Ako si viac užívať pri výchove detí?

Psychológovia často upozorňujú rodičov na to, aby sa pri výchove detí uvoľnili a svoje rodičovstvo si naplno užívali.
Psychológovia často upozorňujú rodičov na to, aby sa pri výchove detí uvoľnili a svoje rodičovstvo si naplno užívali. / Foto: Bigstock

V súčasnosti veľa rodičov svoju hodnotu a hodnotu celej rodiny spája priamo s úspechom alebo neúspechom detí. Psychológovia upozorňujú, že toto nie je správny postoj. Ako sa teda viac pri výchove detí uvoľniť a ako si viac užívať rodičovstvo? Na tieto otázky nájdete odpovede v tomto článku.

 

Rodičia v dnešnej dobe, v porovnaní s minulosťou, venujú svojim deťom oveľa viac pozornosti a času. Nedávna analýza 11 bohatých krajín zistila, že v roku 1965 strávila priemerná matka starostlivosťou o deti 54 minút denne. Tento počet sa v roku 2012 zdvojnásobil na 104 minút. A čas, ktorý muži venujú starostlivosti o svoje deti, sa zvýšil zo 16 minút denne na 59 minút. Každý rodič chce pre svoje deti to najlepšie. Rodičia sa zaujímajú o to, aby ich deti boli zdravé, milované, aby žili v bezpečí, aby mali prístup k najlepšiemu vzdelaniu a aby boli v dospelosti úspešnými ľuďmi. Niekedy však veci nefungujú na sto percent tak, ako sme si ich naplánovali. Keď si rodičia svoju hodnotu a hodnotu celej rodiny spájajú priamo s úspechom alebo neúspechom detí, môžu cítiť stres, smútok a sklamanie. Prestávajú si vychutnávať radosť z detí a z každodenného života.

 

Svet rodičov by sa nemal krútiť len okolo detí, pretože to môže spôsobiť stratu vlastnej identity. Keď rodičia svoj životný štýl prispôsobujú len záujmom a záľubám  detí, prestávajú vnímať sami seba, nevedia si pre seba vyhradiť čas, cítia sa časom vyhorení a zhoršiť sa môže aj vzťah medzi manželmi. Toto všetko vedie len k stresu, neutíchajúcemu tlaku a k pocitom nešťastia. Niekedy nemyslia na seba a svoju radosť preto, lebo si myslia, že všetko sa zmení, keď deti vyrastú. Myslia si, že potom sa budú viac venovať vlastnému manželstvu a záľubám. Niekedy to tak možno aj prebieha, ale podľa viacerých zistení, väčšinou vzťah zostáva naďalej chladný a takíto rodičia majú tendenciu už dospelým deťom zasahovať priveľmi do života.

 

Čo teda robiť, aby ste sa viac dokázali radovať z rodičovstva a celkovo zo vzťahov v rodine? Psychológovia odporúčajú hlavne to, aby ste sa uvoľnili a nebrali všetko veľmi vážne. Tiež je potrebné si uvedomiť, že deti chyby robia a aj neúspechy prichádzajú. Nie vždy je všetko krásne a bezproblémové. Keď rodičia prijmú túto skutočnosť ako realitu, začnú prežívať menší stres. Toto nielenže robí oboch rodičov a ich deti šťastnejšími, ale deti sa tiež učia prekonávať prekážky, učia sa samostatnosti a budujú si tiež svoje sebavedomie a sebaúctu. Kritériá  správneho rodičovstva nie sú určené úspechmi a neúspechmi detí. Zabrániť deťom v tom, aby robili chyby, sa nedá. Môžete im však pomôcť tak, že im ukážete, ako majú chyby vyriešiť. Takto formujete charakter dieťaťa. Dôležité  je  tiež bezpodmienečne milovať, viesť a jemne usmerňovať svoje deti. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, ktoré pomáhajú rodičom viac si užívať rodičovstvo a tešiť sa z tohto poslania.

 

Vychutnávajte si každý okamih, čas plynie rýchlo

Deti rastú veľmi rýchlo. Rok strieda rok a dieťa je zrazu dospelé. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité vychutnávať si každú spoločnú chvíľu s dieťaťom, ktorú môžete prežívať všetci spoločne. Myslite na to, že bozkov, objatí a milých slov nikdy nie je dosť. Vďaka nim dieťa emocionálne naplníte a pripravíte ho tak na náročné situácie, ktoré ho môžu stretnúť v dospelosti. Vždy budete rodičom svojho dieťaťa, ale váš spoločný čas naozaj plynie rýchlo. Veď vidíme to všade okolo seba. Množstvo rodín svoje dospelé deti nevidí aj dlhé roky alebo mesiace. Často sú v zahraničí alebo im obrovské množstvo práce či iné dôvody nedovolia častejšie cestovať za rodičmi.

 

Domáce práce zmeňte na spoločnú radosť

Domáce práce dokážu zabrať obrovské množstvo času, a to aj napriek tomu, že máme doma veľké množstvo rôznych elektronických pomocníkov.Psychológovia však odporúčajú, že ak sa to len trochu dá, mali by ste si z upratovania urobiť určitý rodinný rituál, pri ktorom ste všetci spolu. Stačí, ak dieťa urobí len niekoľko úkonov. Dôležité je, aby cítilo, že aj ono dokáže pomôcť a je súčasťou komunity. Naučte svoje dvojročné dieťa umiestniť špinavé oblečenie do koša. Nechajte svoje sedemročné dieťa polievať rastliny. Staršie deti zvládnu akékoľvek iné domáce práce. Vysvetlite im, že všetci pracujete v jednom tíme, ktorý sa snaží upratať domácnosť tak, aby sa v nej všetci dobre cítili.

 

Používajte špeciálne vyhradený čas pre každé dieťa

Pozitívna a sústredená pozornosť pomáha budovať a udržiavať emočné spojenie. Táto metóda je tiež považovaná aj za spôsob prevencie pred zbytočnými konfliktmi a pomáha tiež udržiavať rodinnú pohodu. V rodinách, kde sa využíva táto metóda, bolo zistené, že deti sú nezávislejšie pri plnení každodenných povinností, znížila sa intenzita súrodeneckej rivality, poklesol čas strávený pri televízii a pri počítačoch, deti nechajú rodičov dokončiť svoju prácu, lebo vedia, že neskôr si rodičia pre ne urobia čas. Naplánujte si aspoň 15 minút, ktoré venujete denne len jednému z vašich detí. Ak chcete tento čas využiť naplno, robte všetko, čo vaše dieťa chce.Ak máte staršie deti, požiadajte ich, aby vám ukázali svoju obľúbenú  počítačovú hru alebo aplikáciu v mobile, ktorú práve používajú.

 

Buďte aktívnymi poslucháčmi

Namiesto toho, aby ste neustále rozprávali len vlastné názory, napríklad na  situáciu v škole alebo na problém, ktorý má vaše dieťa s kamarátom, položte mu niekoľko otázok, aby ste zistili, aký má názor na určitú vec. Každý je rád, že niekto iný vníma jeho vlastný názor. Pri aktívnom počúvaní nemlčí ani dieťa, ani rodič. Ideálne je, keď  rodič okrem toho, že prejavuje záujem, potvrdzuje pocity a myšlienky dieťaťa a pomáha mu, aby problém premyslelo. Pri takejto komunikáciii, rodič je ten, ktorý situáciu sleduje, súcití s dieťaťom, komunikuje s ním na danú tému a v prípade potreby ukáže možné cesty, ktoré vedú  k vyriešeniu problému. Existujú však prípady, keď rodič zasiahnuť jednoducho musí. Je to vtedy, keď hranica problému je neúnosná a je nad rámec dieťaťa, aby situáciu dokázalo vyriešiť samo. Niekedy aj samotné dieťa cíti, že potrebuje pomoc rodičov. V takomto prípade by malo o ňu  otvorene požiadať.

 

Hrajte spolu spoločenské hry

Spoločenské hry nie sú len zábava, ale vytvárajú  aj priestor na komunikáciu, lepšie spoznávanie svojich názorov a pomáhajú tiež formovať rodinné putá. Majú obrovský význam aj pre rozvoj kreativity a pomáhajú tiež rozširovať slovnú zásobu. Môžu tiež slúžiť ako prevencia pred vznikom porúch čítania a písania u detí. Pre deti v predškolskom veku ich môžete využiť hlavne na to, ako ich zábavným spôsobom naučiť dodržiavať pravidlá, vyrovnávať sa s prehrou, myslieť kreatívne, rozvíjať sústredenosť, trpezlivosť, sebaovládanie alebo riešiť problémy. Pri stolových hrách sa deti učia tiež  plánovať a prijímať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.  Učia sa vyrovnávať s prehrou a chápať dodržiavanie pravidiel. Najdôležitejšie so všetkého je ale to, že ste pri hre spolu a zabávate sa.

 

Prežívajte čas hlavne  s tými ľuďmi, ktorých máte radi

Nestretávajte sa, ak to nie je potrebné, s takými ľuďmi, kvôli ktorým nemáte dobrý pocit zo seba alebo z rodičovstva. Nie ste povinní sa priateliť s niekým, kto vám odoberá energiu a necítite sa pri ňom dobre. Ak svojim deťom ukážete, že vo vašom živote nie je miesto pre ľudí, ktorí na vás negatívne pôsobia, pomôže im to naučiť sa orientovať aj v ich vlastných priateľstvách.

 

Prejavujte úctu ľuďom, ktorí majú vplyv na vaše dieťa

Učitelia, tréneri, inštruktori, vedúci krúžkov, vychovávatelia – títo všetci sú súčasťou výchovy vášho dieťaťa. Môže sa stať, že vaše dieťa je súčasťou nepríjemnej situácie. Samozrejme, že ste frustrovaní, ale nekričte a neobviňujte niekoho iného za problém. Vaše dieťa musí vidieť, že s ostatnými autoritami zaobchádzate s úctou. Súkromne a zdvorilo sa opýtajte, či existuje niečo, čo by vaše dieťa mohlo urobiť, aby sa mu viac darilo. Tímovou prácou sa dá dosiahnuť veľa. Keď dieťa vidí, že rodičia si vážia jeho učiteľa, tak si ho potom váži aj ono.

 

Robte spoločne skutky láskavosti

Láskavosť je dôležitá vlastnosť, ktorá pomáha ľuďom byť sociálnymi bytosťami. Pomáha nám v tom, aby sme sa dokázali navzájom prijať, aby sme sa  rešpektovali a tolerovali. Je dobré, keď ste pre deti nielen dobrým vzorom láskavosti, ale túto schopnosť s nimi aj cielene precvičujete. Pomôžte niekomu prejsť cez ulicu, podržte otvorené dvere a povedzte niečo pekné cudzincovi. Prediskutujte, aký ste mali pocit z  toho, keď ste urobili niečo pekné a nečakané. Porozprávajte sa aj o tom, ako sa ten druhý mohol cítiť. A ak vám niekto otvorí dvere, venujte chvíľu zmienke o tom, ako ste sa v tejto chvíli cítili vy.

 

Nerobte si starosti s vysokou školou už v základnej škole

Vaše dieťa sa pravdepodobne dostane na vysokú školu aj keď možno momentálne nevie všetky vybrané slová alebo násobilku. Niekedy sa rodičia zbytočne už o10 rokov skôr zaoberajú situáciami, ktoré budú musieť riešiť v budúcnosti. Je to úplne zbytočné. Ani jeden rodič nevie stopercentne povedať, čo bude jeho dieťa zaujímať o niekoľko rokov. Radujte sa z prítomných okamihov, robte všetko preto, aby sa vaše dieťa veľa naučilo, aby bolo spokojné a šťastné, ale netrápte sa tým, čo momentálne nemôžete ovplyvniť. Ak tak robíte, nemôžete sa uvoľniť a prežívať naplno chvíle s dieťaťaťom.

 

Často sa usmievajte 

Smiech pomáha prekonávať rôzne problémy každodenného života. Slúži telu ako signál, že sa može uvoľniť a že je všetko v poriadku. Keď sa smejeme od srdca, zabúdame na vážnosť, starosti a problémy. Malé dieťa zapája do smiechu celé svoje telo. Keď sa smejú dospelí, väčšinou je to len záležitosť hlavy. Ale v situácii, keď sa aj dospelý úprimne  smeje, akoby sa smialo celé telo. Energia smiechu prúdi celým telom. Keď sa usmejete, budete pravdepodobne menej vystresovaní a bude pravdepodobnejšie, že aj vaše dieťa sa bude cítiť lepšie. Váš tón hlasu sa tiež mení, keď sa usmievate. Vaše dieťa počuje rozdiel a  jeho nálada sa nastavuje pozitívnym smerom.

 

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Rodina
Zdieľať na facebooku