby bezpečne svoje emócie aj uvoľniť. Mal by to byť priestor, kde nie je hluk, chaos, zima či veľké teplo. Mal by to byť priestor, kde sa dieťa môže cítiť pokojne, vyrovnane, kde sa môže cítiť slobodne a kde preberá za seba zodpovednosť.

 

Relaxačný kútik a chvíľka osamote ako výchovný nástroj

Daniel J. Siegel a Tina Payneová-Brysonová vo svojej knihe  Klidná výchova k disciplíně  hovoria, že chvíľka na odpočinok patrí medzi výchovné metódy, ktoré keď sa použijú správne, nespôsobujú deťom traumu. Ak sa metóda uskutoční vhodne, s láskavosťou, napríklad ak si k dieťaťu sadnete a porozprávate sa s ním o tom, čo sa stalo a až potom mu odporučíte pobyt v relaxačnom kútiku, môže byť takto prežitý čas na upokojenie užitočný. 

 

Ak sú deti ešte veľmi malé, autori knihy odporúčajú zameniť čas na odpočinok v samote  za spoločnú chvíľku s rodičom.  Rodič potom ide do relaxačného kútika spolu s dieťaťom. V spoločnej chvíľke učia rodičia deti, ako správne odpočívať, upokojiť sa a  venovať sa vnútornej reflexii. Odpočinok a pochopenie emócií sú  dôležité pre rozvíjanie výkonných funkcií, znižovanie impulzivity a usmerňovanie energie. Keď deti vyrastú, môže im prospieť vnútorná reflexia a čas na zamyslenie k tomu, že  budú vedieť, ako majú sústrediť pozornosť na svoj vnútorný svet. Takýto čas na zamyslenie podporuje schopnosť vidieť vlastnú myseľ a myseľ druhých. Podporuje empatiu. Vnútorné nazeranie, empatia a súcit sú základom sociálnej a emočnej inteligencie, a tak krátke chvíľky na zamyslenie pomáhajú budovať nervové obvody pre tieto dôležité schopnosti. Toto všetko sa dieťa môže učiť v relaxačnom kútiku. Veľmi dôležité je, aby dieťa pobyt v relaxačnom kútiku nevnímalo ako trest. Relaxačný kútik by malo vnímať ako miesto, kde si môže znížiť svoje emočné preťaženie.

 

Ako pomôcť deťom vyrovnať sa  s ich pocitmi?

Doktorka Laura Markhamová, odporúča rodičom, ako pomôcť budovať vlastnú sebakontrolu a ovládať svoje emócie. Hlavnou myšlienkou je pochopenie, že emócie sú niečo prirodzené, hoci sú aj negatívne. Kým sa dieťa naučí s nimi narábať, je na rodičovi, aby ho usmernil a pomohol mu vyrovnať sa s nimi. Dieťa je schopné toto robiť približne vo veku päť rokov.

 • Rodičia učia dieťa spracovávať emócie svojím vlastným príkladom. Mnohokrát pozorujeme situácie, kedy rodič kričí na dieťa, aby prestalo kričať, zbije dieťa, aby prestalo biť niekoho iného. Pokiaľ rodič sám nie je schopný ovládať a spracovávať emócie, je nevhodné, ak má takéto očakávania od svojho dieťaťa.
   
 • Prioritou by pre rodiča malo byť hlboké citlivé spojenie so svojím dieťaťom. Ak sú rodič a dieťa na seba napojení, vnímajú sa, rodič sa dôkladne o dieťa stará a podporuje ho, dieťa s ním chce spolupracovať a chce mu vyhovieť. Pre dieťa nie je nič krajšie, ako vidieť spokojný úsmev na rodičových perách a jeho súhlasný pohľad.
   
 • Rodič akceptuje a miluje dieťa aj keď sa dieťa cíti zle a je schopný uznať jeho pocity a dať mu najavo, že sú prirodzené, nemusí sa ich báť a rodič mu s nimi pomôže.
   
 • Rodič vedie výchovu dieťaťa bez potreby ho trestať za prejavené emócie. Tým, že dieťa cíti bezpodmienečnú lásku rodiča, častejšie a otvorenejšie prejavuje svoje emócie. U rodiča má dôveru a vie sa na neho spoľahnúť.
   
 • Rodič akceptuje všetky pocity dieťaťa, vrátane hnevu, ale nedovolí mu pokračovať v nebezpečnej aktivite. Rodič vníma, kedy u dieťaťa nastáva záchvat hnevu a vie ho odviesť od ostatných detí, aby im neublížilo alebo sebe.
   

Povedzte deťom, na čo slúži relaxačný kútik

Relaxačný kútik by mal byť upokojujúcim a príjemným priestorom, do ktorého dieťa môže kedykoľvek vstúpiť, keď sa necíti vo svojej koži. Upozornite ho na to, že tento priestor by malo navštevovať vtedy, keď mu telo dáva signály o tom, že sa necíti dobre, je nahnevané, smutné, chce sa mu plakať, biť sa a podobne. Staršie dieťa už dokáže tieto znaky rozpoznať. Naučte ho, nech ide do kútika ešte skôr, ako negatívne emócie vyplávajú úplne von. U mladších detí to nie je až také jednoduché. Tie svojim pocitom až tak nerozumejú. Sebakontrola dieťaťa sa vyvíja medzi 3,5 až 4 rokom života a trvá ešte niekoľko rokov, kým sú deti schopné efektívne ju používať. Emocionálna kontrola sa vyvinie tiež až medzi 3,5 až 4 rokom. Takže, je potrebné toto rešpektovať a nežiadať od dieťaťa niečo, čo nie je schopné urobiť. Je obrovský rozdiel, keď záchvatu hnevu podľahne dvojročné a päťročné dieťa. V tom spočíva podstata naučenia sebaovládania. Kým dvojročné dieťa sebaovládaniu ešte z hľadiska vývinu mozgu a sociálnych zručností nie je schopné porozumieť, päťročné dieťa by sa už malo vedieť vyrovnať s negatívnymi emóciami primerane svojmu veku. Jednou z ďalších výhod používania relaxačného kútika je to, že učí deti sebavedomiu, nezávislosti a sebahodnoteniu. Práve v relaxačnom kútiku sa môže začať celoživotný proces regulácie emócií.

 

Ako čo najlepšie vytvoriť relaxačný kútik?

Ak sa vo svojom dome rozhodnete vytvoriť relaxačný kútik, pred začatím by ste mali mať na pamäti niekoľko vecí. Môžete využiť nasledujúce spôsoby, ako vytvoriť upokojujúci kútik:

 

Dovoľte dieťaťu plánovať

Ak ste sa rozhodli zriadiť relaxačný kútik, vypočujte si aj nápady dieťaťa. Nech vám povie, čo by ho podľa jeho názoru dokázalo najviac upokojiť.

 

Naučte svoje dieťa používať všetko, čo ste do relaxačného kútika kúpili

Postupne dieťaťu vysvetlite, ako sa jednotlivé pomôcky na relaxovanie používajú.

 

Buďte dôslední

Bude to chvíľu trvať, kým si dieťa na kútik zvykne, ale s dôslednosťou a pevným, ale jemným vedením, sa ho vaše dieťa naučí správne používať.

 

Spoločne vytvorte súbor pravidiel pre daný priestor

Umožnite dieťaťu zúčastňovať sa na stanovovaní pravidiel, ktoré budú v kútiku platiť. Toto mu poskytne veľmi potrebný pocit sebakontroly.

 

Čo umiestniť do relaxačného kútika?

Relaxačný kútik by mal pozostávať z príjemného miesta na sedenie alebo ležanie a niekoľkých upokojujúcich pomôcok, ktoré by malo vedieť dieťa využívať. Do kútika môžete umiestniť napríklad tieto hračky a relaxačné pomôcky:

 • bublifuk,
 • plyšové hračky,
 • antistresovú loptu,
 • omaľovánky,
 • knihy,
 • fidget spinnery,
 • denník pre staršie deti,
 • slamky na fúkanie,
 • farebný veterník na fúkanie,
 • pomôcky na maľovanie,
 • relaxačný sedací vak,
 • prikrývky,
 • vankúše.
Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Disciplína detí
Zdieľať na facebooku