Návyky, ktoré pomáhajú upevňovať puto medzi rodičmi a deťmi

Každý rodič túži po krásnych vzťahoch so svojimi deťmi.
Každý rodič túži po krásnych vzťahoch so svojimi deťmi. / Foto: Bigstock

Ako každý vzťah, tak aj puto medzi rodičom a dieťaťom sa dá posilniť pomocou návykov, ktoré sa dajú jednoduchým spôsobom začleniť do vašich každodenných aktivít. 

 

Každý rodič túži po krásnych vzťahoch so svojimi deťmi. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa dopracovať k tomuto cieľu. Môžete denne využívať niektoré z nasledujúcich aktivít, ktoré posilňujú potrebné návyky.

 

Venujte dieťaťu skutočnú pozornosť

Keď ste s dieťaťom, nepremýšľajte o práci a vnímajte len dieťa. Aktívne ho počúvajte. Dôležité je aj to, že venujete pozornosť deťom vtedy, keď sa vhodne správajú. To je najlepší spôsob, ako predísť rôznym problémom. Keď sa dieťa pekne hrá, oplatí sa obetovať trochu času a všímať si ho, ako sa hrá. Takto dieťa dostáva pozitívnu spätnú väzbu. Povedzte mu, že sa pekne hrá, že postavilo peknú vežu z kociek, že nekričí, že požičalo hračky sestričke a podobne. Ak si dieťa nevšímate, keď sa hrá pekne, potom je už len jediný spôsob, ako dieťa upúta váš záujem, a to rôznymi konfliktami a problémovým správaním. Nalaďte sa na svoje dieťa. Prispôsobte svoju náladu dieťaťu. Preniknite do sveta dieťaťa prijateľným spôsobom. Pozerajte sa mu do očí a rozprávajte jednoducho a zrozumiteľne. Dieťa je vždy šťastné, keď sa cíti videné, počúvané, prijímané a milované. Takto sa tiež výrazne  upevňuje vaše vzájomné puto.

 

Užívajte si spoločné stolovanie

Množstvo výskumov ukázalo, že  pravidelné jedenie  s deťmi prináša množstvo  výhod. Ukázalo sa, že tieto deti majú  lepšie zdravie, emocionálnu inteligenciu, sociálne zručnosti, lepšie  správanie a tiež lepšie výsledky v škole. Aj keď si nenájdete čas na spoločnú večeru každý večer, naplánujte si rodinné stretnutie pri stole kedykoľvek môžete. Ak sa nemôžete takto stretávať večer, pouvažujte aspoň o spoločných raňajkách.Spoločné stolovanie by nemalo zahŕňať len zdravé jedlo, ale aj úprimnú komunikáciu a dobrú náladu.

 

Večer sa rozprávajte o tom, čo ste prežili počas dňa

Práve večer je ten najlepší čas na komunikáciu s vašimi deťmi. Malé deti sú hravé, prítulnú a komunikujú rady. Starším deťom sa niekedy nechce komunikovať a na vaše otázky odpovedajú len jedným slovom. Takýto spôsob komunikácie sa môže v puberte ešte viac vystupňovať. Čo urobiť, aby vaša komunikácia bola živá a obohacujúca pre obidve strany? Pri komunikácii so staršími deťmi postupujte empaticky a opatrne. Hranice medzi príliš vtieravým otázkami so snahou kontrolovať a tými, ktoré majú moc rozprúdiť blízku a vrelú komunikáciu, býva niekedy veľmi tenká. A tak, nepýtajte sa len na vyučovanie. Škola nie je len o známkach. Pre deti rozhodne nie. Zaujímajte sa aj o celkovú atmosféru a vzťahy so spolužiakmi. Buduje sa tým empatia a ochota pomáhať. A tak na známky sa pýtajte len vtedy, keď sa od detí dozviete, ako sa v škole cítili so spolužiakmi. Takto v deťoch nevyvoláte dojem, že chodia do školy len kvôli známkam. Nebojte sa pýtať aj na detaily. Niektoré dieťa môže z celej školy zaujať napríklad to, čo bolo na obed, kto mal čo oblečené alebo čo robilo cez prestávku. Samozrejme, otázky prispôsobujte veku. Snažte sa vžiť do sveta svojho dieťaťa. Zaujímajte sa o to, čo ho naozaj zaujíma, nad čím premýšľa, čo ho trápi a čo ho teší. Rešpektujte, keď dieťa povie slovo neviem. Nemusí mať hneď na všetko názor alebo ho jednoducho zaujímajú iné veci. Najdôležitejšie zo všetkého je to, že keď sa dieťa rozhovorí, venujte mu maximálnu pozornosť.

Možno niekedy neviete, ako správnym spôsobom nadviazať rozhovor so svojím dieťaťom. Hoci by ste aj veľmi chceli komunikovať, akosi vám nenapadnú v správnej chvíli správne slová. Možno vám pomôžu nasledujúce otázky.

 

 • Ktorá činnosť ťa dnes v škole najviac bavila (nudila)? Čím to bolo?
 • Aká časť dňa bola najlepšia (najhoršia, najnáročnejšie ...)?
 • Akú najzábavnejšiu vec si dnes zažil / a (videl / a, počul / a)?
 • Odpovedal / a si dnes na nejakú učiteľovu otázku? Aké to bolo?
 • Ktorý z tvojich spolužiakov bol dnes najtichší (najhlasnejší, mal najviac energie ...)?
 • Aké knižky si mal / a dnes v ruke?
 • Čo mala dnes oblečené tvoja kamarátka?
 • Čo by si si prial / a robiť v škole viac / menej?
 • Ktorá veta alebo slovo ti po dnešnom dni v škole znie v ušiach?
 • Ktorý z tvojich spolužiakov potreboval dnes povzbudiť alebo rozveseliť?
 • Keby si sa mohol / mohla na jeden deň stať učiteľom / učiteľkou, čo by si urobil / a v škole inak?
 • Stalo sa dnes v škole niečo, čo ti urobilo radosť (alebo spôsobilo smútok)?
 • Bol /a  si dnes pre niekoho užitočný / užitočná?
 • Ocenil alebo pochválil / a si dnes niekoho?
 • Ocenil niekto dnes teba?
 • Je niečo, na čo by si z dnešného dňa radšej zabudol / a?
 • O čom z toho, čo v škole preberáte, by si sa rád / a dozvedel / a viac?
 • Čo máš najradšej na svojom učiteľovi? A čo myslíš, že by sa na ňom páčilo mne?
 • O  ktorom  z detí zo školy by si sa rád / a dozvedel / a viac?
 • Čo si robil / a cez prestávky? S kým si si rozprával / a a o čom?

 

Nezabudnite tiež  hovoriť o svojom dni a podeľte sa o podrobnosti, napríklad o to, na čo ste boli najviac hrdí, že ste ten deň dosiahli. Hovorte aj o svojich problémoch a ako ich plánujete vyriešiť. Zdieľaním niečoho o sebe dávate dieťaťu najavo, že si ho ako osobu vážite a cítite sa v jeho blízkosti dobre. Takto dávate dieťaťu najavo, že je pre vás veľmi dôležité.

 

Hrajte sa spolu

Jedným z najlepších spôsobov, ako sa prepojiť so svojimi deťmi, je spoločná zábava. Choďte von a spolu jazdite na bicykloch alebo si zahrajte futbal. Keď prší, hrajte sa spoločenské hry. Dnes je v ponuke množstvo zaujímavých rodinných hier. Môžete využiť aj rôzne vedomostné hry a kvízy, ktoré sú v súčasnosti dosť populárne. Potrápia často nielen deti, ale aj rodičov. Sú vhodné pre rodiny so staršími deťmi. Nové poznatky z rôznych oblastí vám rozšíria obzor a deti sa niečo naučia. Medzi populárne hry patria: Poznáš Slovensko?, Poznáš Tatry?, Poznáš Bratislavu?, Fauna, Guiness World Records, Európa – otázky a odpovede, Cardline: Svet zvierat a podobne. Vďaka rodinným hrám rodičia môžu lepšie spoznávať svoje dieťa. Môžete ho pri hre pozorovať, ako reaguje na vyhranené situácie, či udržiava dobré vzťahy, alebo ako dokáže dosiahnuť svoje ciele. Nezáleží na tom, čo sa budete hrať, podstatné je to, že budete spolu.

 

Vyžadujte vzájomnú úctu

Deti môžu byť niekedy podráždené a určite môžu robiť chyby. Psychológovia radia rodičom, aby s deťmi zaobchádzali s úctou aj vtedy, keď sú nedisciplinované alebo agresívne. Ak dieťa urobí niečo, s čím nesúhlasíte alebo nie je vhodné, mali by ste s ním aj napriek tomu komunikovať pokojným a láskavým spôsobom. Ukázalo sa, že kričanie alebo používanie telesných trestov je nielen menej účinné, ale môže tiež zhoršiť kvalitu vášho vzťahu s dieťaťom. Samozrejme, úctu  k vám vyžadujte aj vy od dieťaťa. Keď sa k sebe budete správať s úctou a zdvorilosťou, viac sa  zblížite a urobíte tiež  z vášho domova príjemnejšie miesto na život.

 

Spoločne pracujte

Spoločná práca predstavuje jeden zo spôsobov, ako pomôcť deťom stať sa dobrými ľuďmi. Deti sú väčšinou rady, keď môžu s niečím pomáhať, keď môžu vykonávať určité domáce práce a keď majú nejaké povinnosti. Zvyšuje to ich sebavedomie a samostatnosť. Toto všetko má pre ne ešte väčší význam, keď cítia z vaše strany ocenenie. Povedzte im, akú skvelú prácu robia a ako veľmi si vážite ich pomoc. Nielenže vás to zblíži, ale pomôže im to v tom, aby z vašich detí vyrástli sebavedomí a láskaví ľudia, ktorí radi pomáhajú iným.

 

Objímajte svoje deti

Objatia majú pozitívny vplyv na naše duševné aj fyzické zdravie. Pravidelné každodenné objatia môžu byť jedným z najlepších spôsobov, ako zostať zdravým. Objatia pomáhajú formovať vzťahy v rodine. Sú ďalšou formou komunikácie, ktorá prenáša správy a pocity, ktoré slová nedokážu. Je to hlbšia a dôvernejšia úroveň spojenia, ktorú pri rozhovore nezískame. Fyzický dotyk spôsobuje tiež uvoľnenie „hormónu lásky“ oxytocínu, ktorý zlepšuje väzby a dôveru a spôsobuje, že sa ľudia cítia bližšie pri sebe. Vďaka objatiam získavate pevné puto s vašimi deťmi. Dajte dieťaťu teda vedieť, ako ho máte radi, a to po celý deň, mnohými objatiami. Keď vyrastie, tak aj ono vás bude objímať.

 

Prejavujte vášmu dieťaťu lásku každý deň

Ukážte svojmu dieťaťu každý deň, že veľa pre vás znamená. Každý deň vymyslite nejakú maličkosť, pomocou ktorej mu ukážete, ako ho máte radi. Smejte sa spolu, do obedára mu vložte lístok s peknou vetou, vymyslite zábavný program na víkend, venujte mu plnú pozornosť, keď rozpráva, vymyslite zaujímavú a hlavne nečakanú aktivitu vo forme prekvapenia.

 


Zdroje:
Susan Stiffelman: Osvietený rodič
Kim Oates: Dvadsať rád rodičom
Laura Markhamová: AHA! Rodičovství
Steve Biddulph: Prečo sú šťastné deti šťastné
Adele Faberová, Elaine Mazlishová: Ako hovoriť, aby nás tínedžeri počúvali
Habits that will strengthen your parent child bond
Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Rodina
Zdieľať na facebooku