7 právd, ktoré by deti mali vedieť čo najskôr

Základy úspešnej dospelosti sú tvorené v detstve. To, ako deti vnímajú konanie rodičov a činy okolia, do určitej miery odzrkadľuje, kým sa stanú a aký život budú žiť.
Základy úspešnej dospelosti sú tvorené v detstve. To, ako deti vnímajú konanie rodičov a činy okolia, do určitej miery odzrkadľuje, kým sa stanú a aký život budú žiť. / Foto: Pexels

Každý rodič sa snaží vychovávať svoje deti tak, aby cítili lásku a bezpečie. Zároveň túži aj po tom, aby v dospelosti dokázali žiť šťastne a úspešne. Ako im v tom pomôcť?

 

Veľa výskumov hovorí o tom, že základy úspešnej dospelosti sú tvorené v detstve. To, ako deti vnímajú naše činy a činy okolia, do určitej miery odzrkadľuje, kým sa stanú a aký život budú žiť. Budú sebavedomí? Podarí sa im odolať tlaku rovesníkov a vyhnúť sa nebezpečným činnostiam a ľuďom? Budú schopní rešpektovať ostatných a žiť podľa svojej vlastnej etiky a hodnôt? Dokážu žiť šťastný a plnohodnotný život? Všetky tieto otázky si dávajú rodičia, ktorí túžia vychovať šťastné, súcitné, sebavedomé a radosťou naplnené deti. Ako to však dosiahnuť? Ako sa z detí vyvinú dospelí ľudia, ktorí sa dokážu orientovať v našej spoločnosti a nájsť spôsoby, ako byť úspešným človekom? Ako sa zároveň nevzdať vášní, záľub a životných cieľov? Existuje množstvo ciest a výchovných vplyvov, no odborníci odporúčajú deti postupne zoznamovať aj s nasledujúcimi pravdami o živote.

 

1. Deti musia vedieť, že v niečom môžu zlyhať a aj napriek tomu sú stále milované

Žijeme v spoločnosti, ktorá často na prvé miesto dáva úspech. Naše médiá zbožňujú tých, ktorí sa dostali na výslnie v oblasti bohatstva a slávy a často ich ani nezaujíma, ako sa tam dostali. Výsledkom je, že deti niekedy vyrastajú s pocitom, že víťazstvo je všetko a často nadobúdajú dojem, že nie je ani dôležité dodržiavať morálne zákony, ak chcú dosiahnuť to, čo chcú. Samozrejme, takéto vnímanie reality nie je správne, lebo skôr či neskôr nedodržiavanie morálnych zákonov spôsobuje pocit nešťastia a nespokojnosti. Po určitej dobe môžu cítiť výčitky svedomia. Keď však deti vedia, že sú milované, a to bez ohľadu na to, či uspejú alebo nedosiahnu to, o čo sa pokúšajú, môže im to pomôcť zostať v pohode, bez zlých pocitov k sebe samému. Týmto spôsobom sa môžu dopracovať k tomu, čo chcú, bez tiaže, že majú pocit, že ak zlyhajú, sú menejcenným človekom. Cieľom je, aby si udržali svoje hodnoty, záujmy a ciele a aby kráčali postupne za tým, čo ich napĺňa radosťou.

 

2. Názory iných ľudí neovplyvňujú ich život

Jednou z najlepších vecí, ktoré dieťa môže cítiť, je dôvera v seba samého. To im môže dať veľkú silu ísť vlastnou cestou. Tieto deti nežijú svoj život pod vplyvom toho, čo hovoria iné deti, spolužiaci, iní ľudia. Nepotrebujú názory iných ľudí na to, aby si nejako potvrdili svoju hodnotu vo svete. Ak majú niečo, čo radi robia alebo niečo, na čom im záleží, môžu to robiť bez toho, aby ich v tom ovplyvňovali názory iných ľudí alebo im bránili v dosahovaní svojich snov.

 

3. Majú hodnotu len preto, že sú samy sebou

Deti by mali vedieť, že nemusia robiť nič výnimočné alebo nejakým spôsobom neustále dokazovať, že sú hodné lásky. V našej spoločnosti však existujú deti, ktoré svoju výnimočnosť musia neustále prezentovať, aby cítili rodičovskú lásku. Potom začnú veriť tomu, že musia robiť aj také veci, ktoré ich nebavia, a to len preto, aby si zaslúžili lásku. Postupne sa u nich môže kvôli tomu prejaviť stres, úzkosť. Tým, že im dáte najavo, že čokoľvek, na čom im záleží, má hodnotu a zaslúži si rešpekt, pomôže deťom vyrastať s radosťou a vo svojej vlastnej prirodzenosti. Tieto deti väčšinou v dospelosti žijú nielen šťastný život, ale v tom, čo ich baví, často dosahujú úspech. Pre deti je veľmi oslobodzujúce poznanie, že pre to, aby boli milované, nemusia robiť to, čo im niekto prikáže a núti ich robiť niečo, čo ich vôbec nezaujíma. Napríklad nejaký šport, umenie a podobne. A týka sa to aj známok. Ak dieťa vie, že je milované len kvôli jednotkám, to nie je dobrý signál. Je potrebné si uvedomiť, že známka je len číslo, podstatné je motivovať dieťa k tomu, aby potrebné informácie, poznatky ovládalo a podporovať ho aj v rámci učenia v tom, čo mu naozaj dobre ide a čo ho zaujíma.

 

4. Vhodné je dôverovať vlastným myšlienkam a názorom

V dnešnom svete sociálnych médií existujú milióny ľudí, ktorí nás chcú presvedčiť, že spôsob, ktorý považujú za správny, by sme si mali osvojiť aj my. Deti, ktoré sa učia, že nemusia akceptovať nikoho názor ako jediný, sú deti, ktoré sa učia zručnosti kritického myslenia. Keď sú schopné tieto zručnosti rozvíjať, pomáha im to nielen hodnotiť ich vlastné názory, ale pomáha im to aj efektívnejšie orientovať sa v ich živote. Vďaka schopnosti dôverovať vlastným myšlienkovým procesom a úsudkom im umožňuje, že urobia rozhodnutia, ktoré úzko súvisia s ich vlastným presvedčením a nedajú sa ovplyvňovať niekým iným. Vďaka tomuto prístupu sa dostanú skôr k svojim cieľom.

 

5. Výchova a vzdelávanie sú dôležitou súčasťou života

Niekedy deti nerady chodia do školy a tiež nerady počúvajú o tom, že vzdelanie je veľmi dôležité. Aj v týchto situáciách je vhodné s deťmi neustále diskutovať o význame vzdelania a ak je to možné, je dobré byť aj dobrým vzorom. Veď v súčasnosti veľa rodičov študuje aj popri zamestnaní alebo chodia na rôzne kurzy. Toto tiež na deti vplýva pozitívne. Neustále veďte deti k tomu, aby si uvedomovali, že dobré vzdelanie má obrovský vplyv na ich ďalší život a menej stresujúcu dospelosť.  Kvalitné zručnosti a vedomosti im môžu pomôcť v dospelosti k ekonomickej stabilite. Systematické učenie ich motivuje aj k prekonávaniu prekážok a k naplneniu výziev.

 

6. Cesta za cieľmi sa má prežívať v radosti

Keď ľudia cítia uspokojenie len vtedy, keď si splnia svoj sen a prídu do vytúženého cieľa, prichádzajú o veľa radosti a dobrých pocitov, ktoré môžu pociťovať už pri samotnej ceste. Je dôležité, aby deti vedeli, že hoci život nie je vždy ľahký a niekedy bude aj ťažký, vždy môže  byť radostný a vzrušujúci. Je dôležité, aby ste ich upozornili na to, že aj samotnú cestu, ktorá vedie k cieľu, je potrebné si užívať. Je dobré, keď pri práci na svojich snoch cítia aj priebežnú spokojnosť a nielen tú, na ktorú čakajú v cieli. Aj toto prežívanie prispieva k plnohodnotnému a spokojnému životu. Ľudia, ktorí si môžu vychutnať cestu k svojmu úspechu, majú oveľa viac príležitostí na šťastie ako ľudia, ktorí sú šťastní, len vtedy, keď dosiahnu svoje ciele.

 

7. Dobré je byť súcitným človekom

Bez ohľadu na to, aký je váš systém viery alebo politické názory, súcit a starostlivosť o ostatných ľudí môžu byť pre plnohodnotný život mimoriadne dôležitý. Vďaka formovaniu vášho vlastného súcitu a a úcty k ľuďom, a to aj vtedy, keď s vami nesúhlasia, pomáhate svojmu dieťaťu stať sa súcitnejším človekom. Myslieť si, že sebectvo zabezpečí úspech skôr ako štedrosť a rešpekt, je veľký omyl. Je to práve naopak. Naučiť deti záujmu a obetavosti o druhých môže byť najlepším spôsobom, ako ich dobre pripraviť na naplnený a úspešný život. Záujem a starostlivosť o druhých ľudí vytvára pevný základ pre dobré vzťahy a tie zasa podporujú dobrú psychickú kondíciu, ktorá je pre úspešný život a proces učenia veľmi dôležitá. Altruistický postoj človeka skôr privedie k nejakej užitočnej a zmysluplnej práci. A keď ľudia veria v zmysel toho, čo robia a pripadajú si užitoční, ľahšie v živote prekonávajú prekážky a sú šťastnejší.

Tým, že dokážete vychovať starostlivé a súcitné deti, ktoré majú silný zmysel pre svoje vlastné presvedčenie a morálku, pomáhate urobiť zo sveta krajšie a pokojnešie miesto. Podpora toho, kým sú vaše deti, uznanie ich hodnoty a ochota byť otvorený názorom ostatných, im môže pomôcť pri vývoji takých zručností, ktoré im zabezpečia šťastnejší a plnohodnotnejší život.


Zdroje:
James B. Stenson: Kompas
R. Posse, J. Melgosa: Umenie výchovy
J.Juul, P. Høeg: Tréning empatie u dětí
7 truths children need know
Martin H. Padovani: Hojenie zranených emócií

 

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi
Zdieľať na facebooku