Opakujeme s prvákmi prvouku

Pracovný list na opakovanie učiva z prvouky v prvom ročníku.
Pracovný list na opakovanie učiva z prvouky v prvom ročníku. / Foto: Bigstock

V nasledujúcom pracovnom liste sa nachádzajú úlohy, ktoré sú zamerané na opakovanie učiva z prvouky v prvom ročníku.

 

Celý pracovný list Opakovanie prvouky s prvákmi – si môžete stiahnuť aj s kľúčom odpovedí TU.

 

Pracovný list pre deti

1. Doplň správne slová do viet.

Týždeň má _______________ dní. Pracovné dni sú pondelok, __________, streda, štvrtok, ____________. Voľno máme v ___________a  v __________.

 

2. Pospájaj slabiky a vytvor slová. Sú to živočíchy. Potom ich napíš.

MAČ     RY      KA      BA      NA      VRA       BA       ŽA  _______________________________________________

 

3. Usporiadaj správne slová a utvor vety.

vo vzduchu Vrabec lieta._________________________________________

vo vode Ryba pláva._____________________________________________

v lese Maliny rastú.______________________________________________

 

4. Zakrúžkuj správnu odpoveď.

Srna žije vo vode.                                            ÁNO/NIE

Kapor žije na súši.                                            ÁNO/NIE

Medveď žije v lese.                                          ÁNO/NIE

Je streda štvrtý deň v týždni?                           ÁNO/NIE

Týždeň má 6 dní.                                              ÁNO/NIE

Keď dnes je nedeľa, bude zajtra utorok?          ÁNO/NIE

Keď dnes je nedeľa, včera bola sobota?           ÁNO/NIE

 

5. Zo zátvorky vyber správne slovo a napíš.

Ktorý živočích sa pohybuje vo vode? ( pes, lastovička, líška, pstruh)

_______________________________________________________________________.

 

Ktorý živočích sa pohybuje vo vzduchu? ( tiger, mačka, kapor, orol)

_______________________________________________________________________ .

 

Slon  sa pohybuje po (vzduchu, vode, súši) __________________________________.

 

6. Zakrúžkuj slová, ktoré patria medzi rastliny.

strom, pes, dom, malina, tulipán, jež, chlieb, topánky, hus, púpava, peniaze, medveď, obilie, raž, auto, slnko, čokoláda, džús, čerešňa, rak

 

7. Vymaľuj obrázok, ktorý je najväčším zdrojom svetla.

  

8. Ktoré dni v týždni chodíme do školy?

A.      pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok

B.      pondelok, utorok, sobota, nedeľa, sobota

C.      sobota, nedeľa

 

9. Medzi zmyslové orgány patria:

A. zrak, čuch, hmat, sluch, chuť

B. videnie, čuch, hmat, chôdza, chuť

C. zrak, čuch, hmat, sluch, beh

 

10. Dopíš správne časti rastliny. Slová si vyber zo zátvorky.

(stonka, kvet, list, plod, koreň)

Čítajte viac o téme: Prvouka
Zdieľať na facebooku