Prvouka

Opakujeme s prvákmi prvouku

Pracovný list na opakovanie učiva z prvouky v prvom ročníku.

Opakujeme s druhákmi prvouku

V nasledujúcom pracovnom liste sa nachádzajú úlohy, ktoré sú zamerané na opakovanie učiva z prvouky v druhom ročníku.